Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Triassic 'ophiolites' and related rocks in Eastern Carpathians (Romania)  PDF
V. Hoeck, C. Ionescu, I. Balintoni
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Metabasic rocks from the Chepelare variegated complex, central Rhodope massif, Bulgaria - preliminary studies  PDF
M. Georgieva, Z. Cherneva, I. Gerdjikov, E. Stancheva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Underground geotouristic routes in the Malopolska district  PDF
M. Dziegiel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Dating aeolian landforms using cosmogenic 10 Be in Hungary, central Europe  PDF
G. Csillag, Zs. Ruszkiczay-Rudiger, R. Braucher, L. Fodor, T. J. Dunai, G. Basa, D. Bourles, P. Muller
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology and tectonics of the Vrsatec klippen area (Pieniny Klippen belt, western Slovakia)  PDF
J. Bucova, D. Plasienka, V. Mikus
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The floods and regime of Harmas - Koros since river regulation in Hungary  PDF
K. Babak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New findings from surfacing Permian-Triassic transmission in Eastern Taurus (Yahyali, Kayseri, Turkey)  PDF
Z. U. Yumun
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Constructional problems at interventions into slaty sedimentary rocks in Slovenia in terms of fabric and composition  PDF
M. Trajanova, A. Mladenovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochronological, geochemical and metamorphic framework of the Moslavacka Gora Massif (Croatia)  PDF
B. Starijas, A. Gerdes, D. Balen, D. Tibljas, A. Mayer, F. Finger
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Current state of conservation of Romanian stone monuments  PDF
I. Sandu, M. Branzila, O.-G. Iancu, I. G. Sandu, V. Vasilasche, A. V. Sandu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The stylopodium and zeugopodium of Mammuthus meridionalis (Nesti) discovered at Leu, Dolj County (Romania)  PDF
A. Popescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Rockfall Susceptibility Zoning and Evolution of Rockfall Hazard at the Foot Hill of Mountain Orliagas, Greece  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Volcanic glass textures, shape characteristics and compositionsfrom phreatomagmatic rock units of the western Hungarian monogenetic volcanic fields and their implication to magma fragmentation  PDF
K. Nemeth
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The early Miocene Carnivores from Sabuncubeli, Turkey  PDF
S. Mayda
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Miocene Charophyta of Maoce, Pljevlja (Northern Montenegro)  PDF
N. Kristic, , I. Soulie-Marsche, J. Zic, D. Dordevic-Milutinovic, Lj. Savic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Magnetic properties of soils around local pollution sources (Crete, Greece)  PDF
Ε. Κόκκινου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Results of advanced mineralogical and geochemical studies in the Carpathian melange zone and selected units (Polish-Ukrainian-Slovak ''triangle'')  PDF
K. Jarmolowicz-Szulc, L. Jankowski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemistry and petrogenetic features of the Early Cambrian volcanism in Telbesmi formation, Mardin - Derik, SE Turkey  PDF
S. Gursu, M. C. Goncuoglu, S. Koksal
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Persistent synmetamorphic thrusting in the Rhodope until 33 Ma : evidence from the Nestos Shear zone and implications for Aegean geodynamics  PDF
P. Gautier, I. Gerdjikov, G. Ruffet, V. Bosse, Z. Cherneva, P. Pitra, E. Hallot
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geomechanical database - description of rocks properties with GIS application  PDF
A. Domonik, A. Dziedzic, A. Jarzabkiewicz, D. Lukasiak, P. Lukaszewski, J. Pininska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Crystallization conditions of the Xanthi Plutonic complex (Rhodope massif, northern Greece) : geothermometry and geobarometry  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Σολδάτος, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) "Back to nature" in conserving museum artefacts : developing a methodology for the investigation of stone consolidants  PDF
J. Booth
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Planktonic foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental implications of a middle miocene transgressive sequence in the Ionia zone of Lefkas island, Ionian Sea, Greece  PDF
Α. Αντωναράκου, Χ. Δρίνια, Γ. Κοντακιώτης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous lithostratigraphy in the CBGA region and some remarks to the correlation of syntectonic sedimentary successions  PDF
M. Wagreich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Secular variation of the Earth's magnetic field in the Balkan region during the last 5 millennia  PDF
E. Tema, Δ. Κοντοπούλου
 
1 - 25 από 455 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.