Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 98 (2006) A list of craniodental material of pliocene ursids (genus ursus) in the collection of naturhistorisches museum basel  PDF
Jan Wagner
 
Τόμ. 98 (2006) The yukagir mammoth: brief history, 14c dates, individual age, gender, size, physical and environmental conditions and storage  PDF
Dick Mol, Jeheskel (Hezy) Shoshani, Alexei Tikhonov, Bas Van Geel, Shin-Ichi Sano, Peter Lazarev, Gennady Boeskopov, Larry D. Agenbroad
 
Τόμ. 98 (2006) Participant list  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Hyena caves in Jordan  PDF
Stephan Kempe, Ahmad Al-Malabeh, Doris Doppes, Mahmoud Frehat, Horst-Volker Henschel, Wilfried Rosendahl
 
Τόμ. 98 (2006) Migration pattern inferred from ursus spelaeus rosenmuller tooth from tmava skala cave (Slovak republic) using strontium isotope analyses  PDF
Martina Abelova
 
Τόμ. 98 (2006) Index of the authors  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Committees  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) About the absence of cave bear in Provence (SE France) and the vallescure exception  PDF
Jerome Quiles, Evelyne Cregut-Bonnoure
 
Τόμ. 98 (2006) The greek late neogene-quaternary ursids in relation to palaeogeography and palaeoenvironment  PDF
Δημήτρης Κωστόπουλος, Κατερίνα Βασιλειάδου
 
Τόμ. 98 (2006) The symposium and the excursion  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Comparative dental microwear analysis of cave bears ursus spelaeus rosenmuller, 1794 and brown bears ursus arctos linnaeus, 1758  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) Quaternary mammalian remains from the Kitseli Pothole (Alea, Nemea, Peloponnese)  PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά, Αντώνιος Ε. Μπαρτσιώκας, Κατερίνα Χατζοπούλου, Γεώργιος Λαζαρίδης
 
Τόμ. 98 (2006) Contents  PDF
 
Τόμ. 98 (2006) New evidence from the bears of the Veneto region (northern Italy) in the evolutionary pictures of the italian cave bears  PDF
Giuseppe Santi, Mario Rossi
 
26 - 39 από 39 Στοιχεία << < 1 2 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.