Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: αρχές και μελλοντικές προοπτικές Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου, Α. Καλούδη
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παραγωγή δορυφορικής ορθοεικόνας: μεθοδολογίες και συγκριτικά αποτελέσματα Περίληψη  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Ευάγγελος Αθανασίου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μορφοτεκτονικά κριτήρια ανάγνωσης ενεργών ρηγμάτων στην περιοχή Άρκιτσας-Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων Περίληψη  PDF
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Χ. Χατζηπέτρος, Π. Γκουντρομίχου, Π. Αυγερόπουλος, Γ. Γιαννάτος, Δ. Βάσιος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σύστημα διαχείρισης γεωγραφικού περιεχομένου για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακής χαρτογράφησης = Geographic content management system for developing web-GIS applications  PDF
Βασίλης Καψαχείλης, Μιχαήλ Βαϊτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η λαϊκή κουλτούρα ως στοιχείο του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα: Η αστική χωρο-χρονική διάσταση = Popular culture as element of modernization in Greece: the urban spatio-temporal dimension  PDF
Αλέξιος Δέφνερ
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Το υδατικό αποτύπωμα (ΥΔΑΠ) της χώρας  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Φεμινιστικές αναγνώσεις ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων σε πολεοδομικά μεταβατικούς τόπους: Πολεοδομικός σχεδιασμός και χωρο-κοινωνική συγκρότηση της αστικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης = Feminist readings of human geographical data of places in urban planning transition: Urban planning and socio-spatial constitution in the urban periphery of Thessaloniiki  PDF
Χ.. I. Χριστοδούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ελαστικές μορφές απασχόλησης στη συγχρονη Ελλάδα: Μερική, προσωρινή και αυτο-απασχόληση σε αστικές και άλλες περιοχές = Atypical forms of emploument in contemporary Greece: Part-time, temporary and self-emploument in different types of areas  PDF
Στέλιος Γκιάλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων ζωνών = Development of coastal metadata  PDF
Εμμανουήλ Στεφανάκης, Π. Πραστάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) "Στη Μόσχα... στη Μόσχα": Ιδιογραφική προσέγγιση μιας πόλης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαθεσιμότητας, με τη βοήθεια θεατρικής παράστασης = "To Moscow... to Moscow" : an idiographic approach of a city in the context of the educational cross-thematic studies, through a play performance  PDF
Ι. Ρέντζος, Κ. Καζούκας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαφορές στο μόρφωμα των πυρκαγιών μεταξύ Αττικής και Έυβοιας = Differences in wildfire pattern between Attiki and Evia  PDF
Ε. Εμμανουηλάκης, Β. Δέτσης, Μ. Βαμβακάρη, Κ. Αμπελιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη μεταξύ Σχίνου και Ψάθας (Ανατολικός Κορινθιακός Κολπος) = Geomorphologival observations along the coastal zone between Schinos and Psatha (Eastern Gulf of Coorinth)  PDF
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Ε. Παπασπυριδάκου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Συνεργασία, εμπειρία και δράση σχολείων και τοπικής αυτοδίοικησης για μία βιώσιμη πόλη με θέμα: όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη ευθύνη όλων μας  PDF
Ζήσης Αγγελίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του λεκανοπεδίου Αθηνών = natural and human enviroment of Athens basin  PDF
B. Αντωνίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων ανάγλυφου με ψηφιοποίηση ισοϋψών από τοπογραφικούς χάρτες και στατιστική ποσοτικοποίηση του σφάλματος που υπεισέρχεται κατά την κατασκευή τους = DTM creation from digitized contours of topographic maps and statistical quantification of the error implicated in the consruction  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Modeling out - migration rates in England and wales : global and local models of males aged 30 - 44  PDF
Σ Καλογήρου, A. S. Fotheringham
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) A case of drainage derangement and reversal between the Viotikos Kefissos and N. Evoikos basins (Central Greece) = Μια περίπτωση διαταραχής και αναστροφής υδρογραφικού δικτύου μεταξύ των βυθισμάτων του Βοιωτικού Κηφισσού και του Β. Ευβοϊκού κόλπου  PDF
Χαμπίκ Μαρουκιάν, Ν. Παλύβος, Γιώργος Λειβαδίτης, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η πραγματική Ομηρική τοπογραφία της Τροίας  PDF
Κ. Κουτρουβέλης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (Γ. Σ. Π. ) στις υδρολογικές λεκάνες της Κεντρικής Ελλάδας  PDF
Π. Μαρίνος, Πλέσσα Α. Βαλαδάκη-, Χ. Αλεξιάδου, Δ. Ζαμπετάκη, Α. Παναγόπουλος, Β. Περλέρος, Σ. Πλέσσας, Μ. Καββαδάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μελέτη του υδρομαστευτικού συστήματος τύπου Qnat( Κανάτ) Αγ. Παρασκευής Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (Β. Ελλάδα)  PDF
Ε. Βαβλιάκης, Ε. Στανίνος, Ν. Στέφος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Τεταρτογενείς διερασίες απογύμνωσης και απόθεσης υλικών στην περιοχή του ΒΔ Παγγαίου όρους στο νομό Σερρών  PDF
Άρης Ψιλοβίκος, Α. Χ. Ρόκκα, Ε. Ζαφεροπούλου, Μ. Χατζηπαπανικολάου
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα και η συμβολή του στην απόκτηση γεωγραφικής γνώσης = L'evolution du tourisme en Grece et ca contibution a l'acquisition de la connaisance geographique.  PDF
Σπύρος Π. Φασούλας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Parameter der praktischen landschaftsokologischen differ-enzierug und bewertung am beispiel Griechenlands  PDF
H. Nagl, A. Zamani, S. Verginis
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Λογισμικό σύστημα επεξεργαίας και ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων  PDF
Σ. Καρκάνης, Κ. Παρθένης, Σ Βαρουφάκης, Μ. Μουτσούλας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παράκτια ζώνη ως υποσύνολο ενός ευρύτερου ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου: του παράκτιου συστήματος Περίληψη  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
126 - 150 από 417 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.