Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Relationship between the cretaceous ''black shales'' and cretaceous oceanic red beds of the Grajcarek succession - a geochemical approach (Pieniny Klippen belt, west Carpathians, Poland)  PDF
P. Wojcik-Tabol, N. Oszczypko
 
Τόμ. 99 (2010) Paleoenvironmental setting of rudists in the upper cretaceous (santonian - campanian) deposits from Valea Neagra de Cris (borod basin) - northern Apusenimts, Romania  PDF
L. Sasaran, E. Sasaran, I. I. Bucur
 
Τόμ. 99 (2010) Foraminiferal biofacies analysis and paleoecological data on upper cretaceous sediments of the Gagra - Java zone (western Georgia)  PDF
Kh. Mikadze
 
Τόμ. 99 (2010) Preliminary petrographic data on the early cretaceous boeothian flysch (external hellenides, central Greece); provenance and palaeogeographic implications  PDF
D. Puglisi, Κ. Κυριακόπουλος, Βασίλης Καρακίτσιος, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, G. Barbera, P. Mazzoleni
 
Τόμ. 99 (2010) Biostratigraphy and palaeoenvironment of the upper cretaceous flysch sediments of the mestia - tianeti zone of the greater Caucasus fold system  PDF
T. Gavtadze, Kh. Mikadze, Z. Chkhaidze
 
1 - 5 από 5 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.