Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Interconnection of the regional-tectonic geological research and the applied technological: The case study from Gemeric zone, The Inner Western Carpathians  PDF
Z. Nemeth, L. Tucck
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Factors influencing sandstone response to changing environmental conditions in northern Ireland  PDF
D. McAllister, S. McCabe, B. Smith, N. Betts
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Shows of lithospheric plates collision in region of Eastern Carpathians  PDF
Y. Krupsky, P. Chepil, V. Gladun
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of skeletonization on geophysical images  PDF
Ε. Κόκκινου, Χ. Παναγιωτάκης, Α. Σαρρής
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrological studies, isotopic and fluid inclusion relations in the Miocene sandstones in the Polish segment of the Carpathian Foredeep  PDF
K. Jarmolowicz-Szulc, A. Kozlowska, M. Kuberska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The cadastral survey of Earth scientific values in the protected Hegyes-ko hill situated in Demjen and questions of its buffer zone in concept of the "Thermal valley" Tourist Development Plan (north Hungary)  PDF
A. Gyori, A. Dobos
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Upper Cretaceous flysch sediments of the Mestia - Tianeti zone of the Greater Caucasus Fold System  PDF
T. Gavtadze, Kh. Mikadze, Z. Chkhaidze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Photogeological interpretation - an efficient tool for tectonic analysis. Study case - the Oas-Gutai Mts. (NW Romania)  PDF
D. Dordea, A. Dobrescu, V. Sprinceana
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The assessments of favorable UV conditions for human health over northern Eurasia  PDF
N. Chubarova, K. Verichev, E. Zhdanova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A mesozoic to tertiary geodynamic evolution of the southern Dinaric - Hellenic belt : the ophiolites as tools for its reconstruction  PDF
V. Bortolotti, M. Chiari, M. Marroni, L. Pandolfi, G. Principi, E. Saccani
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structure of the eastern Hellenides and emplacement of ophiolites. Field evidences  PDF
Ι. Αργυριάδης
 
Τόμ. 100 (2010) Underground geotouristic routes in the Malopolska district  PDF
M. Dziegiel
 
Τόμ. 100 (2010) Geology and tectonics of the Vrsatec Lkippen area (Pieniny Klippen belt, western Slovakia)  PDF
J. Bucova, D. Plasienka, V. Mikus
 
Τόμ. 99 (2010) Sponsors  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Geochemical characteristics of the amphibolites (ophiolitic metabasites) from the Serifos metamorphic core complex, Attic - Cycladic metamorphic belt, Cyclades, Greece  PDF
Κ. Στουραΐτη
 
Τόμ. 99 (2010) Vrancea and hindu kush areas of mantle earthquakes: comparative tectonic analysis  PDF
V. G. Trifonov, T. P. Ivanova, D. M. Bachmanov
 
Τόμ. 98 (2006) Comparative dental microwear analysis of cave bears ursus spelaeus rosenmuller, 1794 and brown bears ursus arctos linnaeus, 1758  PDF
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Syn-rift and synorogenic olistostromes and their role in interpretation of tectonic evolution of the Neoproterozoic Lufilian orogen as background for comparative studies  PDF
M. Wendorff
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The vitamin D synthetic capacity of sunlight: In situ monitoring and model calculation  PDF
I. Terenetskaya, T. Orlova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Cretaceous radiolaria from the Manin unit: paleoecological and sea-level implications  PDF
M. Smreckova, J. Sotak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Future estimations of precipitation in the Balkan Peninsula with the use of a Regional Climate Model  PDF
Ε. Ρουσσή, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Κ. Τολίκα, Ε. Κωστοπούλου, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) K/Ar mineral geochronology of the northern part of the Sithonia Plutonic Complex (Chalkidiki, Greece) and implications for its thermal history  PDF
Κ. Πιπερά, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Z. Pecskay, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Climatic and envirronmental history of southwestern Balkanas during the last glacial cycle; first results of Lake Prespa sediment core  PDF
Κ. Παναγιωτόπουλος, A. Aufgebauer, F. Schabitz, B. Wagner
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) High-precision P-T estimates for retrogressed kyanite eclogites from Thermes, central Rhodope (Greece)  PDF
E. Moulas, Δ. Κωστόπουλος, Jean-Pierre Burg, J. Connolly
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) How many ''black flysches'' can be distinguished in the Grajcarek thrust-sheets of the Pieniny Klippen Belt in Poland  PDF
T. Malata, N. Oszczypko
 
151 - 175 από 500 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.