Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonic evolution of the Argolis Peninsula (Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Δ. Γαλανάκης, Χ. Γεωργίου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Regional conceptual model of Upper Pliocene-Pleistocene aquifer formations from Dacian Basin in southern part of Romania  PDF
M. Palku, Gh. Witek, T. Manta, Al. Fonoca
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The effect of montmorillonite modification by Cr(III)-compounds on its microcrystalline structure and electrosurface properties  PDF
O. Mokrousova, V. Moraru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Recent tectonic activity of the Polish western Outer Carpathians : geomorphic and gravimetric constraints  PDF
J. Madej, W. Zuchiewicz, M. Loj, S. Porzucek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fission-track constraints on the thermotectonic evolution of the Apuseni Mountains (Romania)  PDF
A. Kounov, S. M. Schmid
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Volcanic architecture, eruption mechanism and landform evolution of a Plio/Pleistocene intracontinental basaltic polycyclic monogenetic volcano from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, Hungary  PDF
G. Kereszturi, G. Csillag, K. Nemeth, K. Sebe, B. Kadosa, V. Jager
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tertiary lignoflora in Carpathian Curvature  PDF
E. Iamandei, S. Iamandei, D. Frunzescu, G. Branoiu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Olistostromes of the Pieniny Klippen belt, northern Carpathians  PDF
J. Golonka, M. Cieszkowski, A. Waskowska, M. Krobicki, A. Slaczka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Purification of municipal wastewaters and poduction of odorless and cohesive zeo- sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite  PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeological methodology and deep water archaeological surveys : challenges and perspectives  PDF
Κ. Π. Δελλαπόρτα, Δ. Θ. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The eocene-oligocene geodynamic setting of the Thrace basin (Turkey, Greece, and Bulgaria)  PDF
W. Cavazza, A. I. Okay, M. Zattin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Ore microscopy, EPMA, and X-Ray diffraction studies on Hamehkasy-1 and KorKora-1 iron deposits western Iran  PDF
M. Barati, I. Lee
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) From local geology to global plate tectonics  PDF
G. M. Stampfli
 
Τόμ. 100 (2010) Climate change and wet winters : testing the diffusion of soluble salts in building stone under saturated conditions  PDF
S. McCabe, B. J. Smith, J. J. McAlister, H. A. Viles, J. M. Curran, T. Crawford
 
Τόμ. 100 (2010) Continuous extra-framework Na+ release from greek analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange NH4+  PDF
Νίκος Καντηράνης, Κ. Α. Σικαλίδης, Γ. Παπαστέργιος, Clare Squires, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Sedimentary setting of adriatic flysch formation (middle eocene-middle miocene), southeastern Montenegro as revealed by turbidite sequences  PDF
Z. Kilibarda, D. Cadjenovic, J. Milutin, N. Radulovic
 
Τόμ. 99 (2010) Mapping the spatial distribution of precipitation, biological soiling, and decay on monuments in northern Ireland: towards understanding long-term stone response to moisture  PDF
C. S. Adamson, S. McCabe, D. McAllister, B. J. Smith, P. A. Warke
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biogeographic connections between Thracean-Aegean region and eastern Paratethys  PDF
Sergei V. Popov, Y. Islamoglu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Time-Dependent probability distribution on faults associated to strong earthquakes (M>=6,5) in the broader Greece area  PDF
Π Μ. Παπαδησοπούλου, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, J. Mirek, Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Jurassic and Cretaceous tectonic evolution of the Sakar ans Srednogorie zones, Bulgaria: Ar/Ar mineral ages and structures  PDF
F. Neubauer, S. Bilyarski, J. Genser, Z. Ivanov, I. Peytcheva, , A. von Quadt
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Spatial distribution of salt penetration in weathered sandstone  PDF
J. McKinley, A. Keaney, S. McCabe, J. M. Curran, B. Smith
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structure and Miocene evolution of the frontal Polish Carpathians: a synthesis  PDF
P. Krzywiec, P. Aleksandrovski, N. Oszczypko, K. Bukowski, A. Wysocka, K. Pietsch, K. Pisaniec, I. Sieniawska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Permo-Triassic and Jurassic palaeomagnetic components in the greek Pelagonian and sub-Pelagonian zones : implications for successive counterclockwise and clockwise rotations  PDF
Δ. Κοντοπούλου, Ελένη Β. Αηδονά, Α. Ράσσιου,
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Statistics to improve results of well-logging interpretation in reservoir rocks : two cases from the Carpathian Foredeep  PDF
J. Jarzyna, M. Kazmierczuk
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hydrothermal Pb-Zn-Au-Ag and Cu-Au mineralisation in the Kassandra mine district, N. Greece : a metallogenetic model with regional economic implications?  PDF
A. Hahn, A. Rankin, P. Treloar, J. Naden, P. Forward, Σ. Π. Κίλιας
 
201 - 225 από 235 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.