Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake cluisters in NW Peloponnese Περίληψη   PDF
Μ. Μεσημέρη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Γ. Τσακλίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Earthquake- induced rockfalls in Santomeri village, Western Greece Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Λαϊνάς, Σ. Κουλούρης, Σ. Βαγενάς, Ν. Δεπούντης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake relocation for Northwestern Greece using 3D crustal model: method comparison and seismotectonic interpretation Περίληψη   PDF
Ο. Σταυρουλοπούλου, Ε. Σόκος, Ν. Μαρτάκης, Γεράσιμος Α. Τσελέντης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Earthquake relocation in Greece using a unified and homogenized seismological catalogue Λεπτομέρειες   PDF
Α. Καρακωνσταντής, Π. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Earthquake relocation in the wester termination of the North Aegean Through Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Χ. Καραμάνος, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Earthquake/noise discrimination and estimation of P-S phases based on wave characteristics Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Κόκκινου, Χ. Παναγιωτάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Eastern Mediterranean foraminiferal palaeoecological response to Mid-late Pliocene climatic regime: a preliminary notre Περίληψη   PDF
Η. Δρίνια, Α. Αντωναράκου, Σ. Μιχαλακόπουλος, Ευθύμιος Τσιολάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Eatthquakes and preventive measures Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Ecostratigraphical observations at the eastern part of Corinthiakos gulf (abstracts) = Οικοστρωματογραφικές παρατηρήσεις του ανατολικού τμήματος του Κορινθιακού κόλπου. Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Effect of wet milling on the adsorption capacity of a Greek natural zeolite used for the removal of heavy metals from solutions Περίληψη   PDF
Δ. Κατσιμίχα, Δ. Πεντάρη, Όλγα Παντελάκη, Κωνσταντίνος Κομνίτσας
 
Τόμ. 20, Αρ. 3 (1988) Effective tectonic stress and dynamic energy from source - time functions of the 24 February Corinth earthquake sequence Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Μ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) Effects of an active pockmark field on the distribution of heavy metals of surficial sediments in the gulf of Patras, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ραβασόπουλος, Γ. Παπαθεοδώρου, Ιωάννης Καπόλος
 
Τόμ. 25 (1990) Effects of capillary suction pressure on Pindos and Ionios flysch pelitic rock mass soundness by excavations (abstracts) = Επίδραη του τριχοειδούς νερού στην αποσάθρωση της πηλιτικής βραχομάζας του Πινδικού κια Ιόνιου Φλύσχη, κατά τα υπόγεια τεχνικά έργα. Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Δουβέας
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Effects of capillary suction pressure on Pindow and Ionios flysch pelitic rock mass soundness by excavations = Επιδράση του τριχοειδούς νερού στην αποσάθρωση της πηλιτικής βραχομάζας του Πινδικού και Ιόνιου Φλύσχη, κατά τα υπόγεια τεχνικά έργα Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Δουβέας
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Effects of weathering alteration on the mechanical behaviour of the Kavala granodiorite (N. Greece) = Επίδραση του βαθμού αποσάθρωσης στη μηχανική συμπεριφορά του γρανοδιορίτη της Καβάλας (Β. Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Ε. Μωραϊτη
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1977) Ein neotyrrhen mit strombus bubonius lmk an der NW. kuste des Argolischen golfes (Liveri, Peloponnes) = Νεοτύρρηνιον με St. bub. LMK των ΒΔ παραλίων του Αργολικού κόλπου Λεπτομέρειες   PDF
Dieter Kelletat
 
Τόμ. 5, Αρ. 1 (1962) Ein profil vom karbon bis zur trias auf Hydra (Griechenland) = Μία τομή από του λιθανθρακοφόρου μέχρι του τριαδικού επί της νήσου Ύδρας Λεπτομέρειες   PDF
Διομήδης Χαραλάμπους
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Elastic properties of rocks Λεπτομέρειες   PDF
Α. Καραγιάννη, Γ. Καρούτζος, Σ. Κτενά, Ν. Βαγενάς, Ι. Βλαχόπουλος, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Electrical tomography and VLF methods contibution to underground wastewater pipe construction Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Η. Γερολυμάτος, Α. Δ. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Elemenatl and Sr - Nd isotopic evidence for the origin and geodynamic significance of volcanic rocks from oxylithos ( central Euboea, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
M. Barbieri, F. Castorina, U. Masi, P. Tucci, E. Azzaro, Κ. Κυριακόπουλος, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, Εμμανουήλ Γ. Μπαλτατζής, A. Collaceto
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Empirical thermochemical values for higher oreder oxides - an uncritical consideration Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Μαριολάκος
 
Τόμ. 28 (1992) Emplacament tectonism and the position of chrome ores in the Mega Isoma peridotites, SW Othris, Greece (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ράσσιος, Μ. Κωνσταντίνου, Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) Emplacement and deformation of the Sithonia Granitoid pluton ( Makedonia , Hellas) Λεπτομέρειες   PDF
Μάρκος Δ. Τρανός, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 28 (1992) Emplacement and deformation of the Sithonia granitoid pluton (Macedonia, Greece) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Μάρκος Δ. Τρανός, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Emplacement tectonism and the position of chrome ores in the Mega Isoma peridotites, SW Othris, Greece. Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ράσσιος, Γ Κωνσταντακοπούλου
 
376 - 400 από 2945 Στοιχεία << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>