Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hydrothermal Pb-Zn-Au-Ag and Cu-Au mineralisation in the Kassandra mine district, N. Greece : a metallogenetic model with regional economic implications?  PDF
A. Hahn, A. Rankin, P. Treloar, J. Naden, P. Forward, Σ. Π. Κίλιας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Palaeoenvironment of the Eocene-Oligocene of the northern Ukraine in the light of palynological analysis and comparison with coeval Carpathian strata  PDF
P. Gedl, T. Shevchenko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hierarchical mapping of landforms from Digital Elevation Models (DEMs)  PDF
L. Dragut, C. Eisank
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sedimentary basind evolution and olistoliths formation : the cases of Carpathian and Sicilian regions  PDF
M. Cieszkowski, J. Golonka, F. Nigro, P. Renda, A. Slaczka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Correlation of the Triassic rocks in the Moesian platform (Bulgaria - Romania)  PDF
N. Botoucharov, H. Chemberski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mineral chemistry and geothermobarometry of the Kulu-Karacadag volcanic rocks, central Anatolia, Turkey : evidence for magma mixing  PDF
K. Asan, H. Kurt
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Relationship between the Cretaceous? "black shales" and Cretaceous oceanic red beds of the Grajcarek Succession-a geochemical approach (Pieniny Klippen Belt, west Carpathians, Poland)  PDF
P. Wojcik-Tabol, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Characterization of natural dimension stones used in Hungarian historic constructions; a case of the Ruin Garden in Szekesfehervar  PDF
Μ. Θεοδωρίδου, A. Torok
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sustainable aggregates resourse management: approach within South East Europe  PDF
S.V. Solar, D.J. Shields
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of geological mapping and teledetection techniques for indetification of olistrostromes and olistoliths in the Outer Carpathians  PDF
P. Rucinski, M. Firlinska, R. Chodyn, M. Cieszkowski, A. Swiader
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structure of the Podhale basin - new insights from seismic data interpretation  PDF
K. Pisaniec, P. Krzywiec
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Holocene vegetation history and human impact in Beles (Belasitza) mountain  PDF
Σ. Παναγιωτίδης, E. Bozilova, Α. Γερασιμίδης, S. Tonkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Record of two Alpine high-P metamorphic events in the Titaros ophiolite complex of the Pelagonian zone (Greece)  PDF
Ε. Μπρόσκος, Ι. Βαζιώτης, A. Krohe
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biometrical study of post-cranial deer material from the Late Pleistocene of Crete and Karpathos  PDF
Ι. Μανιάκας, Γ. Ιλιόπουλος, Γ. Α. Λύρας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Neogene red clay in the Carpathian basin and its paleoclimatological implications  PDF
J. Kovacs, G. Ujvari, G. Varga
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Partial melting and genesis of HP graphite-bearing granulites in the Intermediate Unit of the central Rhodope Metamorphic Province, Greece  PDF
Ν. Κηπουρός, Σαράντης Δημητριάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Microchemical and microstructural characteristics of cystine (a renal stone)  PDF
Α. Ιορδανίδης, J. Garcia-Guinea, Ι. Γκούντας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental synergy in the Romanian Plain (to the east of Olt river)  PDF
F. Grecu, A. Gherghina, C. Ghita, L. Comanescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Volcaniclastic rocks in the geological record of the Oas and Gutai Mts., eastern Carpathian : fragmental and reworking process  PDF
A. Fulop, M. Kovacs
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Black Sea - an energy crossroads and/or an unconventional energy and resource center in Europe  PDF
P. Dimitrov, D. Dimitrov, V. Peychev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Protection measures against geological failures, during the construction of Thessaloniki - Kavala section of Egnatia highway in N. Greece  PDF
Μ. Χατζηαγγέλου, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Groundwater vulnerability assessment to contamination (Erzeni basin, Albania)  PDF
A. Beqiraj, M. Cenameri
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The early pleistocene fish fauna of Faliraki bay section (Rhodes island, Dodekanese)  PDF
Κ. Αγιάδη, Ε. Κ. Κοσκερίδου, P. Moissette
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geoecology of the Black Sea coast of Georgia  PDF
M Kvinikadze, D. Kuparadze, D. Pataridze, N. Khundadze, V. Kirakosyan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Morphogenetic types of ore bodies, ore textures and crystallization mechanisms in the hydrothermal madan deposits, central Rhodopes  PDF
R. D. Vassileva, R. Atanassova, I. K. Bonev
 
1 - 25 από 500 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.