Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Relationship between the cretaceous ''black shales'' and cretaceous oceanic red beds of the Grajcarek succession - a geochemical approach (Pieniny Klippen belt, west Carpathians, Poland)  PDF
P. Wojcik-Tabol, N. Oszczypko
 
Τόμ. 99 (2010) Sedimentary setting of adriatic flysch formation (middle eocene-middle miocene), southeastern Montenegro as revealed by turbidite sequences  PDF
Z. Kilibarda, D. Cadjenovic, J. Milutin, N. Radulovic
 
Τόμ. 99 (2010) Preliminary petrographic data on the early cretaceous boeothian flysch (external hellenides, central Greece); provenance and palaeogeographic implications  PDF
D. Puglisi, Κ. Κυριακόπουλος, Βασίλης Καρακίτσιος, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, G. Barbera, P. Mazzoleni
 
Τόμ. 99 (2010) Biostratigraphy and palaeoenvironment of the upper cretaceous flysch sediments of the mestia - tianeti zone of the greater Caucasus fold system  PDF
T. Gavtadze, Kh. Mikadze, Z. Chkhaidze
 
Τόμ. 99 (2010) Structural interpretation of seismic data in polish outer Carpathians southwest and southeast of Krakow  PDF
K. Pietsch, J. Golonka, P. Marzec, R. Florek
 
1 - 5 από 5 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.