Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Author index  PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Pentlandite mineralization related to albanian ophiolites  PDF
A. Cina
 
Τόμ. 100 (2010) Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using hellenic natural zeolite  PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Is it possible to use natural resources in a sustainable manner after intensive exploitation?  PDF
A. Shtiza
 
Τόμ. 99 (2010) Pilot study for artificial recharge of the south-eastern Mesaoria aquifer (Cyprus), using tertiary treated wastewater  PDF
Κώστας Βουδούρης, Τ. Κακλής, Γ. Α. Κωνσταντίνου, Φ. Ευαγγελάτος, Σ. Παπαγεωργίου, Α. Μεντές, Θ. Ηρακλέους, Χ. Παναγιώτου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) European Geopark Network and Geotourism  PDF
Νικόλαος Ζούρος, Κ. Φασσούλας, Η. Βαλιάκος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Brittlen tectonic events in the western boundary of the East Serbian Carpatho-Balkanides: preliminary results based on structural and paleostress analyses in the Gornjak area  PDF
V. Trivic, M. Antic, V. Cvetkovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New evidence for impacts of the AD365 tsunami along the North African Coast  PDF
Σ. Στιρός, P. Acillona
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Estimte of influence of U, Th and K radiogenic heat on the Marmara Region and lithosperic structure  PDF
N. Sayin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evolution of drought severity for a 118-year period in the Republic of Moldova  PDF
V. Potop
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pre-Alpine history of the Ukrainian Carpathian Foreland and its combustible minerals  PDF
M. Pavlyuk, B. Rizum, A. Medvedev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Monitoring the thermal anomalies around Milos Island with satellite thermal data  PDF
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age and provenance of Palaeozoic and Mesozoic sediments from northern Greece : constraints for palaeotectonic reconstructions  PDF
G. Meinhold, Δ. Κωστόπουλος, D. Frei, T. Reischmann, M. K. BouDagher-Fadel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Radiolarian dating of Lower Cretaceous carbonate gravity-flow deposits from Bohinj area (NW Slovenia): significance for reconstruction of a lost carbonate platform in the Internal Dinarides  PDF
D. Kukoc, , S. Gorican, A. Kosir
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Magnetic signature of plutons and implications for emplacement conditions : examples from northern Greece  PDF
Δ. Κοντοπούλου, Ι Ζανανίρι, Σαράντης Δημητριάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary results about a new locality with micromammals from the Early Miocene deposits of the Kazan Basin (central Turkey)  PDF
P. Joniak, I. Mazzini, M. Kovacova, S. Lucifora, B. Rojay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New results and assessment of the geochronology of the youngest volcano of the Carpathian region : Ciomadul (Csomad), east Carpathians  PDF
Sz. Harangi, A. Kiss, D. Karatson, I. Dunkl, E. Magyari, M. Molnar, G. Nemeth, A. P. Vinkler, Th. Ntaflos
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Revisiting the source characteristics of Quaternary monogenetic basalts in Central Anatolian Volcanic Province : asthenospheric or lithospheric melts?  PDF
Kuscu G. Gencalioglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Benthic environmental changes in SE Aegean Sea during the last 26 ky BP : preliminary results  PDF
Η. Δρίνια
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pentlandite mineralization related to Albanian ophiolites  PDF
A. Cina
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Kinetic and isothermal study of lead ion adsorption onto natural bentonites with different cation exchange capacity (CEC) from Milos island, Greece  PDF
Α. Μπουρλίβα, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Α. Σικαλίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Radiolarian dating of the sedimentary cover of Sevan ophiolite (Armenia)  PDF
G. Asatryan, T. Danelian, L. Sahakyan, A. Person, A. Avagyan, M. Sosson
 
Τόμ. 100 (2010) Buzau land geopark. Steps in building a new geopark in Romania  PDF
A. Andrasanu
 
Τόμ. 100 (2010) Calcareous nannoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura basin - a case study of the polish sector (outer western Carpathians)  PDF
M. Oszczypko-Clowes
 
Τόμ. 99 (2010) Reviewers  PDF
 
151 - 175 από 272 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.