Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An integrated study on the Miocene Tuglu formation - palaeoecological palaeoclimatic and palaeographical interpretation (Cankiri Basin, Central Anatolia, Turkey)  PDF
M. Kovacova, I. Mazzini, N. Hudackova, P. Joniak, E. Halasova, S. Lucifora, Esu, I. Soulie-Marsche, B. D. Rojay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sedimentary setting of Adriatic flysch formation (Middle Eocene - Middle Miocene), southeastern Montenegro as revealed by turbidite sequences  PDF
Z. Kilibarda, D. Cadjenovic, J. Milutin, N. Radulovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Slovak gemstones  PDF
L'. Illasova, J. Spisiak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Microfacies analyses of the Middle Jurassic hardgrounds from the Bucegi mountains (SE Carpathians)  PDF
M. Gradinaru, E. C. Panaiotu, I. Lazar
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The origin of color in minerals and gems  PDF
E. Fritsch
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An evaluation of the prospective archaeo-cultural heritage of the northern Romanian littoral zone  PDF
R. G. Dimitriu, C. Micu, M. Mocanu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Ground surface movements in the area of salt exploitation in Tuzla (Bosnia and Herzegovina)  PDF
R. Celikovic, R. Dervisevic, I. Sijercic, R. Salihovic, F. Mancini, F. Stecchi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hydrogeological investigation of the Beysehi lake and surrounding area  PDF
A. F. Bayram
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology of the Caucasus and adjacent areas : 1:2 500 000 scale geological map  PDF
Sh. Adamia, A. Chabukiani, T.G. Chkhotua, N. Sadradze, D. Zakaraia, G. Zakariadze
 
Τόμ. 100 (2010) The tokaz mts. obsidian - it's use in prehistory and present application  PDF
D. Hovorka, L'. Illasova
 
Τόμ. 99 (2010) The impact of landslides on the landscape evolution on the island of Andros  PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Κ. Βουβαλίδης, Γιώργος Λειβαδίτης
 
Τόμ. 99 (2010) Petrological and petrochemical characteristics of the rocks of the Kushla caldera, east Rhodope massif  PDF
S. Georgiev, B. Yordanov, R. Nedyalkov
 
Τόμ. 98 (2006) Contents  PDF
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preface  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Cretaceous marine sites of the Hateg Country Dinosaur Geopark  PDF
C. Varzaru, M.C. Melinte-Dobrinescu, A. Briceag
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structural data from Skupniov Uplaz Mountain (Tatra Mts., Poland)  PDF
R. Swadzba
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Note on the evolution of a Miocene composite volcano in an extensional setting, Zarand Basin (Apuseni Mts., Romania)  PDF
I. Seghedi, A. Szakacs, E. Rosu, Z. Pecskay, K. Gmeling
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Characteristics and behaviour of the mudstones from the Upper Triassic  PDF
M. Quinta-Ferreira
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) On a comparison of olistostromes and olistoliths from the Cilento Flysch in the Southern Apennines (Italy) and the Northern Carpathians (Poland, Slovakia)  PDF
T. Pescatore, M. R. Senatore, M. Cieszkowski, A. Slaczka, M. Potfaj
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonics of the Klippen Belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny Mts. (western Carpathians, Poland and Slovakia)-new approaches and results  PDF
N. Oszczypko, E. Jurewicz, D. Plasienka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geomorphological characteristics of Kratovo-Zletovo palaeovolcanic area  PDF
I. Milevski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Larger foraminiferal stratigraphy and plaeoenvirronments of the Middle Eocene to Lower Oligocene shallow-marine units in the the norhtern and eastern parts of the Trace Basin, NW Turkey  PDF
G. Less, E. Ozcan, A. I. Okay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical evaluation of the Verovice Shales in the western part of the Carpathians  PDF
P. Kosakowski, P. Wojcik-Tabol
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Shear-wave Q determination for the Upper Crust of western and central Slovenia  PDF
V. Kastelic, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Μπενετάτος, M. Zivcic, J. Bajc
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Triassic 'ophiolites' and related rocks in Eastern Carpathians (Romania)  PDF
V. Hoeck, C. Ionescu, I. Balintoni
 
176 - 200 από 500 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.