Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 98 (2006) Ice age spotted hyenas? hunting or only scavenging the cave bear ursus spelaeus rosenmuller at the ice age spotted hyena open air den and prey deposit site bad wildungen-biedensteg (Hessia, Germany)  PDF
Cajus Diedrich
 
Τόμ. 98 (2006) Morphometrical variability of cheek teeth in cave bears  PDF
Gennady Baryshnikov
 
Τόμ. 98 (2006) The sedimentology of the bear cave of Almopia speleopark (Pella, Macedonia, Greece)  PDF
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Human modifications on cave bear bones from the Gargas cave (Hautes-Pyrenees, France)  PDF
Carole Vercoutere, Juan-Foucher Cristina San, Pascal Foucher
 
Τόμ. 98 (2006) Alpine cave bears and climate in marine isotope stage 3  PDF
Markus Fiebig, Martina Pacher
 
Τόμ. 98 (2006) Cave bear metapodials from divje babe I (western Slovenia)  PDF
Borut Toskan
 
Τόμ. 98 (2006) Cave bear open air site remains and den caves from the upper pleistocene of cental Bohemia (Czech Republic)  PDF
Cajus Diedrich
 
Τόμ. 98 (2006) Abri castanet (Dordogne, Grance) : an aurignacian site with bear procurement. Bear exploitation in paleolithic time  PDF
Dominique Armand
 
Τόμ. 98 (2006) O rebolal: a new cave in Galicia (NW Spain)with recent cave bear remains: preliminary report  PDF
Aurora Grandal d’Anglade, Juan Ramon Vidal-Romani, Marcos Vaqueiro-Gonzalez, Eduardo Mendez
 
Τόμ. 98 (2006) Chronological and systematic position of cave bears from Loutra Arideas (Pella, Macedonia, Greece)  PDF
Gernot Rabeder, Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Nadja Kavcik
 
Τόμ. 98 (2006) Paleontological and stratigraphical research in Loutra Arideas bear cave (Almopia speleopark, Pella, Macedonia, Greece)  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Κατερίνα Χατζοπούλου, Gernot Rabeder, Σπυριδούλα Παππά, Doris Nagel, Gerhard Withaim
 
Τόμ. 98 (2006) Almopia speleopark (Pella, Macedonia, Greece) : morphology-speleogenesis of the caves  PDF
Γεώργιος Λαζαρίδης
 
Τόμ. 98 (2006) The yukagir mammoth: brief history, 14c dates, individual age, gender, size, physical and environmental conditions and storage  PDF
Dick Mol, Jeheskel (Hezy) Shoshani, Alexei Tikhonov, Bas Van Geel, Shin-Ichi Sano, Peter Lazarev, Gennady Boeskopov, Larry D. Agenbroad
 
Τόμ. 98 (2006) Participant list  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Hyena caves in Jordan  PDF
Stephan Kempe, Ahmad Al-Malabeh, Doris Doppes, Mahmoud Frehat, Horst-Volker Henschel, Wilfried Rosendahl
 
Τόμ. 98 (2006) Migration pattern inferred from ursus spelaeus rosenmuller tooth from tmava skala cave (Slovak republic) using strontium isotope analyses  PDF
Martina Abelova
 
Τόμ. 98 (2006) Index of the authors  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Committees  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) About the absence of cave bear in Provence (SE France) and the vallescure exception  PDF
Jerome Quiles, Evelyne Cregut-Bonnoure
 
Τόμ. 98 (2006) The greek late neogene-quaternary ursids in relation to palaeogeography and palaeoenvironment  PDF
Δημήτρης Κωστόπουλος, Κατερίνα Βασιλειάδου
 
Τόμ. 98 (2006) The symposium and the excursion  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Comparative dental microwear analysis of cave bears ursus spelaeus rosenmuller, 1794 and brown bears ursus arctos linnaeus, 1758  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Quaternary mammalian remains from the Kitseli Pothole (Alea, Nemea, Peloponnese)  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας, Κατερίνα Χατζοπούλου, Γεώργιος Λαζαρίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Contents  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) New evidence from the bears of the Veneto region (northern Italy) in the evolutionary pictures of the italian cave bears  PDF
Giuseppe Santi, Mario Rossi
 
1 - 25 από 39 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.