Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemistry and petrogenetic features of the Early Cambrian volcanism in Telbesmi formation, Mardin - Derik, SE Turkey  PDF
S. Gursu, M. C. Goncuoglu, S. Koksal
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Persistent synmetamorphic thrusting in the Rhodope until 33 Ma : evidence from the Nestos Shear zone and implications for Aegean geodynamics  PDF
P. Gautier, I. Gerdjikov, G. Ruffet, V. Bosse, Z. Cherneva, P. Pitra, E. Hallot
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geomechanical database - description of rocks properties with GIS application  PDF
A. Domonik, A. Dziedzic, A. Jarzabkiewicz, D. Lukasiak, P. Lukaszewski, J. Pininska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Crystallization conditions of the Xanthi Plutonic complex (Rhodope massif, northern Greece) : geothermometry and geobarometry  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Σολδάτος, Αντώνιος Α. Κορωναίος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) "Back to nature" in conserving museum artefacts : developing a methodology for the investigation of stone consolidants  PDF
J. Booth
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Planktonic foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental implications of a middle miocene transgressive sequence in the Ionia zone of Lefkas island, Ionian Sea, Greece  PDF
Α. Αντωναράκου, Χ. Δρίνια, Γ. Κοντακιώτης
 
Τόμ. 100 (2010) The management of a sustainable touristic activity at the Lacu - Rosy touristic resort - within the ''bicaz gorge - Hasmasul mare'' national park  PDF
St. Dombay, Zs. Magyari-Saska, M. Seer
 
Τόμ. 100 (2010) Seismotectonic model on geological data for 1892 Dulovo earthquake, lower Danube valley  PDF
S. Shanov, A. Radulov
 
Τόμ. 99 (2010) Prologue  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Structural interpretation of seismic data in polish outer Carpathians southwest and southeast of Krakow  PDF
K. Pietsch, J. Golonka, P. Marzec, R. Florek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Changing seasonality patterns from Miocene Climate Optimum to Miocene Climate Transition deduced from the Crassostrea isotope archive  PDF
M. Harzhauser, W. E. Piller, P. Grunert
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Permanent GPS array in Bulgaria with impact on the geodynamics in east Mediterranean  PDF
I. Georgiev, D. Dimitrov, Αθανάσιος Γκάνας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geodiversity in the Natural Park "Portile de Fier" : cave mineralogy and mineral deposits  PDF
D. Dumitras, S. Marincea, A. Anason, N. Calin, C. Ghinet, A. Iancu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Comparison of characteristic and Gutenberg-Richter models for time-dependent M>= 6.0 earthquake hazard in the Corinth gulf, Greece  PDF
R. Console, G. Falcone, Β. Γ. Καρακώστας, M. Murru, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, T. Parsons, D. Rhoades
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Middle and Late Triassic radiolaria from Kotel ' nyi island (New Siberian islands, Russia, Arctic) and their paleobiogeographical significance  PDF
N. Yu. Bragin, L. G. Bragina
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New hippopotamid finds in Eurotas valley (Lakonia, Greece)  PDF
Α. Αθανασίου, Δ. Μπούζας
 
Τόμ. 100 (2010) The use of GNSS technologies for application in mining, geology and geodesy in Bulgaria  PDF
S. Kostyanev, G. Valev, M. Majdrakov, V. Jelev, S. Avdev, A. Bliznakov, V. Stoyanov, E. Atanasova
 
Τόμ. 100 (2010) Planktonic foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental implications of a middle miocene transgressive sequence on the Ionian zone of Levkas island, Ionian sea, Greece  PDF
Α. Αντωναράκου, Η. Δρίνια, Γ. Κοντακιώτης
 
Τόμ. 100 (2010) Organizing Committee  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 99 (2010) Shear wave Q determination for the upper crust of western and cantral Slovenia  PDF
V. Kastelic, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Μπενετάτος, M. Zivcic, J. Bajc
 
Τόμ. 99 (2010) Paleoenvironmental setting of rudists in the upper cretaceous (santonian - campanian) deposits from Valea Neagra de Cris (borod basin) - northern Apusenimts, Romania  PDF
L. Sasaran, E. Sasaran, I. I. Bucur
 
251 - 271 από 271 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.