Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Arsenic distribution in laterite deposits of the Balkan Peninsula  PDF
Δ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 100 (2010) Fluids related to remobilization of mesozoic sulfide mineralization in the Eptadendro - Rachi region in eastern Rhodope, Thrace, Greece  PDF
Β. Μέλφος, Α. Χατζηκύρκου, Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 100 (2010) Assessment of heavy metals concentrations in sediments of Bogdanas river at the Assiros-Lagadas area, northern Greece  PDF
Α. Ν. Γιούρη, Κ. Χριστοφορίδης, Β. Μέλφος, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Crystallization conditions of the xanthi plutonic complex (Rhodope massif, N. Greece): geothermometry and geobarometry  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Σολδάτος, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 99 (2010) Miocene charophyta of maoce, Pljevlja (northern Montenegro)  PDF
N. Krstic, I. Soulie-Marsche, J. Zic, D. Dordevic-Milutinovic, Lj. Savic
 
Τόμ. 100 (2010) Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides : the case of Attica, Greece  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Τ. Σφεντόνη
 
Τόμ. 99 (2010) Rockfall susceptibility zoning and evaluation of rockfall hazard at the foot hill of mountain Orliagas, Greece  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
 
Τόμ. 99 (2010) On pliocene mammal remains in the area of Epanomi (Macedonia, Greece)  PDF
Α. Αθανασίου, Δημήτρης Κωστόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous magmatic evolution of the Srednogorie Zone (Bulgaria) and the continuous evolution into the Rhodopen Massif (Bulgaria, Greece)  PDF
A. von Quadt, I. Peytcheva, S. Sarov, C. A. Heinrich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary data on the crystal-chemicakl characteristics of beryl from Cer Mt. (Serbia)  PDF
P. Tancic, M. Poznanovic, R. Dimitrijevic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Is it possible to use natural resourses in a sustainable manner after intensive exploitation?  PDF
A. Shtiza
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Holocene tsunamis in coastal areas of northern Greece:sedimentology and geoarchaeological evidences  PDF
K. Reicherter, Ι. Δ. Παπανικολάου, J. Roger, C. Grutzner, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, M. Mathes-Schmidt, Ν. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fe-Mn Nodular Concretions Associated with Middle Jurassic Oceanic Melange (Argolis, Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeological topographical survey and marine geophysical investigation at ancient and medieval harbour of Lyllini/Glarentza (NW Pe;oponnese, Greece)  PDF
J. Pakkanen, Κ./Γκεραγά Μ. Μπαϊκά, Ν. Ευαγγελιστής, Ε. Φακίρης, S. Heath, Ν. Χριστοδούλου, Μ. Ιατρού, Γ. Παπαθεοδώρου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pollution with arsenic and heavy metals of soils and some components of the food chain in the environment of Goliam Bukovets mine tailings impoundment, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria  PDF
V. Mladenova, T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova, D. Dimitrova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Is the Lower tectonic unit (Lower terrain) in the Rhodope a monolithic tectonic unit  PDF
Ph. Machev, S. Arkadakskiy, L. Hecht, L. Klain
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary results of the palynological investigation of the Toarcian deposits of Ionian zone (western Greece)  PDF
Κ. Κούλη, Ν Καφούσια, Βασίλης Καρακίτσιος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geological settings and conditions of genesis of volcanogenic deposits of non-ferrous metals in Paleoisland arc environments  PDF
S. Kekelia, M. Sosson, M. Kekelia, G. Asatiani, S. Kuloshvili, N. Sadradze, N. Gagnidze, A. Razmadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The reconstruction of the Late Miocene floraand climate from the Sofia Basin (south - west Bulgaria) based on palynological data  PDF
V. Hristova, D. Ivanov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Rheological analysis of a sub-marine landslide in the Marmara Sea (Turkey)  PDF
C. Gokceoglu, M. C. Tunusluoglu, T. Gorum, E. Gokasan, H. Tur, A. B. Tekkeli, F. Batuk, H. Alp
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Morphotectonic analysis of Stavrakia fault scarp with emphasis on seismicrisk assessment, Heraklion, Crete, Greece  PDF
Χ. Φασουλάς, Μ. Καγιώργη, Μ. Νικολακάκης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deciphering the geohistory of Armenian ophiolites based on Radiolarian biochronology  PDF
T. Danelian, G. Asatryan, M. Sosson, G. Galoyan, L. Sahakyan, A. Avagyan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical survey - an optional solution in environmental assessment on local and regional scale  PDF
I. Casapu, D. Dordea, V. Sprinceana, A. Dobrescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Parameters of phase transitions in the mantle and its influence on mantle convection  PDF
A. Baranov, V. P. Trubitsyn, A. Trubitsyn
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Miocene - recent magmatism and geodynamic processes in the Carpathian - Pannonian region - relations with Balkan and Aegean areas  PDF
I. Seghedi
 
1 - 25 από 272 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.