Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Climate change and wet winters : testing the diffusion of soluble salts in building stone under saturated conditions  PDF
S. McCabe, B. J. Smith, J. J. McAlister, H. A. Viles, J. M. Curran, T. Crawford
 
Τόμ. 100 (2010) Palaeoclimate reconstructions for the late miocene in southeast Bulgaria using pollen data from the Tundzha basin  PDF
Dimiter A. Ivanov
 
Τόμ. 99 (2010) Climatological assessment of atmosphere instability indices for southeastern Europe  PDF
Κ. Φιλιππόπουλος, Γ. Δ. Καρβούνης, Δ. Δεληγιώργη
 
Τόμ. 99 (2010) Mapping the spatial distribution of precipitation, biological soiling, and decay on monuments in northern Ireland: towards understanding long-term stone response to moisture  PDF
C. S. Adamson, S. McCabe, D. McAllister, B. J. Smith, P. A. Warke
 
Τόμ. 98 (2006) Alpine cave bears and climate in marine isotope stage 3  PDF
Markus Fiebig, Martina Pacher
 
Τόμ. 98 (2006) The sedimentology of the bear cave of Almopia speleopark (Pella, Macedonia, Greece)  PDF
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
 
1 - 6 από 6 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.