Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Energy resources of Greece: facts and myths Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Engineering geological and geotechnical investigation of landslide events in wildfire affected areas of Ilia prefecture, Western Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Δεπούντης, Σ. Λαϊνάς, Δ. Πυργάκης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Engineering geological aspects for the microzonation of the city of Volos, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α.Α. Αντωνίου, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Engineering geological behaviour of heterogeneous and chaotic rock masses Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Engineering geological behaviour of recent conglomerate deposits in dam foundation. The case of Agiokampos dam in Thessaly, central Greece. Περίληψη   PDF
Β. Μαρίνος, Σ. Λαζαρίδου, Β. Κ. Περλέρος, Κ. Σωτηροπούλου
 
Τόμ. 46 (2012) Engineering geological behaviour of volcanic formations. References to instability phenomena and town planning in Lesbos island, Greece = Τεχνικογεωλογική συμπεριφορά ηφαιστειακών σχηματισμών με αναφορές σε κατολισθητικά φαινόμενα και οικιστική ανάπτυξη. Παραδείγματα από τη Ν. Λέσβο Περίληψη   PDF
Χ. Σαρόγλου
 
Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) Engineering geological conditions and hydrogeological setting at Riganokampos landfill site, Achaia county, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Δεπούντης, C. Harris, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Engineering geological conditions of Klokova mountain. Greece Περίληψη   PDF
Χ. Σαρόγλου, Νικόλαος Καζίλης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Engineering geological- geotechnical conditions in Patras ring road wider area, Greece. Compilation of the relevant map at scale of 1:5000 Λεπτομέρειες   PDF
Α. Κούκη, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Engineering Geological map of the urban area of Kastoria , NW Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Κωνσταντοπούλου, Ι. Βακόνδιος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Engineering geological mapping in the urban and suburban region of Nafplion city (Argolis, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Αποστολίδης, Α. Κουτσουβέλη
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Engineering geological mapping of the Pallini urban area Περίληψη   PDF
Δ. Κοτσάνης, Π. Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Λουπασάκης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Engineering geological problems associated with karst terrains : their investigation, monitoring, and mitigation and design of engineering structures on karst terrains Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ξειδάκης, A. Torok, Σ. Σκιας, B. Kleb
 
Τόμ. 25 (1990) Engineering geology conditions encountered at the project sites of the Acheloos river diversion to Thessaly plain scheme.(abstracts) = Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των πετρωμάτων της ζώνης Πίνδου στις περιοχές κατασκευής των έργων εκτροπής Αχελώου στη Θεσσαλία. Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Λιάκουρης
 
Τόμ. 25 (1990) Engineering geology evaluation of a road's slopes.An example from the Kalamata -Sparti road. (abstracts) = Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση των πρανών ενός δρόμου.Ένα παράδειγμα απο το δρόμο Καλαμάτας -Σπάρτης. Λεπτομέρειες   PDF
Γ.Σ. Ξειδάκης, Παύλος Γ. Μαρίνος
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Engineering geology of selected abandoned andesite quarries, in Izmir - Turkey. Λεπτομέρειες   PDF
M.Y Koca, N. Turk
 
Τόμ. 28 (1992) Engineering geology of selected disused andsite quarries, in Izmir - Turkey (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
M.Y Koca, N. Turk
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Environmental aspects in relation to the lignite combustion at the power station of Amyntalon, Macedonia, Greece = Περιβαλλοντικές απόψεις σε σχέση με την καύση του λιγνίτη στον ΑΗΣ Αμυνταίου, Μακεδονία, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Π. Μεγαλοβασίλης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental assessment of contaminants in a downstream area of a landfill Περίληψη   PDF
Ε. Κουτσοπούλου, Κ. Κατσάνου, Δ. Παπούλης, Ελένη Ζαγγανά, Π. Τσόλης-Καταγκάς
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Environmental degradation of the coastal zone of the west part of Nestos river delta, N. Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Χειδάκης, Α. Γεωργούλας, Ν. Κοτσοβίνος, Π. Δελημάνη, Ε. Βαραγκούλη
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Environmental- hydrogeological investigations on the clay deposits in the broad area of Mesologgi - Aitoliko lagoons Λεπτομέρειες   PDF
Ελένη Ζαγγανά, Ι. Λεμεσιός, Σ. Χαραλαμπόπουλος, Κ. Κατσάνου, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Νίκος Ι. Λαμπράκης
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1976) Environmental isotope data in the Western Thessaly valley, Greece: use of mathematical model for quantitative evaluations with tritium = Συμβολή της ισοτοπικής υδρολογίας εις την επίλυσιν υδρογεωλογικών προβλημάτων εις Δυτ. Θεσσαλίαν Λεπτομέρειες   PDF
Br. Payne, Χ. Δημητρούλα, Ι. Λ. Λεοντιάδης, Γεώργιος Α. Καλλέργης
 
Τόμ. 25 (1990) Environmental isotope studies on karst groundwater in the Helicon mountains (Beotia/Greece) (abstracts) = Περιβαλλοντικές ισοτοπικές μελέτες των καρστικών υπογείων υδάτων του όρους Ελικών (Βοιωτία/Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Andreas Klinke
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental magnetism: application to cave sediments Περίληψη   PDF
Ελένη Β. Αηδονά, Σ. Πεχλιβανίδου, Χ. Πέννος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Environmental management of mine water, considering European water legislation. Case study of Megalopolis mines Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Δημητρακόπουλος, Ε. Βασιλείου, Π. Τσαγκαράτος, Ι. Ηλιά
 
401 - 425 από 2945 Στοιχεία << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>