Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) "Green Walls" : microbiology of algae growing on sandstone walls and implications for the impacts of climate change on cultural heritage  PDF
S. Khawaja
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Magnesite deposits of Serbia : an overview  PDF
M. Ilic, V. Simic, Z. Miladinovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Unitary Association method : introduction and applications to radiolarian biochronology  PDF
S. Gorican, L. O'Dogherty, E. S. Carter, J. Guex
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Study of a mesoscale convective complex over western and southern Balkans  PDF
Δημήτριος Φορής
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Investigation of drinking water quality in Isparta, SW Turkey  PDF
S. Demer, U. Memis, N. Ozgur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sedimentological characteristics of oligo-miocene coal succession at the north of Istanbul, northwest Turkey  PDF
Y. Celik
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Ophiolites in the Dinarides and Hellenides : the contribution of radiolarian biochronology to the understanding of their formation and emplacement  PDF
P. O. Baumgartner, S. Gorican, M. Chiari
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Statistical methods applied to aftershock sequences  PDF
Α. Κ. Αδαμάκη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Τσακλίδης, Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 100 (2010) The structural - metallogenic maps of ore districts of F.Y.R. of Macedonia  PDF
A. V. Volkov, T. Serafimovski, V. Yu. Alekseev, G. Tasev
 
Τόμ. 100 (2010) Geoecology of the Black Sea coast of Georgia  PDF
M Kvinikadze, D. Kuparadze, D. Pataridze, N. Khundadze, V. Kirakosyan
 
Τόμ. 99 (2010) Geomorphological characteristics of Kratovo-Zletovo palaeovolcanic area  PDF
I. Milevski
 
Τόμ. 99 (2010) The Black Sea - an energy crossroads and/or an unconventional energy and resource center in Europe  PDF
D. Dimitrov, P. Dimitrov, V. Peychev
 
Τόμ. 98 (2006) Human modifications on cave bear bones from the Gargas cave (Hautes-Pyrenees, France)  PDF
Carole Vercoutere, Juan-Foucher Cristina San, Pascal Foucher
 
Τόμ. 98 (2006) Preface  PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Author Index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An approach to Sicilian underwater prehistory  PDF
S. Tusa
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Passive seismic experiment at the contact of the Dinarides and Pannonian Basin (ALPASS-DIPS)-deployment and characteristic receiver functions  PDF
F. Sumanovac, E. Hegedus, J. Oreskovic, D. Dudjak, S. Kolar
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seafloor massive sulfides in ares: implications for the Aegean  PDF
S. D. Scott
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Evidence of Pre-Apulian (Paxos) isopic Zone3 in the Filiatra-Pylos area (SW Peloponnese, Greece)  PDF
Κ. Ψώνης, Α. Δ. Φωτιάδης, Παναγιώτης Τσόμπος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Raman spectoscopy as a tool to distinguish grossular/hydrogrossular from vesuvianite in rodingites froim the Othrys ophiolite (central Greece)  PDF
Μ. Περράκη, Σ. Λαϊνάς, Σ. Καρίπη, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Π. Πομώνης, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) High acidic sulphate salt production on the Cave Wall in the Yoshimi Hyaku-Ana Historic Site, Central Japan  PDF
C. Oguchi, Y. Takaya, M. Yamazaki, R. Ohnishi, A. Thidar, T. Hatta
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Foraminiferal biofacies analysis and paleoecological data on Upper Cretaceous sediments of the Gagra-Java zone (western Georgia)  PDF
Kh. Mikadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Some remarks on the biostratigraphy and palaeoecology of the Middle Miocene Machow Formation (Carpathian Foreddep, Poland)  PDF
D. Lelek, M. Oszczypko-Clowes, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The palaeogeographic position of the Jadar Block (Vardar zone, NW Serbia) in the Early Carboniferous  PDF
D. Korn, M. Sudar, M. Novak, D. Jovanovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Isparta Angle and its reletationship with Aegean-Cyprus Tectonic Arcs, SW Turkey  PDF
M. E. Karaman
 
176 - 200 από 500 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.