Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 101 (2012) Η μεταλλοφορία ζωνωδών σπινελλίων, μαγνητίτη και ιλμενίτη στο υπερβασικό σώμα Πρώτης Σερρών, Α. Μακεδονία = Zoned spinels, magnetite and ilmenite mineralization in an ultramafic body from the Proti area, Serres country, Eastern Macedonia Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Μιχαηλίδης, Α. Καλίτση
 
Τόμ. 101 (2012) Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος: ο άνθρωπος, ο επιστήμων, ο δάσκαλος, ο οραματιστής Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 101 (2012) Μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων στους πηγματίτες του πλουτωνίτη της Σιθωνίας, Χαλκιδική, Β. Ελλάδα = Fluid inclusion study in the pegmatites of the Sithonia plutonic complex, Chalkidiki, N. Greece Λεπτομέρειες   PDF
Β. Μέλφος, Α. Σταματιάδης, Κ. Πιπερά, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 101 (2012) Μεταμόρφωση (HP/LT?) τριτογενούς ηλικίας στο ανατολικό τμήμα της Πελαγονικής ζώνης και στο δυτικό περιθώριο της ζώνης Αλμωπίας: πετρολογικά δεδομένα απο το ΒΑ άκρο των Πιερίων = Teritiary (HP/LT?) metamorphism in east Pelagonian and west Almopia zones: petrological evidences from the NE edge of the Pieria mountain Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μπόσκος
 
Τόμ. 101 (2012) Μόνιμη ραδιενεργός ισορροπία των ραδιενεργών σειρών του U και Th σε πλουτωνικά πετρώματα της Ελλάδας = Secular radioactive equilibrium of U and Th radiactive series in plutonic rocks of Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 101 (2012) Ο ρόλος της πετρογραφίας στο σχηματισμό μικρορωγμών σε δολερίτες απο το οφιολιθικό σύμπλεγμα της Πίνδου υπο την επίδραση μοναξονικής φόρτισης = The role of petrography in microcracking of delerites from the Pindos ophiolite during uniaxial compression Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Π. Πομώνης, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 101 (2012) Οργανωτική επιτροπή - Συντακτική επιτροπή Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 101 (2012) Ορυκτολογία, χημεία και ικανότητα ανταλλαγής ιόντων ζεολιθικών τοφών Αβδέλλας - Μεταξάδων (Έβρος, Ελλάς) = Mineralogy, chemistry and ion exchange capacity of the Avdella- Metaxades (Evros, Greece) zeolithic tuffs Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Τζάμος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Α. Τσιραμπίδης, Α. Παπαδόπουλος, Ν. Αποστολίδης, Σ. Βούτα, Σ. Καλαμπαλίκη, Ι. Παραγιός
 
Τόμ. 101 (2012) Περιεχόμενα Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 101 (2012) Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ζεόλιθων, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, αγροτικές και υδατκές χρήσεις του Ελληνικού φυσικού ζε'ολιθου: ανασκόπηση = Quality characteristics of the greek zeolites, environmental, industrial, agricaltural and aquacultural uses of Hellenic natural zeolite: a review Λεπτομέρειες   PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Α. Τσιραμπίδης
 
Τόμ. 101 (2012) Πρόλογοι: του διευθυντή του τομέα Ορυκτολογίας - Πετρολογίας- Κοιτασματολογίας κ. Κλέοπα Μιχαηλίδη Λεπτομέρειες   PDF
Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
 
Τόμ. 101 (2012) Πρόλογοι: του κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών κ. Σπυρίδωνα Β. Παυλίδη Λεπτομέρειες   PDF
Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 101 (2012) Πρόλογοι: του προέδρου του τμήματος Γεωλογίας του κ. Γρηγορίου Ν. Τσόκα Λεπτομέρειες   PDF
Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
Τόμ. 101 (2012) Ραδιοχρονολόγηση K/Ar και θερμοχρονομετρία του νότιου τμήματος του πλουτωνικού συμπλέγματος της Σιθωνίας (Χαλκιδική, Β. Ελλάδα) = K/Ar dating and thermochronology of the south Sithonia plutonic complex (Chalkidiki, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ρωμανίδης, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Z. Pecskay, Τ. Σολδάτος
 
Τόμ. 101 (2012) Ρυολιθικοί πεπερίτες απο την περμο- τριαδική ηφαιστειο - ιζηματογενή ακολουθία της Περιροδοπικής ζώνης, Βόρεια Ελλάδα = Rhyolitic peperites from the permo - triassic volcano - sendimentary succession in Circum - Rodope belt, Northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Αργυρώ Ασβεστά, Σαράντης Δημητριάδης
 
Τόμ. 101 (2012) Συμβολή στην ορυκτολογία του Βολλαστονίτη Ξάνθης - Κιμμέριων (Θράκη, Ελλάδα) = On the mineralogy of the Wollastonite from Xanthi - Kimmeria (Thrace, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κ. Γεωργιάδης, Ε. Τζάμος, Νίκος Καντηράνης, Λ. Παπαδοπούλου, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 1 (1989) Συμβολή της γνώσης των φυσικο-γεωγραφικών στοιχείων στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων: Η περίπτωση των τεχνητών πηγών νερού αρχαίων Αβδήδων Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης
 
Τόμ. 101 (2012) Συσχέτηση της δομής φυσικών καλιούχων αστριών με περιθλασιμετρία κόνεως ακτίνων - Χ και φασματοσκοπία υπερύθρου. = Correletion of the structure of naturally occurred K- feldspaces with X - ray powder diffraction and fourier transform infrared spectroscopy analysis Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Θεοδόσογλου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Τ. Σολδάτος
 
Τόμ. 101 (2012) Τελευταίο αντίο στον Τάκη Σολδάτο απο τον Πάνο Ρεντζεπέρη Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Ρεντζεπέρης
 
Τόμ. 101 (2012) Φαινοκρύσταλλοι Κ - αστριών απο τριτογενή πυριγενή πετρώματα της νήσου Σαμοθράκης (Β. Αιγαίο, Ελλάδα): χημική ζώνωση και ακτινογραφική ανάλυση = K -fleedspar phenocrysts from tertiary igneous rocks from Samothrace island (N. Aegean, Greece): chemical zoning and XRD analysis Λεπτομέρειες   PDF
Α.Γ Ματζιάρη, Λ. Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 101 (2012) Φυσική ραδιενέργεια των γρανιτικών πλουτωνιτών της Αττικοκυκλαδικής ζώνης = Natural radioactivity of the granitic plutons of Atticocycladic zone Λεπτομέρειες   PDF
Α. Παπαδόπουλος, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Κ. Παπαστεφάνου, Σ. Στούλος
 
751 - 771 από 771 Στοιχεία << < 26 27 28 29 30 31