Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Microchemical and microstructural characteristics of cystine (a renal stone)  PDF
Α. Ιορδανίδης, J. Garcia-Guinea, Ι. Γκούντας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental synergy in the Romanian Plain (to the east of Olt river)  PDF
F. Grecu, A. Gherghina, C. Ghita, L. Comanescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Volcaniclastic rocks in the geological record of the Oas and Gutai Mts., eastern Carpathian : fragmental and reworking process  PDF
A. Fulop, M. Kovacs
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Black Sea - an energy crossroads and/or an unconventional energy and resource center in Europe  PDF
P. Dimitrov, D. Dimitrov, V. Peychev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Protection measures against geological failures, during the construction of Thessaloniki - Kavala section of Egnatia highway in N. Greece  PDF
Μ. Χατζηαγγέλου, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Groundwater vulnerability assessment to contamination (Erzeni basin, Albania)  PDF
A. Beqiraj, M. Cenameri
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The early pleistocene fish fauna of Faliraki bay section (Rhodes island, Dodekanese)  PDF
Κ. Αγιάδη, Ε. Κ. Κοσκερίδου, P. Moissette
 
Τόμ. 100 (2010) Spatial distribution of salt penetration in weathered sandstone  PDF
J. McKinley, A. Keaney, S. McCabe, J. M. Curran, B. Smith
 
Τόμ. 100 (2010) Examination of the groundwater quality in a settlement of eastern Hungary  PDF
Gy. Szabo, E. Bessenyei, A. Szabo
 
Τόμ. 99 (2010) Recent micro-tectonic movement from three karst caves, Slovenia  PDF
S. Sebela, B. Kost΄ak, J. Stemberk
 
Τόμ. 99 (2010) The behaviour of amorphous silica - rich rocks as cementitious additives in screed mortars  PDF
Σ. Καβούρη, Μ. Γ. Σταματάκης, Ε. Καφρίτσα, Δ. Φραγκούλης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Lithostratigraphy of the Pleistocene deposits of Georgian sector of the Black Sea  PDF
G. Jaoshvili, L. Popkhadze, M. Tvalchrelidze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sources of base, precious and rare metals during the Tethyan Phanerozoic evolution of the Caucasus and Pontides  PDF
V. Gugushvili, N. Popkhadze, T. Beridze, S. Khutsishvili
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical and climatic parameters of environment versus isotopic composition of travertine in northern Slovakia  PDF
M. Gasiorowski, H. Hercman, M. Gradzinski, P. Smosna, M. Czop, J. Motyka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The management of a sustainable touristic activity at the Lacu-Rosu touristic resort - within the "Bicaz Gorge - Hasmasul Mare" National Park  PDF
St. Dombay, Zs. Magyari-Saska, M. Seer
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Water ages in thermal system of Podhale basin, Inner Carpathians, southern Poland  PDF
J. Chowaniec, A. Zuber
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum - Rhodope belt, Bulgaria - Greece  PDF
N. Bonev, Α. Γ. Μαγγάνας, L. Klain
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Devonian stratigraphy and depositional environment of the Moesian platform, NE Bulgaria  PDF
P. Andreeva, I. Boncheva, I. Lakova, S. Yanev, D. Ivanova
 
Τόμ. 100 (2010) The best geotouristic objects of the Silesian unit, outer flysch Carpathians in the vicinity of Krakow, Poland  PDF
M. Doktor, J. Golonka, A. Waskowska, T. Slomka
 
Τόμ. 100 (2010) The lower Danube valley. Geological structure and evolution during the pliocene-quaternary  PDF
P. Enciu
 
Τόμ. 99 (2010) Author index  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Fe - Mn nodular concretions associated with middle Jurassic oceanic melange (Argolis, Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
251 - 272 από 272 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.