Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 99 (2010) Petrological and petrochemical characteristics of the rocks of the Kushla caldera, east Rhodope massif  PDF
S. Georgiev, B. Yordanov, R. Nedyalkov
 
Τόμ. 98 (2006) Contents  PDF
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preface  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Cretaceous marine sites of the Hateg Country Dinosaur Geopark  PDF
C. Varzaru, M.C. Melinte-Dobrinescu, A. Briceag
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structural data from Skupniov Uplaz Mountain (Tatra Mts., Poland)  PDF
R. Swadzba
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Note on the evolution of a Miocene composite volcano in an extensional setting, Zarand Basin (Apuseni Mts., Romania)  PDF
I. Seghedi, A. Szakacs, E. Rosu, Z. Pecskay, K. Gmeling
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Characteristics and behaviour of the mudstones from the Upper Triassic  PDF
M. Quinta-Ferreira
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) On a comparison of olistostromes and olistoliths from the Cilento Flysch in the Southern Apennines (Italy) and the Northern Carpathians (Poland, Slovakia)  PDF
T. Pescatore, M. R. Senatore, M. Cieszkowski, A. Slaczka, M. Potfaj
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonics of the Klippen Belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny Mts. (western Carpathians, Poland and Slovakia)-new approaches and results  PDF
N. Oszczypko, E. Jurewicz, D. Plasienka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geomorphological characteristics of Kratovo-Zletovo palaeovolcanic area  PDF
I. Milevski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Larger foraminiferal stratigraphy and plaeoenvirronments of the Middle Eocene to Lower Oligocene shallow-marine units in the the norhtern and eastern parts of the Trace Basin, NW Turkey  PDF
G. Less, E. Ozcan, A. I. Okay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical evaluation of the Verovice Shales in the western part of the Carpathians  PDF
P. Kosakowski, P. Wojcik-Tabol
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Shear-wave Q determination for the Upper Crust of western and central Slovenia  PDF
V. Kastelic, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Μπενετάτος, M. Zivcic, J. Bajc
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Triassic 'ophiolites' and related rocks in Eastern Carpathians (Romania)  PDF
V. Hoeck, C. Ionescu, I. Balintoni
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Metabasic rocks from the Chepelare variegated complex, central Rhodope massif, Bulgaria - preliminary studies  PDF
M. Georgieva, Z. Cherneva, I. Gerdjikov, E. Stancheva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Underground geotouristic routes in the Malopolska district  PDF
M. Dziegiel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Dating aeolian landforms using cosmogenic 10 Be in Hungary, central Europe  PDF
G. Csillag, Zs. Ruszkiczay-Rudiger, R. Braucher, L. Fodor, T. J. Dunai, G. Basa, D. Bourles, P. Muller
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology and tectonics of the Vrsatec klippen area (Pieniny Klippen belt, western Slovakia)  PDF
J. Bucova, D. Plasienka, V. Mikus
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The floods and regime of Harmas - Koros since river regulation in Hungary  PDF
K. Babak
 
Τόμ. 100 (2010) Sponsors  PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Fossilized microorganisms preserved as fluid inclusions in epithermal veins, Vani Mn-Ba deposit, Milos island, Greece  PDF
M. Ivarsson, Σ. Π. Κίλιας, C. Broman, J. Naden, Κ. Δέτση
 
Τόμ. 100 (2010) Qanats between Menikion and Pangeon mountains. A forgotten and endangered resource for local water supply  PDF
O. Blumenstein, Herbert Weingartner, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 99 (2010) Climatological assessment of atmosphere instability indices for southeastern Europe  PDF
Κ. Φιλιππόπουλος, Γ. Δ. Καρβούνης, Δ. Δεληγιώργη
 
Τόμ. 99 (2010) Statistics to improve results of well-logging interpretation in reservoir rocks: two cases from the Carpathian foredeep  PDF
J. Jarzyna, M. Kazmierczuk
 
Τόμ. 98 (2006) New evidence from the bears of the Veneto region (northern Italy) in the evolutionary pictures of the italian cave bears  PDF
Giuseppe Santi, Mario Rossi
 
101 - 125 από 500 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.