Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology and alterations of Tekyeh Bala Iron Deposit, Kursestan, West Iran  PDF
M. Maanijou, F. Aliani, M. M. Miri
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Miocene Carnivores from the Greco-Iranian Province : comparisons, guils structure, palaeoecology  PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, Γ. Ε. Κονιδάρης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeo-geophysical investigations in Acmonia Antique City (western Turkey) using magnetic methods  PDF
S. Kayin, M. N. Dolmaz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer western Carpathians and its palaeoenvironmental significance  PDF
J. Hradecky, T. Panek, V. Smolkova, K. Silhan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Neogene andesite intrusions along the Carpathian calc-alkaline volcanic arc  PDF
K. Gmeling, Z. Pecskay, J. Lexa, V. Konecny, K. Birkenmajer
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) On groundwater resources available in Oltenia Plain, Romania  PDF
P. Enciu, C. Dumitrica
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A multi-source provenance for eocene-oligocene turbidites in the southern Thrace basin  PDF
Atri A. D', G. G. Zuffa, W. Cavazza, A. I. Okay, Vincenzo G. Di
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Underwater geoarchaeological survey in frond of the Danubian island ''Pacuiul Lui Soare" (Romania) using remote sensing techniques - preliminary results  PDF
G. Caraivan, C. Fulga, C. Chera
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Loss of 40Ar(rad) from laucite-bearing basanite at low temperature : implications on K/Ar dating  PDF
K. Balogh, K. Nemeth, T. Itaya, F. Molnar, R. Stewart, N. X. Thanh, H. Hyodo, L. Daroczi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Exploration for Platinum-group elements (PGE) in the Carpathian-Balkan system  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Vulnerable geosite protection and management in Geoparks-a case study of tafone in Lesvos petrified forest Geopark  PDF
Νικόλαος Ζούρος, E. Gumus
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Probabilities of earthquake occurence in the Corinth Gulf and its vicinity inferred from combined information  PDF
Τ. Μ. Τσάπανος, Γ. Χ. Κοραβός, Θεόδωρος Μ. Τσάπανος, P. W. Burton
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sensitivity study of a local numerical fog prediction system  PDF
Σ. Στολάκη, Ι. Πυθαρούλης, Γ. Καρούτσος, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cenozoic granitoids in the Dinarides of southern Serbia: age of intrusion, isotope geochemistry, exhumation history and significance for the geodynamic evolution of the Balkan Peninsula  PDF
S. Schefer, V. Cvetkovic, B. Fugenschuh, A. Kounov, M. Ovtcharova, Urs. Schaltegger, S. M. Schmid
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Coastal instability and Urban Changes - the case of the Nessebar Peninsula  PDF
H. Preshlenov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Neotectonic activization of the Crimean-Black Sea region  PDF
M. Pavlyuk, O. Savchak, Y. Koltun
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The morpho-tectonic structure of Kos-Tilos volcanic area based on onshore and offshore data  PDF
Π. Νομικού, Ν. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fluids related to remobilization of Mesozoic sulfide mineralization in the Eptadendro - Rachi region in eastern Rhodope, Thrace, Greece  PDF
Β. Μέλφος, Α. Χατζηκύρκου, Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Time constraints and plate tectonic controls for lateral extrusion in the Eastern Alps  PDF
W. Kurz, A. Woelfler, K. Stuewe
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Acid Miocene volcanism in the eastern Slovakia, variable sources and magma forming processes : constraints from petrology and geochemistry  PDF
P. Konecny, P. Baco, V. Konecny
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evaluation of present day seismicity in the Aegean region using Kaltek method  PDF
U. Y. Kalyoncuoglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Submerged Holocene Baltic landscapes (The SINCOS project)  PDF
J. Harff, F. Luth
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Eocene post-collisional volcanism in the Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey : petrology and geodynamic significance  PDF
F. Geneli, M. C. Goncuoglu, J. Lassiter, Koksal F. Toksoy
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) On the heavy elements content of sediments and rocks from two semiclosed ecosystems : proglacial lake Balea (Fagaras Mountanins) and crater lake St. Ana (Harghita Mountains)  PDF
O. Duliu, S. Lyapunov, A. Gorbunov, V. Alexe, T. Brustur, C. Ricman, S. Szobotka, R. G. Dimitriu, C. Pop, M. Frontasyeva, M. Iovea
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Maastrichtian dinosaurs in SW Transylvania (Romania)  PDF
V. Codrea, C. Jipa-Murzea, Z. Csiki, O. Barbu
 
151 - 175 από 500 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.