Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 99 (2010) Evaluation of sea-level rise impact on cemented and uncemented beach. Case study from Thassos island, Greece  PDF
Δ. Ψωμιάδης, Κ. Αλμπανάκης, Π. Τσούρλος
 
Τόμ. 99 (2010) Probabilities of earthquake occurrence in the Corinth gulf and its vicinity inferred from combined information  PDF
Τ. Μ. Τσάπανος, Γ. Χ. Κοραβός, Μ. Τσάπανος, P. W. Burton
 
Τόμ. 99 (2010) Protection measures against geological failures, during the construction of Thessaloniki - Kavala section of Egnatia highway in N. Greece  PDF
Μ. Χατζηαγγέλου, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 99 (2010) On pliocene mammal remains in the area of Epanomi (Macedonia, Greece)  PDF
Α. Αθανασίου, Δημήτρης Κωστόπουλος
 
Τόμ. 100 (2010) Geological and geomorphological values of the castle hill geological and educational trail situated in Szanda (northern Hungary)  PDF
A. Dobos, Z. Gali
 
Τόμ. 100 (2010) Contribution of insar and kinematic GPS data to subsidence and geohazard monitoring in central Macedonia (N. Greece)  PDF
Α. Μουρατίδης, P. Briole, Α. Αστάρας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Μαρία Τσακίρη-Στρατή, M. Ilieva, F. Rolandone, Κ. Κατσαμπάλος
 
Τόμ. 100 (2010) Socioeconomic influence of natural disasters in the western Balkan countries  PDF
B. Abolmasov, S. Mihalic, G. Hadzi-Nikovic, M. Marjanovic, M. Krkac
 
Τόμ. 99 (2010) New hippopotamid finds in Eurotas valley (Lakonia, Greece)  PDF
Α. Αθανασίου, Δ. Μπούζος
 
Τόμ. 99 (2010) Structural interpretation of seismic data in polish outer Carpathians southwest and southeast of Krakow  PDF
K. Pietsch, J. Golonka, P. Marzec, R. Florek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous lithostratigraphy in the CBGA region and some remarks to the correlation of syntectonic sedimentary successions  PDF
M. Wagreich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Secular variation of the Earth's magnetic field in the Balkan region during the last 5 millennia  PDF
E. Tema, Δ. Κοντοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Natural aggregate resourses in Serbia-an overview  PDF
V. Simic, J. Zivanovic, D. Zivotic, C. Beljic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) K-Ar mineral dating and thermochronometry of the south Sithonia plutonic Complex (Chalkidiki, Greece)  PDF
Γ. Ρομανίδης, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deterioration Processes of Travertine Monumental and Contemporary Stonestructures  PDF
J. Pininska, A. Bobrowska, C. Pamukcu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary geochemical data of Variscan granitoids from Somes pre-Alpine terrane from W Romania (Apuseni Mts.)  PDF
E. Pal-Molnar, E. Andras, Gy. Buda
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Remnant mineral assemblages in the garnet porphyroblasts from the Rebra Group micaschist used for establish metamorphic PT path (Rodna Mountains, east Carpathians)  PDF
E. Mosonyi, F. L. Forray
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First results of a geophysical Pre-Site Survey in the Philippi peat basin, eastern Makedonia, northeastern Greece  PDF
I. Maith, Ν. Τουγιαννίδης, J. Jakob, M. Gurk, Δ. Καλησπέρη, M. E. Melles
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Database of geomagnetic induction vectors across the Carpathians and modelling of the regional conductivity distribution  PDF
S. Kovacikova, W. Jozwiak, I. Logvinov, K. Nowozynski, J. Pek., B. Ladanivskyy, V. Tarasov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Architecture of kinematics and deformation history of the Tertiary supradetachment Thrace basin (NE Greece)  PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Γεώργιος Φαλαλάκης, Α. Ν. Σφέικος, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Α. Βαμβακά, Χ. Γαλρούνη, Ι Ζανανίρι
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Large mammal footprints from the Late Miocene of western Crete  PDF
Γ. Ηλιόπουλος, Σ. Ρουσιάκης, Κ. Φασσούλας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The geotourist assessment of the volcanic sites in Vtacnik Mts. (Slovakia, western Carpathians)  PDF
M. Gorna, J. Golonka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Forearc-dipping normal faulting in central-western Peloponnesus, Greece  PDF
Ι Φουντούλης, Ε. Σκούρτσος, Σ. Μαβρούλης, Χ. Κράνης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Silicate and sulfide mineral chemistry of some carbonate-related Pb-Zn-Cu mineralizations and their effects on ore genesis in NW Anatolia, Turkey  PDF
G. Demirela, S. Akiska, I. S. Sayili, I. Kuscu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Coal properties of the profile samples from the deltaic deposits of oligo-miocene age, Yenikoy - Istanbul, Thrace basin (Turkey)  PDF
Y. Celik, A. I. Karayigit, X. Querol
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) OneGeology - Europe - a general overview, data specification, and an example of a contribution from Slovenia  PDF
M. Bavec, K. Asch, J. Sinigoj, I. Jackson
 
1 - 25 από 272 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.