Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Syn-rift and synorogenic olistostromes and their role in interpretation of tectonic evolution of the Neoproterozoic Lufilian orogen as background for comparative studies  PDF
M. Wendorff
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The vitamin D synthetic capacity of sunlight: In situ monitoring and model calculation  PDF
I. Terenetskaya, T. Orlova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Cretaceous radiolaria from the Manin unit: paleoecological and sea-level implications  PDF
M. Smreckova, J. Sotak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Future estimations of precipitation in the Balkan Peninsula with the use of a Regional Climate Model  PDF
Ε. Ρουσσή, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Κ. Τολίκα, Ε. Κωστοπούλου, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) K/Ar mineral geochronology of the northern part of the Sithonia Plutonic Complex (Chalkidiki, Greece) and implications for its thermal history  PDF
Κ. Πιπερά, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Z. Pecskay, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Climatic and envirronmental history of southwestern Balkanas during the last glacial cycle; first results of Lake Prespa sediment core  PDF
Κ. Παναγιωτόπουλος, A. Aufgebauer, F. Schabitz, B. Wagner
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) High-precision P-T estimates for retrogressed kyanite eclogites from Thermes, central Rhodope (Greece)  PDF
E. Moulas, Δ. Κωστόπουλος, Jean-Pierre Burg, J. Connolly
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) How many ''black flysches'' can be distinguished in the Grajcarek thrust-sheets of the Pieniny Klippen Belt in Poland  PDF
T. Malata, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An integrated study on the Miocene Tuglu formation - palaeoecological palaeoclimatic and palaeographical interpretation (Cankiri Basin, Central Anatolia, Turkey)  PDF
M. Kovacova, I. Mazzini, N. Hudackova, P. Joniak, E. Halasova, S. Lucifora, Esu, I. Soulie-Marsche, B. D. Rojay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sedimentary setting of Adriatic flysch formation (Middle Eocene - Middle Miocene), southeastern Montenegro as revealed by turbidite sequences  PDF
Z. Kilibarda, D. Cadjenovic, J. Milutin, N. Radulovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Reconstructing the rotational landslide near Frixa (Greece, Peloponnese) with a combination of different geophysical methods and terrestrial laser scanning  PDF
C. Grutzner, T. Wiatr, K. Reicherter, T. Fernandez-Steeger, Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Ground penetrating radar investigation of Gonen Tumulus in Isparta/Turkey  PDF
E. Yigit, H. Bilge
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Using of GPR method for examination of post-glacial deposits in the alp of Ornak (the Tatra Mountains)  PDF
S. Tomeka-Suchon, T. Golebiowski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Metamorphic sole in the northernmost part of the Vardar Zone Western Branch (Village Tejici, Mt. Povlen, Western Serbia)  PDF
D. Sreckovic-Batocanic, V. Matovic, N. Vaskovic, K. Balogh
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Reconstructing prehistoric landscapes in tectonically active regions: the Corinth and North Evuia prehistoric lakes during LGM  PDF
Δ. Θ. Σακελλαρίου, Βασίλειος Λυκούσης, Γ. Ρουσάκης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrology and geodynamics: findings from Dinarides - Hellenides and adjoining regions  PDF
G. Poli, Γεώργιος Χριστοφίδης, V. Cvetkovic, D. Perugini, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonostratigraphic observations in the western Thrace Basin in Greece and correlations with the eastern part in Turkey  PDF
Ν. Παπανικολάου, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The exposed base of a collapsing wedge - the Nestos Shear Zone (Rhodope Metamorphic Province, Greece)  PDF
T. J. Nagel, S. Schmidt, M. Janak, N. Froitzheim, S. Jahn-Awe, N. Georgiev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Organic matter composition and maturity of the Callovian (Middle Jurassic) sediments from Lithuania  PDF
L. Marynowski, M. Zaton, L. Karwowski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Lake Van Drilling Project "Paleo Van"  PDF
S. Krastel, T. Litt, F. Anselmetti, R. Kipfer, , S. Orcen, N. Cagatay, D. Cukur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology and minerals of Kosovo - perspectives for national development  PDF
A. Knobloch, C. Legler, A. Barth, A. Rexhaj
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structural and geochronological evidence for Palaeogene shearing in the Rhodope Mountains (SW Bulgaria)  PDF
S. Jahn-Awe, N. Froitzheim, T. J. Nagel, D. Frei, J. Pleuger, N. Georgiev
 
251 - 272 από 272 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.