Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Tokaj Mts. obsidian - its use in praehistory and present application  PDF
D. Hovorka, L'. Illasova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Morphotectonic analysis and branching for Mygdonia active fault system (Macedonia, N. Greece)  PDF
Χ. Γκαρλαούνη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Arsenic distribution in laterite deposits of the Balkan Peninsula  PDF
Δ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hydrothermal methane fluxes from the soil at Sousaki (Greece)  PDF
Alessandro W. D', L. Brusca, Κ. Κυριακόπουλος, M. Martelli, Γ. Μίχας, Γεώργιος Παπαδάκης, F. Salerno
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Compined petrological, geochemical, and statistical analysis of eocene-oligocene sandstones of the Thrace basin, Greece and Bulgaria  PDF
L. Caracciolo, S. Critelli, F. Innocenti, P. Manetti, R. Tolosana-Delgado, H. Eynatten, F. Muto
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Natural reservoir systems in the Tertiary section of the east Rhodope depression and perspectives for storage of natural gas and carbon dioxide  PDF
V. Balinov, M. Doncheva, E. Zaneva-Dobranova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) European Geopark Network and Geotourism  PDF
Νικόλαος Ζούρος, Κ. Φασσούλας, Η. Βαλιάκος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Brittlen tectonic events in the western boundary of the East Serbian Carpatho-Balkanides: preliminary results based on structural and paleostress analyses in the Gornjak area  PDF
V. Trivic, M. Antic, V. Cvetkovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New evidence for impacts of the AD365 tsunami along the North African Coast  PDF
Σ. Στιρός, P. Acillona
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Estimte of influence of U, Th and K radiogenic heat on the Marmara Region and lithosperic structure  PDF
N. Sayin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evolution of drought severity for a 118-year period in the Republic of Moldova  PDF
V. Potop
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pre-Alpine history of the Ukrainian Carpathian Foreland and its combustible minerals  PDF
M. Pavlyuk, B. Rizum, A. Medvedev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Monitoring the thermal anomalies around Milos Island with satellite thermal data  PDF
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age and provenance of Palaeozoic and Mesozoic sediments from northern Greece : constraints for palaeotectonic reconstructions  PDF
G. Meinhold, Δ. Κωστόπουλος, D. Frei, T. Reischmann, M. K. BouDagher-Fadel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Radiolarian dating of Lower Cretaceous carbonate gravity-flow deposits from Bohinj area (NW Slovenia): significance for reconstruction of a lost carbonate platform in the Internal Dinarides  PDF
D. Kukoc, , S. Gorican, A. Kosir
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Magnetic signature of plutons and implications for emplacement conditions : examples from northern Greece  PDF
Δ. Κοντοπούλου, Ι Ζανανίρι, Σαράντης Δημητριάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary results about a new locality with micromammals from the Early Miocene deposits of the Kazan Basin (central Turkey)  PDF
P. Joniak, I. Mazzini, M. Kovacova, S. Lucifora, B. Rojay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New results and assessment of the geochronology of the youngest volcano of the Carpathian region : Ciomadul (Csomad), east Carpathians  PDF
Sz. Harangi, A. Kiss, D. Karatson, I. Dunkl, E. Magyari, M. Molnar, G. Nemeth, A. P. Vinkler, Th. Ntaflos
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Revisiting the source characteristics of Quaternary monogenetic basalts in Central Anatolian Volcanic Province : asthenospheric or lithospheric melts?  PDF
Kuscu G. Gencalioglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Benthic environmental changes in SE Aegean Sea during the last 26 ky BP : preliminary results  PDF
Η. Δρίνια
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pentlandite mineralization related to Albanian ophiolites  PDF
A. Cina
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Kinetic and isothermal study of lead ion adsorption onto natural bentonites with different cation exchange capacity (CEC) from Milos island, Greece  PDF
Α. Μπουρλίβα, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Α. Σικαλίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Radiolarian dating of the sedimentary cover of Sevan ophiolite (Armenia)  PDF
G. Asatryan, T. Danelian, L. Sahakyan, A. Person, A. Avagyan, M. Sosson
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Bolkardagi bauxite at Ayranci, Karaman, Central Turkey, Part I. Geological setting  PDF
M. G. Yalcin, G. Kansun, I. Copuroglu, S. Temur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mammalian remains from a new site near the classical locality of Pikermi (Attica, Greece)  PDF
Γεωργίου Ε. Θεοδώρου, Σ. Ρουσιάκης, Α. Αθανασίου, Α. Φιλλιπίδη
 
1 - 25 από 500 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.