Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of the amphibolites (ophiolitic metabasites) from the Serifos metamorphic core complex, Attic-cycladic metamorphic belt, Cyclades, Greece  PDF
Χ Στουραϊτη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) P-T time paths associated with extensional doming: constraints from thermomechanical numerical models  PDF
F. L. Schenker, T. Gerya, B. Kaus, Jean-Pierre Burg
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Cretaceous silicites from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) as a versatile building material  PDF
R. Prikryl, A. St'astna
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) genetic algorithm as a tool for paleoclimate records correlation  PDF
J. Pawlak, H. Hercman
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Detailed chronological and high resolution grain size, geochemical and palaeomagnetic study of the Sutto loess-palaeosol sequence, Hungary  PDF
A. Novothny, E. Horvath, M. Frechen, P. Koniger, C. Thiel, L. Wacha, C. Rolf, E. Krolopp, G Barta, B. Bajnoczi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Palaeoavian remains from the Late Miocene localities of Pikermi, Chomateri and Kerassia; palaeoecological implications  PDF
Δ. Μιχαηλίδης, Σ. Ρουσιάκης, Γ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) East Taygetos Fault Zone (Peloponnesus, Southern Greece): Dormant fault zone bordering awake neotectonic structure  PDF
Σ. Λαλέχος, Χ.. Μεταξάς, Β. Καρβέλα, Μαριάνθη Στεφούλη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Paleovolcanological reconstruction of the Vepor andsite stratovolcano (central Slovakia)  PDF
V. Konecny, P. Konecny, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Bolkardagi bauxite deposits at Ayranci, Karaman, central Turkey. Part 2. Mineralogical and petrographical studies  PDF
G. Kansun, M. G. Yalcin, I. Copuroglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Rockslide mechanics reconstruction using FEM and photoplastic modelling  PDF
F. Hartvich, I. Poul, B. Kost΄ak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Contribution to the mineralogy of wollastonite from the contact aureole near Xanthi and Kimmeria (N. Greece)  PDF
Ι. Κ. Γεωργιάδης, Ε. Τζάμος, Ν. Κηπουρός
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary investigations of inclusions in some topaz crystals from Volodarsk-Volynski massif (western Ukraine)  PDF
M. Dumanska-Slowik, L. Natkaniec-Nowak, T. Tobola, E. Bak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Reverse fault system Cenade - Rusi - Veseud, effect of the Carpathian tectonic phases  PDF
O. Coltoi, C. Pene
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Accumulation and distribution of organic matter in sediments of saltaffected shallow lakes at Szeged, Hungary  PDF
G. Bozso, E. Pal-Molnar, T. Nyilas, M. Hetenyi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrology and geochronology of the Vitosha volcano-plutonic edifice, western Srednogorie, Bulgaria  PDF
S. Atanasova-Vladimirova, A. von Quadt, P. Marchev, I. Peytcheva, I. Piroeva, B. Mavrudchiev
 
Τόμ. 100 (2010) Underwater geoarchaeological survey in frond of the Danubian island ''Pacuiul Lui Soare'' (Romania) using remote sensing techniques - preliminary results  PDF
G. Caraivan, C. Fulga, C. Chera
 
Τόμ. 100 (2010) Relationship between the cretaceous ''black shales'' and cretaceous oceanic red beds of the Grajcarek succession - a geochemical approach (Pieniny Klippen belt, west Carpathians, Poland)  PDF
P. Wojcik-Tabol, N. Oszczypko
 
Τόμ. 99 (2010) [Εισαγωγικά τόμου 99]  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Nuclear magnetic resonance (NMR) and mercury porosimetry measurements for permeability determination  PDF
J. Jarzyna, E. Puskarczyk
 
Τόμ. 99 (2010) Foraminiferal biofacies analysis and paleoecological data on upper cretaceous sediments of the Gagra - Java zone (western Georgia)  PDF
Kh. Mikadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Lom coal basin (NW Bulgaria)-preliminary data on palaeoecology and sedimentology  PDF
M. Yaneva, Nadja G Ognjanova-Rumenova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Zircon typology and preliminary mineral chemical and isotopic invistigation on basaltic gem stone from eastern Saxony, Germany  PDF
O. Tietz, J. Buchner, W. Seifert, A. Gerdes, U. Linnemann
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous alkali basalts from the Pieniny Klippen Belt  PDF
J. Spisiak, D. Plasienka, J. Bucova, M. Sykora
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cosmogenic 10Be dating of Danube terraces in Hungary  PDF
Zs. Ruszkiczay-Rudiger, R. Braucher, G. Csillag, L. Fodor
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New structural and geochronological data for the Tertiary evolution of the Rhodopes  PDF
J. Pleuger, N. Georgiev, S.Kirchenbaur M. Jahn-Awe, T. J. Nagel, N. Froitzheim
 
201 - 225 από 276 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.