Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of geological mapping and teledetection techniques for indetification of olistrostromes and olistoliths in the Outer Carpathians  PDF
P. Rucinski, M. Firlinska, R. Chodyn, M. Cieszkowski, A. Swiader
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structure of the Podhale basin - new insights from seismic data interpretation  PDF
K. Pisaniec, P. Krzywiec
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Holocene vegetation history and human impact in Beles (Belasitza) mountain  PDF
Σ. Παναγιωτίδης, E. Bozilova, Α. Γερασιμίδης, S. Tonkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Record of two Alpine high-P metamorphic events in the Titaros ophiolite complex of the Pelagonian zone (Greece)  PDF
Ε. Μπρόσκος, Ι. Βαζιώτης, A. Krohe
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biometrical study of post-cranial deer material from the Late Pleistocene of Crete and Karpathos  PDF
Ι. Μανιάκας, Γ. Ιλιόπουλος, Γ. Α. Λύρας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Neogene red clay in the Carpathian basin and its paleoclimatological implications  PDF
J. Kovacs, G. Ujvari, G. Varga
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Partial melting and genesis of HP graphite-bearing granulites in the Intermediate Unit of the central Rhodope Metamorphic Province, Greece  PDF
Ν. Κηπουρός, Σαράντης Δημητριάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonic evolution of the Lake Ohrid and Prespa Basins (FYROM/Albania)  PDF
N. Hoffmann, K. Reicherter, A. Liermann, U. A. Glasmacher
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Overview of the UV activities in Belgium since the end of the eighties  PDF
D. Gillotay, D. Bolsee, C. Depiesse, F. Stevens
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides : the case of Attica, Greece  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Τ. Σφεντόνη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The cloud drop size distribution effects on accumulated convective precipitation from a hailstorm due to the seeding performed  PDF
M. Curic, D. Janc, N. Kovacevic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Clay, secondary dissolution, and tectonic controls on the reservoir properties in upper eocene tuffs, west Thrace basin, Turkey  PDF
A. Buyukutku
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Stones and quarries of Castle of Chambord, France  PDF
S. Badosa, K. Beck, X. Bruntaud, M. Al-Mukhtar
 
Τόμ. 100 (2010) Contents  PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Molybdenite occurrences in Greece : mineralogy, geochemistry and depositional environment  PDF
Π. Βουδούρης, Β. Μέλφος, R. Moritz, P. G. Spry, M. Ortelli, T. Kartal
 
Τόμ. 100 (2010) Accumulation and distribution of organic matter in sediments of salt-affected shallow lakes at Szeged, Hungary  PDF
G. Bozso, E. Pal-Molnar, T. Nyilaw, M. Hetenyi
 
Τόμ. 99 (2010) Shallow ground waters and the formation of carbonate soils in southeast Bulgaria - a study in progress  PDF
M. Panayotova, I. Dimitrov, Z. Kashilska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geoecology of the Black Sea coast of Georgia  PDF
M Kvinikadze, D. Kuparadze, D. Pataridze, N. Khundadze, V. Kirakosyan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Morphogenetic types of ore bodies, ore textures and crystallization mechanisms in the hydrothermal madan deposits, central Rhodopes  PDF
R. D. Vassileva, R. Atanassova, I. K. Bonev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Examination of the groundwater quality in a settlement of Eastern Hungury  PDF
Gy. Szabo, E. Bessenyei, A. Szabo
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Relationship between Cenozoic structures and polymetallic mineralizations in the central part of the Serbo-Macedonian massif  PDF
T. Serafimovski, K. Blazev, G. Tasev, A. Volcov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical comparison of felsic Eocene granite intrusions in the Rhodope massif, southern Bulgaria and northern Greece  PDF
E. Raeva, Z. Cherneva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Lower Danube Valley. Geological structure and evolution during the Pliocene-Quaternary  PDF
E. Petru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Eocene Shallow-Marine and Olistostromal UInits of the Southern part of Thrace Basin, NW Turkey  PDF
E. Ozcan, G. Less, A. I. Okay, M. Baldi-Beke, K. Kollanyi, I. O. Yilmaz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New geological and geochronological data of granititic and metamorphic rocks from SW Bulgaria, sheetsBerovo (K-34-82-G) and Kresna (K-34-83-W) of the new geological map 1:50 000  PDF
P. Milovanov, I. Petrov, A. Marinova, E. Ilieva, I. Peytcheva, A. von Quadt, S. Pristavova
 
126 - 150 από 272 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.