Πολιτικές Σύνταξης

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

-

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Επιτομές

Μη επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

 

Σχετικά με την Επετηρίδα

Τα ψηφιοποιημένα άρθρα και ανακοινώσεις της Επετηρίδας βρίσκονται και σε έντυπη μορφή και στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία για την έντυπη συλλογή, θα πρέπει να απευθύνεστε στην παραπάνω βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 231 0 998588 (φαχ 231 0 998582, email: mintzari@geo.auth.gr