Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 98 (2006) Morphometrical variability of cheek teeth in cave bears  PDF
Gennady Baryshnikov
 
Τόμ. 98 (2006) The sedimentology of the bear cave of Almopia speleopark (Pella, Macedonia, Greece)  PDF
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Human modifications on cave bear bones from the Gargas cave (Hautes-Pyrenees, France)  PDF
Carole Vercoutere, Juan-Foucher Cristina San, Pascal Foucher
 
Τόμ. 98 (2006) Alpine cave bears and climate in marine isotope stage 3  PDF
Markus Fiebig, Martina Pacher
 
Τόμ. 98 (2006) Cave bear metapodials from divje babe I (western Slovenia)  PDF
Borut Toskan
 
Τόμ. 98 (2006) Ice age spotted hyenas? hunting or only scavenging the cave bear ursus spelaeus rosenmuller at the ice age spotted hyena open air den and prey deposit site bad wildungen-biedensteg (Hessia, Germany)  PDF
Cajus Diedrich
 
Τόμ. 98 (2006) Cave bear open air site remains and den caves from the upper pleistocene of cental Bohemia (Czech Republic)  PDF
Cajus Diedrich
 
Τόμ. 98 (2006) Abri castanet (Dordogne, Grance) : an aurignacian site with bear procurement. Bear exploitation in paleolithic time  PDF
Dominique Armand
 
Τόμ. 98 (2006) O rebolal: a new cave in Galicia (NW Spain)with recent cave bear remains: preliminary report  PDF
Aurora Grandal d’Anglade, Juan Ramon Vidal-Romani, Marcos Vaqueiro-Gonzalez, Eduardo Mendez
 
Τόμ. 98 (2006) Chronological and systematic position of cave bears from Loutra Arideas (Pella, Macedonia, Greece)  PDF
Gernot Rabeder, Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Nadja Kavcik
 
Τόμ. 98 (2006) Paleontological and stratigraphical research in Loutra Arideas bear cave (Almopia speleopark, Pella, Macedonia, Greece)  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Κατερίνα Χατζοπούλου, Gernot Rabeder, Σπυριδούλα Παππά, Doris Nagel, Gerhard Withaim
 
Τόμ. 98 (2006) Almopia speleopark (Pella, Macedonia, Greece) : morphology-speleogenesis of the caves  PDF
Γεώργιος Λαζαρίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Comparative dental microwear analysis of cave bears ursus spelaeus rosenmuller, 1794 and brown bears ursus arctos linnaeus, 1758  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Quaternary mammalian remains from the Kitseli Pothole (Alea, Nemea, Peloponnese)  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας, Κατερίνα Χατζοπούλου, Γεώργιος Λαζαρίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Contents  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) New evidence from the bears of the Veneto region (northern Italy) in the evolutionary pictures of the italian cave bears  PDF
Giuseppe Santi, Mario Rossi
 
Τόμ. 98 (2006) Introductory note  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 98 (2006) Preface  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Tito bustillo, a new ursus spelaeus rosenmuller, 1794 cave assemblage in Asturias (northern Spain)  PDF
Ana C. Pinto Llona, Aurora Grandal d’Anglade, Sara Robinson-Roxburgh
 
Τόμ. 98 (2006) Taphonomic results from Petrlaska cave, eastern Serbia  PDF
Milica Mijatovic
 
Τόμ. 98 (2006) Biostatistical investigation of long bones and metapodial bones of ursus spelaeus and ursus deningeri  PDF
Kerstin Athen
 
Τόμ. 98 (2006) Trace fossils from bears in caves of Germany and Austria  PDF
Wilfried Rosendahl, Doris Doppes
 
Τόμ. 98 (2006) First paleo-environmental considerations on the pleistocene deposits of the lower cave of Covoli di Velo (VR- Italy)  PDF
Fabio Bona, Roberto Zorzin, Massimo Accordini, Riccardo Mazzi, Roberto Gatto, Carla Alberta Accorsi, Mazzanti Marta Bandini, Giovanna Bosi, Giuliana Trevisan, Paola Torri
 
Τόμ. 98 (2006) High-resolution x-ray computed tomography applied to the study of some endocranial traits in cave and brown bears  PDF
Nuria Garcia, Elena Santos, Juan Luis Arsuaga, Jose Miguel Carretero
 
Τόμ. 98 (2006) Last glacial (ois 4, ois 3 and ois 2) paleoenvironmental analysis for western Lombardy (north Italy) cave bear sites  PDF
Fabio Bona
 
1 - 25 από 39 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.