Νέο Υλικό: Προσθήκη νέου υλικού (29/06/2012)

Προσθήκη 771 ψηφιακών τεκμηρίων επιστημονικών εργασιών, ανακοινώσεων και περιλήψεων από την Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και των Παραρτημάτων της.

Σελίδα Εξωφύλλου

Τόμ. 1 (1989)

Σελίδα Εξωφύλλου

Τόμ. 98 (2006)

Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συμποσίου για την Αρκούδα των Σπηλαίων. 2-5 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη και Αριδαία (Πέλλα, Μακεδονία) = Proceedings Of the 12th International Cave Bear Symposium. 2-5 November 2006, Thessaloniki and Aridea (Pella, Macedonia)

Σελίδα Εξωφύλλου

Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010)

XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 September, 2010.

Abstracts Volume

Bulgarian Academy of Sciences

Σελίδα Εξωφύλλου

Τόμ. 100 (2010)

Proceedings XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. September 23-26, 2010. Thessaloniki, Greece

General Session G11.

 

sasg_sv09900_200_262_01

Τόμ. 99 (2010)

Proceedings XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. September 23-26, 2010. Thessaloniki, Greece

General Sessions G01 to G10.

Σελίδα Εξωφύλλου

Τόμ. 101 (2012)

Τιμητική έκδοση στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τρ. Σολδάτου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ.