Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Arsenic distribution in laterite deposits of the Balkan Peninsula  PDF
Δ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 100 (2010) Assessment of heavy metals concentrations in sediments of Bogdanas river at the Assiros-Lagadas area, northern Greece  PDF
Α. Ν. Γιούρη, Κ. Χριστοφορίδης, Β. Μέλφος, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Crystallization conditions of the xanthi plutonic complex (Rhodope massif, N. Greece): geothermometry and geobarometry  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Σολδάτος, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 100 (2010) Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides : the case of Attica, Greece  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Τ. Σφεντόνη
 
Τόμ. 99 (2010) Rockfall susceptibility zoning and evaluation of rockfall hazard at the foot hill of mountain Orliagas, Greece  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
 
Τόμ. 99 (2010) A climatic investigation of precipitation amount associated with 500-hPa cyclones which are affecting the greek territory during warm period of the year  PDF
Σεραφείμ Σπανός, Μ. Σπηλιωτόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The use of GNSS technologies for application in mining, geology and geodesy in Bulgaria  PDF
S. Kostyanev, G. Valev, M. Majdrakov, V. Jelev, S. Avdev, A. Bliznakov, V. Stoyanov, E. Atanasova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Polygenetic history of the Chasanbali ophicalcite breccias in Thessaly, Greece  PDF
Μ. Κατή, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, Β. Μέλφος, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonic evolution of the Lake Ohrid and Prespa Basins (FYROM/Albania)  PDF
N. Hoffmann, K. Reicherter, A. Liermann, U. A. Glasmacher
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Overview of the UV activities in Belgium since the end of the eighties  PDF
D. Gillotay, D. Bolsee, C. Depiesse, F. Stevens
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides : the case of Attica, Greece  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Τ. Σφεντόνη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The cloud drop size distribution effects on accumulated convective precipitation from a hailstorm due to the seeding performed  PDF
M. Curic, D. Janc, N. Kovacevic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Clay, secondary dissolution, and tectonic controls on the reservoir properties in upper eocene tuffs, west Thrace basin, Turkey  PDF
A. Buyukutku
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Stones and quarries of Castle of Chambord, France  PDF
S. Badosa, K. Beck, X. Bruntaud, M. Al-Mukhtar
 
Τόμ. 100 (2010) Contents  PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Molybdenite occurrences in Greece : mineralogy, geochemistry and depositional environment  PDF
Π. Βουδούρης, Β. Μέλφος, R. Moritz, P. G. Spry, M. Ortelli, T. Kartal
 
Τόμ. 100 (2010) Accumulation and distribution of organic matter in sediments of salt-affected shallow lakes at Szeged, Hungary  PDF
G. Bozso, E. Pal-Molnar, T. Nyilaw, M. Hetenyi
 
Τόμ. 99 (2010) Shallow ground waters and the formation of carbonate soils in southeast Bulgaria - a study in progress  PDF
M. Panayotova, I. Dimitrov, Z. Kashilska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seafloor massive sulfides in ares: implications for the Aegean  PDF
S. D. Scott
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evidence of Pre-Apulian (Paxos) isopic Zone3 in the Filiatra-Pylos area (SW Peloponnese, Greece)  PDF
Κ. Ψώνης, Α. Δ. Φωτιάδης, Παναγιώτης Τσόμπος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Raman spectoscopy as a tool to distinguish grossular/hydrogrossular from vesuvianite in rodingites froim the Othrys ophiolite (central Greece)  PDF
Μ. Περράκη, Σ. Λαϊνάς, Σ. Καρίπη, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Π. Πομώνης, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) High acidic sulphate salt production on the Cave Wall in the Yoshimi Hyaku-Ana Historic Site, Central Japan  PDF
C. Oguchi, Y. Takaya, M. Yamazaki, R. Ohnishi, A. Thidar, T. Hatta
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Foraminiferal biofacies analysis and paleoecological data on Upper Cretaceous sediments of the Gagra-Java zone (western Georgia)  PDF
Kh. Mikadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Some remarks on the biostratigraphy and palaeoecology of the Middle Miocene Machow Formation (Carpathian Foreddep, Poland)  PDF
D. Lelek, M. Oszczypko-Clowes, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The palaeogeographic position of the Jadar Block (Vardar zone, NW Serbia) in the Early Carboniferous  PDF
D. Korn, M. Sudar, M. Novak, D. Jovanovic
 
1 - 25 από 37 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.