Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Phenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geoturism object  PDF
G. Madeja, P. Mrowczyk
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Role of climate and carbon dioxide in tree-ring growth of greek firs from Ainos Mountain, western Greece : 1820-2007 AD  PDF
Α. Κουταβάς
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Miocene environmental changes in an embayment of Lake Pannon on a decadal-scale  PDF
A. Kern, M. Harzhauser, A. Soliman, W. E. Piller, M. Gross
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Late Oligocene-Early Miocene Petrified Forest in Evros and its paleoclimatic significance  PDF
S. Iamandei, E. Iamandei, Ε. Βελιτζέλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Effects of high temperatures in building granites : micro-cracking patterns and ultrasound velocity attenuation  PDF
M. Gomez-Heras, P. Vazquez, L. Carrizo, R. Fort, F. J. Alonso
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Origin and deformation of the Thrace basin : constraints from fault-slip analysis  PDF
L. I. Fodor, A. I. Okay, E. Ozcan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Morphotectonic analysis along the neotectonic faults of Geras guls of Lesvos island (NE Aegean, Greece)  PDF
Ε. Δελόγκος, Σ. Βαλκανιώτης, Νικόλαος Ζούρος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The celestite mineralization of the middle miocene (Badenian) diamictites, Vrancea district, Romania  PDF
A. Cehlarof
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Camptonites from the Ditrau Aklaline massif, Romania : geochemistry and petrogenesis  PDF
A. Batki, E. Pal-Molnar
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Socioeconomic influence of natural disasters in the western Balkan countries  PDF
B. Abolmasov, S. Mihalic, G. Hadzi-Nikovic, M. Marjanovic, M. Krkac
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The role of paleoseismology in studying an emerging or blind Fault: the case of Nisi fault, NW-Peloponnese, Greece  PDF
Β. Ζυγούρη, Σ. Κοκκάλας, Π. Ξυπολιάς, Ιωάννης Κουκουβέλας, Γρ. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Synthesizing carbonates with added value for industrial use from the former industrial waste applying methology of CO2 mineral sequestration  PDF
L'. Tucek, K. Cechovska, J. Derco, Z. Nemeth, M. Radvanec, L'. Kucharic, B. Antal
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Thermal processes in Triassic SEDEX ore deposit Vares and adjacent pile of pillow lavas, Central Bosnia and Herzegovina  PDF
S. Strmic-Palinkas, L. A. Palinkas, T. Kolar-Jurkovsek, H. Hrvatovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Natural stone, an environmentally highly competitive building product  PDF
B. Schouenborg, K. Johansson
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evaluation of Sea-level Rise Impact on Cemented and Uncemented Beach. Case Study from Thassos Island, Greece  PDF
Δ. Ψωμιάδης, Κ. Αλμπανάκης, Π. Τσούρλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mineralogical-Geochemical Study of Uranium Bearing Granite Phases in Paranesti Area, N. Greece  PDF
Φ. Περγαμαλής, Ε. Δ. Καραγεωργίου, Α. Κουκουλής, Ι. Κατσίκης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hologene palaeoenvironmental changes in the Romanian Black Sea shelf  PDF
G. Oaie, M.C. Melinte-Dobrinescu, A. Briceag, M. Stoika, R.D. Roban
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonic deformation and hydrogeological pattern in fissured rocks and karstic systems. Examples from the Pelion Mt and Mani peninsula, Greece  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ι. Παπανικολάου, Γεώργιος Ν. Σταμάτης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First report of Stromatocystites (Echinodermata) from the MIddle Cambrian of Turkey: Palaeobiogeographic implications  PDF
B. Lefebvre, I. Hosgor, E. Nardin, O. Fatka, , M. C. Goncuoglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seismogenic magnetic activity study  PDF
V. Korepanov, F. Dudkin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Eocene-Oligocene palaeogeography of Thrace Basin and its relationship with eastern Thrace Basin  PDF
L. Karadenizli, S. Sen
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hydrochemistry and isotope composition of spring waters in Aydincid, Mersin (Turkey)  PDF
Z. Hatipoglu-Bagci
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Separate Eocene-Early Oligocene and Miocene stages of extension and core complex formation in the western Rhodopes (Bulgaria)  PDF
N. Georgiev, J. Pleuger, N. Froitzheim, S. Sarov, S. Jahn-Awe, T. J. Nagel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Use of the optical porosimetry for monitoring of deteriorative laboratory tests impacts on natural and agglomerated stone  PDF
T. Durmekova, A. Janega
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Along arc geochemical variations in hydrothermal activity in the south Aegean volcanic arc : ancient and modern  PDF
D. S. Cronan, Σωτήριος Π. Βαρνάβας
 
201 - 225 από 500 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.