Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας

Βιβλιοθήκη

Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, 541 24

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μηντζαρίδης Στέργιος
Διαχειριστής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Βιβλιοθήκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας

Βιβλιοθήκη

Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, 541 24
Τηλέφωνο: +30 2310998588
Φαξ: +30 2310998582
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μηντζαρίδης Στέργιος
Τηλέφωνο: +30 2310998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr