Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Larger foraminiferal stratigraphy and plaeoenvirronments of the Middle Eocene to Lower Oligocene shallow-marine units in the the norhtern and eastern parts of the Trace Basin, NW Turkey  PDF
G. Less, E. Ozcan, A. I. Okay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical evaluation of the Verovice Shales in the western part of the Carpathians  PDF
P. Kosakowski, P. Wojcik-Tabol
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Shear-wave Q determination for the Upper Crust of western and central Slovenia  PDF
V. Kastelic, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Μπενετάτος, M. Zivcic, J. Bajc
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Triassic 'ophiolites' and related rocks in Eastern Carpathians (Romania)  PDF
V. Hoeck, C. Ionescu, I. Balintoni
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Metabasic rocks from the Chepelare variegated complex, central Rhodope massif, Bulgaria - preliminary studies  PDF
M. Georgieva, Z. Cherneva, I. Gerdjikov, E. Stancheva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Underground geotouristic routes in the Malopolska district  PDF
M. Dziegiel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Dating aeolian landforms using cosmogenic 10 Be in Hungary, central Europe  PDF
G. Csillag, Zs. Ruszkiczay-Rudiger, R. Braucher, L. Fodor, T. J. Dunai, G. Basa, D. Bourles, P. Muller
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology and tectonics of the Vrsatec klippen area (Pieniny Klippen belt, western Slovakia)  PDF
J. Bucova, D. Plasienka, V. Mikus
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The floods and regime of Harmas - Koros since river regulation in Hungary  PDF
K. Babak
 
Τόμ. 100 (2010) Sponsors  PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos island, Greece  PDF
M. Ivarsson, Σ. Π. Κίλιας, C. Broman, J. Naden, Κ. Δέτση
 
Τόμ. 100 (2010) Qanats between Menikion and Pangeon mountains. A forgotten and endangered resource for local water supply  PDF
O. Blumenstein, Herbert Weingartner, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Climatological assessment of atmosphere instability indices for southeastern Europe  PDF
Κ. Φιλιππόπουλος, Γ. Δ. Καρβούνης, Δ. Δεληγιώργη
 
Τόμ. 99 (2010) Statistics to improve results of well-logging interpretation in reservoir rocks: two cases from the Carpathian foredeep  PDF
J. Jarzyna, M. Kazmierczuk
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New findings from surfacing Permian-Triassic transmission in Eastern Taurus (Yahyali, Kayseri, Turkey)  PDF
Z. U. Yumun
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Constructional problems at interventions into slaty sedimentary rocks in Slovenia in terms of fabric and composition  PDF
M. Trajanova, A. Mladenovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochronological, geochemical and metamorphic framework of the Moslavacka Gora Massif (Croatia)  PDF
B. Starijas, A. Gerdes, D. Balen, D. Tibljas, A. Mayer, F. Finger
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Current state of conservation of Romanian stone monuments  PDF
I. Sandu, M. Branzila, O.-G. Iancu, I. G. Sandu, V. Vasilasche, A. V. Sandu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The stylopodium and zeugopodium of Mammuthus meridionalis (Nesti) discovered at Leu, Dolj County (Romania)  PDF
A. Popescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Rockfall Susceptibility Zoning and Evolution of Rockfall Hazard at the Foot Hill of Mountain Orliagas, Greece  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Volcanic glass textures, shape characteristics and compositionsfrom phreatomagmatic rock units of the western Hungarian monogenetic volcanic fields and their implication to magma fragmentation  PDF
K. Nemeth
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The early Miocene Carnivores from Sabuncubeli, Turkey  PDF
S. Mayda
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Miocene Charophyta of Maoce, Pljevlja (Northern Montenegro)  PDF
N. Kristic, , I. Soulie-Marsche, J. Zic, D. Dordevic-Milutinovic, Lj. Savic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Magnetic properties of soils around local pollution sources (Crete, Greece)  PDF
Ε. Κόκκινου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Results of advanced mineralogical and geochemical studies in the Carpathian melange zone and selected units (Polish-Ukrainian-Slovak ''triangle'')  PDF
K. Jarmolowicz-Szulc, L. Jankowski
 
226 - 250 από 271 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.