Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Types of lithological sequences and successions in the tuff and gypsum subformations of low Badenian from Piatra Verde (Slanic-Teisani)  PDF
D. Frunzescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The results from monitoring of the Krupnik seismogenic area in SW Bulgaria  PDF
D. Dimitrov, E. Botev, I. Georgiev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Power plants ashes recovery in eco-friendly mortar compositions  PDF
V. Cetean, L. Szell, N. Ciornei
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deformation history of the outer west Carpathian flysch units and pieniny klippen belt (NW Slovakia, SE Czech Republic)  PDF
A. Beidinger, K. Decker, A. Zamolyi, E. Y. Lee, M. Hoprich, P. Strauss
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mapping the spatial distribution of precipitation, biological soiling, and decay on monuments in northern Ireland : towards understanding long-term stone response to moisture  PDF
C. S. Adamson, S. McCabe, D. McAllister, B. J. Smith, P. A. Warke
 
Τόμ. 100 (2010) Gem minerals and materials from the neolithic and chalcolithic periods in Bulgaria and their impact on the history of gemmology  PDF
R. I. Kostov
 
Τόμ. 100 (2010) The impact of a uranium mining site on the stream sediments (Crucea mine, Romania)  PDF
L. Petrescu, E. Bilal, L. E. Iatan
 
Τόμ. 99 (2010) Multi - proxy analyses of subatlantic peat bog sediments from the western Tatra mts. (Poland)  PDF
P. Klapyta, P. Kolaczek
 
Τόμ. 99 (2010) Recognition and decay of the upper devonian dolomite lithological morphological types in architectural heritage  PDF
V. Hodireva, I. Sidraba
 
Τόμ. 98 (2006) The symposium and the excursion  PDF
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mesozoic radiolarians from the Dinarides (Serbia and Bosnia)  PDF
N. Djeric, S. M. Schmid, S.V. Vishnevskaya, N. Gerzina
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in Eastern Sterea Hellas, Greece  PDF
Χ. Βασιλάτος, Ι. Μεγρέμη, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Holocene Raised shorelines along Athos Penisula, Northern Aegean Sea, Greece-First data  PDF
Γεώργιος Ε. Συρίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemistry and U-Pb zircon age of low-grade metavolcanic rocks from the Biga Peninsula, Northwestern Turkey  PDF
F. Sengun, E. Yigitbas, O. E. Koralay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Complex investigation of Krupnik-Kresna region in Sthwestern Bulgaria by Geodesy, Gravimetry and Seismology  PDF
I. Radev, E. Michaylov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The impact of a uranium mining site on the stream sediments (Crucea mine, Romania)  PDF
L. Petrescu, E. Bilal, L. E. Iatan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Calcareous nannoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura basin-a case study of the polish sector (outer western Carpathians)  PDF
M. Oszczypko-Clowes
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Landslide risk mapping by Remote Sensing and GIS in Gevgelija-Valandovo Basin  PDF
I. Milevski, B. Markoski, M. Jovanovski, S. Gorin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Neogene-Quaternary volcanic forms in the Carpathian-Pannonian Region: a review  PDF
J. Lexa, A. Fulop, V. Konecny, M. Kovacs, K. Nemeth, Z. Pecskay, I. Seghedi, A. Szakacs
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Gem minerals and materials from the Neolithic ans Chalcolithic periods in Bulgaria and their impact on the history of gemmology  PDF
R. I. Kostov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Polygenetic history of the Chasanbali ophicalcite breccias in Thessaly, Greece  PDF
Μ. Κατή, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, Β. Μέλφος, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Lake Ohrid Basin (FYROM/Albania): a seismogenic landscape  PDF
N. Hoffmann, K. Reicherter
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Eocene synmetamorphic thrusting and syn0orogenic extansion across the metamorphic pile of the Bulgarian central Rhodope  PDF
I. Gerdjikov, P. Gautier, Z. Cherneva, V. Bosse, G. Ruffet
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Micas and clay minerals of muddy to clayey sediments from the Paleogene variegated shales, Polish Carpathians  PDF
B. Dziubinska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Ecological aspects of the operational Hail Suppression project in Serbia  PDF
M. Curic, D. Janc
 
26 - 50 από 500 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.