Τόμ. 98 (2006)


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 12ου Διεθνούς Συμποσίου για την Αρκούδα των Σπηλαίων. 2-5 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη και Αριδαία (Πέλλα, Μακεδονία) = Proceedings Of the 12th International Cave Bear Symposium. 2-5 November 2006, Thessaloniki and Aridea (Pella, Macedonia)