Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 98 (2006) Morphometrical variability of cheek teeth in cave bears  PDF
Gennady Baryshnikov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous lithostratigraphy in the CBGA region and some remarks to the correlation of syntectonic sedimentary successions  PDF
M. Wagreich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Secular variation of the Earth's magnetic field in the Balkan region during the last 5 millennia  PDF
E. Tema, Δ. Κοντοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Natural aggregate resourses in Serbia-an overview  PDF
V. Simic, J. Zivanovic, D. Zivotic, C. Beljic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) K-Ar mineral dating and thermochronometry of the south Sithonia plutonic Complex (Chalkidiki, Greece)  PDF
Γ. Ρομανίδης, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deterioration Processes of Travertine Monumental and Contemporary Stonestructures  PDF
J. Pininska, A. Bobrowska, C. Pamukcu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary geochemical data of Variscan granitoids from Somes pre-Alpine terrane from W Romania (Apuseni Mts.)  PDF
E. Pal-Molnar, E. Andras, Gy. Buda
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Remnant mineral assemblages in the garnet porphyroblasts from the Rebra Group micaschist used for establish metamorphic PT path (Rodna Mountains, east Carpathians)  PDF
E. Mosonyi, F. L. Forray
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First results of a geophysical Pre-Site Survey in the Philippi peat basin, eastern Makedonia, northeastern Greece  PDF
I. Maith, Ν. Τουγιαννίδης, J. Jakob, M. Gurk, Δ. Καλησπέρη, M. E. Melles
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Database of geomagnetic induction vectors across the Carpathians and modelling of the regional conductivity distribution  PDF
S. Kovacikova, W. Jozwiak, I. Logvinov, K. Nowozynski, J. Pek., B. Ladanivskyy, V. Tarasov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Architecture of kinematics and deformation history of the Tertiary supradetachment Thrace basin (NE Greece)  PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Γεώργιος Φαλαλάκης, Α. Ν. Σφέικος, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Α. Βαμβακά, Χ. Γαλρούνη, Ι Ζανανίρι
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Large mammal footprints from the Late Miocene of western Crete  PDF
Γ. Ηλιόπουλος, Σ. Ρουσιάκης, Κ. Φασσούλας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The geotourist assessment of the volcanic sites in Vtacnik Mts. (Slovakia, western Carpathians)  PDF
M. Gorna, J. Golonka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Forearc-dipping normal faulting in central-western Peloponnesus, Greece  PDF
Ι Φουντούλης, Ε. Σκούρτσος, Σ. Μαβρούλης, Χ. Κράνης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Silicate and sulfide mineral chemistry of some carbonate-related Pb-Zn-Cu mineralizations and their effects on ore genesis in NW Anatolia, Turkey  PDF
G. Demirela, S. Akiska, I. S. Sayili, I. Kuscu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Coal properties of the profile samples from the deltaic deposits of oligo-miocene age, Yenikoy - Istanbul, Thrace basin (Turkey)  PDF
Y. Celik, A. I. Karayigit, X. Querol
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) OneGeology - Europe - a general overview, data specification, and an example of a contribution from Slovenia  PDF
M. Bavec, K. Asch, J. Sinigoj, I. Jackson
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Weathering of building stones of the Medieval Sasov Castle in Slovakia : indication and impact of the mineral alteration  PDF
R.Petrinec R. Adamcova, M. Valter, M. Plotze, P. Ruzicka
 
Τόμ. 100 (2010) Preliminary investigations of inclusions in some topaz crystals from Volodarsk - Volynski massif (western Ukraine)  PDF
M. Dumanska-Slowik, L. Natkaniec-Nowak, T. Tobola, E. Bak
 
Τόμ. 100 (2010) Pollution with arsenic and heavy metals of soils ans some components of the use food chain in the environment of goliam bukovets mine tailings impoundment, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria  PDF
V. Mladenova, T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova, D. Dimitrova
 
Τόμ. 99 (2010) U/Pb zircon geochronology on ttg rocks from south Carpathians (Romania) : insights into the geologic history of the getic crystalline basement  PDF
A. Dobrescu, M. Tiepolo, E. Negulescu, D. Dordea
 
Τόμ. 98 (2006) Abri castanet (Dordogne, Grance) : an aurignacian site with bear procurement. Bear exploitation in paleolithic time  PDF
Dominique Armand
 
Τόμ. 98 (2006) Introductory note  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) [Εισαγωγικά του τόμου 39 τεύχ. 1/2 (2010)]  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The main types of gold deposits in Romania  PDF
S.S. Udubasa, Gh. Udubasa
 
101 - 125 από 500 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.