Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks within ophiolitic formations at the Northeast Othris Region, Greece  PDF
Π. Κουτσοβίτης, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) "Green Walls" : microbiology of algae growing on sandstone walls and implications for the impacts of climate change on cultural heritage  PDF
S. Khawaja
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Magnesite deposits of Serbia : an overview  PDF
M. Ilic, V. Simic, Z. Miladinovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Unitary Association method : introduction and applications to radiolarian biochronology  PDF
S. Gorican, L. O'Dogherty, E. S. Carter, J. Guex
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Study of a mesoscale convective complex over western and southern Balkans  PDF
Δημήτριος Φορής
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Investigation of drinking water quality in Isparta, SW Turkey  PDF
S. Demer, U. Memis, N. Ozgur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sedimentological characteristics of oligo-miocene coal succession at the north of Istanbul, northwest Turkey  PDF
Y. Celik
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Ophiolites in the Dinarides and Hellenides : the contribution of radiolarian biochronology to the understanding of their formation and emplacement  PDF
P. O. Baumgartner, S. Gorican, M. Chiari
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Statistical methods applied to aftershock sequences  PDF
Α. Κ. Αδαμάκη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Τσακλίδης, Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Author Index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An approach to Sicilian underwater prehistory  PDF
S. Tusa
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Passive seismic experiment at the contact of the Dinarides and Pannonian Basin (ALPASS-DIPS)-deployment and characteristic receiver functions  PDF
F. Sumanovac, E. Hegedus, J. Oreskovic, D. Dudjak, S. Kolar
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seafloor massive sulfides in ares: implications for the Aegean  PDF
S. D. Scott
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evidence of Pre-Apulian (Paxos) isopic Zone3 in the Filiatra-Pylos area (SW Peloponnese, Greece)  PDF
Κ. Ψώνης, Α. Δ. Φωτιάδης, Παναγιώτης Τσόμπος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Raman spectoscopy as a tool to distinguish grossular/hydrogrossular from vesuvianite in rodingites froim the Othrys ophiolite (central Greece)  PDF
Μ. Περράκη, Σ. Λαϊνάς, Σ. Καρίπη, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Π. Πομώνης, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) High acidic sulphate salt production on the Cave Wall in the Yoshimi Hyaku-Ana Historic Site, Central Japan  PDF
C. Oguchi, Y. Takaya, M. Yamazaki, R. Ohnishi, A. Thidar, T. Hatta
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Foraminiferal biofacies analysis and paleoecological data on Upper Cretaceous sediments of the Gagra-Java zone (western Georgia)  PDF
Kh. Mikadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Some remarks on the biostratigraphy and palaeoecology of the Middle Miocene Machow Formation (Carpathian Foreddep, Poland)  PDF
D. Lelek, M. Oszczypko-Clowes, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The palaeogeographic position of the Jadar Block (Vardar zone, NW Serbia) in the Early Carboniferous  PDF
D. Korn, M. Sudar, M. Novak, D. Jovanovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Isparta Angle and its reletationship with Aegean-Cyprus Tectonic Arcs, SW Turkey  PDF
M. E. Karaman
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Uranium and Thorium content in bone phases studies - a step to U-series dating of fossil bones  PDF
H. Hercman, G. Sujka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrological and petrochemical characteristics of the rocks of the Kushla caldera, east Rhodope massif  PDF
S. Georgiev, B. Yordanov, R. Nedyalkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First occurrence of rodingite in central Serbia  PDF
S. Dusanic, P. Tancic, D. Popovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Jurassic to Early Cretaceous sediments of the Transdanubian range, Hungary - a unique tectonic unit within the Alpine - Carpathian system and its palaeogeographic provenance  PDF
G. Csaszar, H.-J. Gawlick
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geomorphologic landscapes of the central part of northern Eurasia  PDF
V. Bronguleev, M. Zhidkov, A. Makarenko
 
151 - 175 από 500 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.