Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology and alterations of Tekyeh Bala Iron Deposit, Kursestan, West Iran  PDF
M. Maanijou, F. Aliani, M. M. Miri
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Miocene Carnivores from the Greco-Iranian Province : comparisons, guils structure, palaeoecology  PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, Γ. Ε. Κονιδάρης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeo-geophysical investigations in Acmonia Antique City (western Turkey) using magnetic methods  PDF
S. Kayin, M. N. Dolmaz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer western Carpathians and its palaeoenvironmental significance  PDF
J. Hradecky, T. Panek, V. Smolkova, K. Silhan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Neogene andesite intrusions along the Carpathian calc-alkaline volcanic arc  PDF
K. Gmeling, Z. Pecskay, J. Lexa, V. Konecny, K. Birkenmajer
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) On groundwater resources available in Oltenia Plain, Romania  PDF
P. Enciu, C. Dumitrica
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A multi-source provenance for eocene-oligocene turbidites in the southern Thrace basin  PDF
Atri A. D', G. G. Zuffa, W. Cavazza, A. I. Okay, Vincenzo G. Di
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Underwater geoarchaeological survey in frond of the Danubian island ''Pacuiul Lui Soare" (Romania) using remote sensing techniques - preliminary results  PDF
G. Caraivan, C. Fulga, C. Chera
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Loss of 40Ar(rad) from laucite-bearing basanite at low temperature : implications on K/Ar dating  PDF
K. Balogh, K. Nemeth, T. Itaya, F. Molnar, R. Stewart, N. X. Thanh, H. Hyodo, L. Daroczi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Exploration for Platinum-group elements (PGE) in the Carpathian-Balkan system  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 99 (2010) Types of lithological sequences and successions in the tuff and gypsum subformations of low badenian from piatra verde (Slanic-Teisani)  PDF
D. Frunzescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Joint invesion of compressional and shear wave traveltime data, using velocities-ratio constraint with spatially variable weighting  PDF
Π. Μπογιατζής, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Π. Τσούρλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The analysis of reservoir heterogeneity from Well Log DATA  PDF
I. I. Malureanu, V. M. Batistatu,
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seismic anisotropy and deformation patterns in upper mantle xenoliths from the central Carpathian-Pannonian region: indications for a colliision driven asthenospheric flow?  PDF
I. Kovacs, Gy. Falus, K. Hidas, Cs. Szabo, E. Hegedus, K. Posgay, L. Zilahi-Sebess
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mineralogical evolution of contaminated granitic pegmatites hosted in marbles. The role of CO2 rich fluids on phase relationships of crystallizing granitic melts. An example from the Intermediate Unit of the central Rhodope Metamorphic Province, Greece  PDF
Ν. Κηπουρός
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Vth century AD jewellery from Cluj-Napoca (Romania) : a non-destructive investigation  PDF
C. Ionescu, V. Simon, S. Nagy, V. Hoeck, K. Nagy-Pora, M. Rotea, S. Filipescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Analysis of the ambient seismic noise at the Romanian BB stations for estimating the crust structure  PDF
B. Grecu, C. Neagoe, D. Tataru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Types of lithological sequences and successions in the tuff and gypsum subformations of low Badenian from Piatra Verde (Slanic-Teisani)  PDF
D. Frunzescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The results from monitoring of the Krupnik seismogenic area in SW Bulgaria  PDF
D. Dimitrov, E. Botev, I. Georgiev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Power plants ashes recovery in eco-friendly mortar compositions  PDF
V. Cetean, L. Szell, N. Ciornei
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deformation history of the outer west Carpathian flysch units and pieniny klippen belt (NW Slovakia, SE Czech Republic)  PDF
A. Beidinger, K. Decker, A. Zamolyi, E. Y. Lee, M. Hoprich, P. Strauss
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mapping the spatial distribution of precipitation, biological soiling, and decay on monuments in northern Ireland : towards understanding long-term stone response to moisture  PDF
C. S. Adamson, S. McCabe, D. McAllister, B. J. Smith, P. A. Warke
 
Τόμ. 100 (2010) Gem minerals and materials from the neolithic and chalcolithic periods in Bulgaria and their impact on the history of gemmology  PDF
R. I. Kostov
 
Τόμ. 100 (2010) The impact of a uranium mining site on the stream sediments (Crucea mine, Romania)  PDF
L. Petrescu, E. Bilal, L. E. Iatan
 
Τόμ. 99 (2010) Multi - proxy analyses of subatlantic peat bog sediments from the western Tatra mts. (Poland)  PDF
P. Klapyta, P. Kolaczek
 
251 - 275 από 276 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.