Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1 (1989) A 2- D gravity interpretation programme that takes in to account the topographic relief = Πρόγραμμα η/υ ερμηνείας μοντέλου δυο διαστάσεων βαρυτικών μετρήσεων με διόρθωση του τοπογραφικού αναγλύφου Λεπτομέρειες   PDF
Λευτέρης Γ. Κυριακίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A characterization of human erythermnal and vitamin D exposure from UV radiation measurements at Romne station Λεπτομέρειες   PDF
A. M. Siani, G. R. casale, S. Modesti, A. Colosimo
 
Τόμ. 99 (2010) A climatic investigation of precipitation amount associated with 500-hPa cyclones which are affecting the greek territory during warm period of the year Λεπτομέρειες   PDF
Σεραφείμ Σπανός, Μ. Σπηλιωτόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A climatic investigation of precipitation amount associated with 500-hpa cyclones which are affecting the Greek territory during warm period of the year Λεπτομέρειες   PDF
Σεραφείμ Σπανός, Μ. Σπηλιωτόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A landslide research at Northeastern Turkey using @D electrical resistivity method Λεπτομέρειες   PDF
S. Yilmaz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A latest Anisianradiolarite event in the High Karst Nappe in the Dinarides (Montenegro) Λεπτομέρειες   PDF
H.-J. Gawlick, S. Gorican, R. Lein, S. Missoni
 
Τόμ. 98 (2006) A list of craniodental material of pliocene ursids (genus ursus) in the collection of naturhistorisches museum basel Λεπτομέρειες   PDF
Jan Wagner
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A mesozoic to tertiary geodynamic evolution of the southern Dinaric - Hellenic belt : the ophiolites as tools for its reconstruction Λεπτομέρειες   PDF
V. Bortolotti, M. Chiari, M. Marroni, L. Pandolfi, G. Principi, E. Saccani
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A multi-source provenance for eocene-oligocene turbidites in the southern Thrace basin Λεπτομέρειες   PDF
Atri A. D', G. G. Zuffa, W. Cavazza, A. I. Okay, Vincenzo G. Di
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A Newly Discovered Fossil Stratabound Hydrothermal Manganese Deposit at Aspro Gialoudi, N.W. Milos, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Τ. Παπαβασιλείου, G. Glasby, Δ. Αλιφέρης, Π. Βουδούρης, Ι. Μήτσης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A petrologic examination and detailed mapping of the tectonic margin between the Jurassic Pindos - Vourinos ophiolite and metamorphic Triassic-Jurassic Pelagonian platform carbonates in west Macedonia, Greece Λεπτομέρειες   PDF
J. Jakob, Ν. Τουγιαννίδης, T. Reinsch, Α. Ράσσιου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A problem of rigidity of the Eurasian lithospheric plate in the light of data on age and dynamics of the Cenozoic intraplate deformations in different regions of the northwestern Eurasia Λεπτομέρειες   PDF
M. L. Kopp
 
Τόμ. 99 (2010) A proposed methodology for coastal risk management Λεπτομέρειες   PDF
I. Cherif, Τ. Κ. Αλεξανδρίδης, Γ. Μπίλας, Ν. Καραπέτσας, Γ. Ν. Σιλλέος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A proposed methodology for coastal risk management Λεπτομέρειες   PDF
I. Cherif, Τ. Κ. Αλεξανδρίδης, Γ. Μπίλας, Ν. Καραπέτσας, Γ. Ν. Σιλλέος
 
Τόμ. 100 (2010) A review of age constraints of epithermal precious and base metal deposits of the tertiary eastern Rhodopes : coincidence with late eocene-early oligocene tectonic plate reorganization along the tethys Λεπτομέρειες   PDF
R. Moritz, I. Marton, M. Ortelli, P. Marchev, Π. Βουδούρης, N. Bonev, R. Spikings, M. Cosca
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A review of age constraints of epithermal precious and base metal deposits of the Tertiary eastern Rhodopes : coincidence with late Eocene-early Oligocene tectonic plate reorganization along the Tethys Λεπτομέρειες   PDF
R. Moritz, I. Marton, M. Ortelli, P. Marchev, Π. Βουδούρης, N. Bonev, R. Spikings, M. Cosca
 
Τόμ. 98 (2006) About the absence of cave bear in Provence (SE France) and the vallescure exception Λεπτομέρειες   PDF
Jerome Quiles, Evelyne Cregut-Bonnoure
 
Τόμ. 98 (2006) Abri castanet (Dordogne, Grance) : an aurignacian site with bear procurement. Bear exploitation in paleolithic time Λεπτομέρειες   PDF
Dominique Armand
 
Τόμ. 100 (2010) Accumulation and distribution of organic matter in sediments of salt-affected shallow lakes at Szeged, Hungary Λεπτομέρειες   PDF
G. Bozso, E. Pal-Molnar, T. Nyilaw, M. Hetenyi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Accumulation and distribution of organic matter in sediments of saltaffected shallow lakes at Szeged, Hungary Λεπτομέρειες   PDF
G. Bozso, E. Pal-Molnar, T. Nyilas, M. Hetenyi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Acid Miocene volcanism in the eastern Slovakia, variable sources and magma forming processes : constraints from petrology and geochemistry Λεπτομέρειες   PDF
P. Konecny, P. Baco, V. Konecny
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age and evolution of the Wetterstein Carbonate Platform in SW Serbia (Zlatibor Mountain) Λεπτομέρειες   PDF
S. Missoni, M. N. Sudar, H.-J. Gawlick, D. Jovanovic, R. Lein
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age and provenance of Palaeozoic and Mesozoic sediments from northern Greece : constraints for palaeotectonic reconstructions Λεπτομέρειες   PDF
G. Meinhold, Δ. Κωστόπουλος, D. Frei, T. Reischmann, M. K. BouDagher-Fadel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age and source heterogeneities in the rocks of Lutzkan and Ruy plutons, Bulgaria: some thoughts about their relation to the Au-mineralization at ''Zlata'' deposit Λεπτομέρειες   PDF
I. Peytcheva, A. von Quadt, M. Dyulgerov, R. Nedialkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age relations and volcanology of zircon bearing basalts from Eastern Saxony (Germany) Λεπτομέρειες   PDF
J. Buchner, O. Tietz, A. Gerdes, U. Linnemann
 
1 - 25 από 771 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>