Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Lake Van Drilling Project "Paleo Van"  PDF
S. Krastel, T. Litt, F. Anselmetti, R. Kipfer, , S. Orcen, N. Cagatay, D. Cukur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geology and minerals of Kosovo - perspectives for national development  PDF
A. Knobloch, C. Legler, A. Barth, A. Rexhaj
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structural and geochronological evidence for Palaeogene shearing in the Rhodope Mountains (SW Bulgaria)  PDF
S. Jahn-Awe, N. Froitzheim, T. J. Nagel, D. Frei, J. Pleuger, N. Georgiev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Reconstructing the rotational landslide near Frixa (Greece, Peloponnese) with a combination of different geophysical methods and terrestrial laser scanning  PDF
C. Grutzner, T. Wiatr, K. Reicherter, T. Fernandez-Steeger, Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Neoproterozoic and Paleozoic suprasubduction regional metamorphism, granitoid magmatism and geodynamics of the Caucasus  PDF
I. Gamkrelidze, D. Shengelia, T. Tsutsunava, O. Dudauri, G. Chichinadze, M. Togonidze, K. Chikhelidze, L. Shubitidze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) U/Pb zircon geochronology on TTG rocks from south Carpathians (Romania) : insights into the geologic history of the Getic Crystalline basement  PDF
A. Dobrescu, M. Tiepolo, E. Negulescu, D. Dordea
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Triassic, Early and Middle Jurassic Radiolaria from ferromanganese-chert nodules (Angelokastron, Argolis, Greece) : evidence for prolonged radiolarite sedimentation in the Vardar-Meliata Ocean  PDF
M. Chiari, P. O. Baumgartner, D. Bernoulli, V. Bortolotti, M. Marcucci, Α. Δ. Φωτιάδης, G. Principi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Qanats between Menikion and Pangeon Mountains : a forgotten and endangered resource for local water supply  PDF
O. Blumenstein, Herbert Weingartner, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrographic characteristics of some middle Triassic volcanic and volcaniclastic rocks in the External Dinarides (Croatia and Bosnia and Herzegovina)  PDF
D. Aljinovic, T. Kolar-Jurkovsek, B. Jurkovsek, H. Hrvatovic
 
Τόμ. 100 (2010) The geotourist development on the example of the area of Jasieniowa mt. (western Carpathians flysch, Poland)  PDF
P. Dmytrowski, M. Gorna
 
Τόμ. 100 (2010) Metaophiolite association in the Rhodope massif as a stratigraphical and structural marker  PDF
E. Kozhoukharova
 
Τόμ. 99 (2010) The morpho-tectonic structure of Kos - Nisyros - Tilos volcanic area based on onshore and offshore data  PDF
Π. Νομικού, Δ Παπανικολάου
 
Τόμ. 99 (2010) Preliminary results on xenoliths in basaltic andesite subvolcanic body in the vicinity of Kroumovgrad, eastern Rhodopes, Bulgaria  PDF
R. Nedialkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pilot study for artificial recharge of South-Eastern Mesaoria Aquifer (Cyprus), using tertiary treated wastewater  PDF
Κώστας Βουδούρης, Τ. Κακλής, Γ. Α. Κωνσταντίνου, Φ. Ευαγγελάτος, Σ. Παπαγεωργίου, Α. Μεντές, Θ. Ηρακλέους, Χ. Παναγιώτου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) EPMA and TEM study of monazite hydrothermal alteration in Igralishte granite pluton, southwestern Bulgaria  PDF
M. P. Tarassov, E. D. Tarassova, I. Piroeva, R. Titorenkova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A characterization of human erythermnal and vitamin D exposure from UV radiation measurements at Romne station  PDF
A. M. Siani, G. R. casale, S. Modesti, A. Colosimo
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Triassic and Jurrassic radiolarians from the Dinaridic Ophiolite Belt (Zlatibor area, SW Serbia)  PDF
L. Richard, H.-J. Gawlick, S. Missoni, H. Suzuki, D. Jovanovic, M. Sudar
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonic evolution of the Argolis Peninsula (Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Δ. Γαλανάκης, Χ. Γεωργίου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Regional conceptual model of Upper Pliocene-Pleistocene aquifer formations from Dacian Basin in southern part of Romania  PDF
M. Palku, Gh. Witek, T. Manta, Al. Fonoca
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The effect of montmorillonite modification by Cr(III)-compounds on its microcrystalline structure and electrosurface properties  PDF
O. Mokrousova, V. Moraru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Recent tectonic activity of the Polish western Outer Carpathians : geomorphic and gravimetric constraints  PDF
J. Madej, W. Zuchiewicz, M. Loj, S. Porzucek
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fission-track constraints on the thermotectonic evolution of the Apuseni Mountains (Romania)  PDF
A. Kounov, S. M. Schmid
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Volcanic architecture, eruption mechanism and landform evolution of a Plio/Pleistocene intracontinental basaltic polycyclic monogenetic volcano from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, Hungary  PDF
G. Kereszturi, G. Csillag, K. Nemeth, K. Sebe, B. Kadosa, V. Jager
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tertiary lignoflora in Carpathian Curvature  PDF
E. Iamandei, S. Iamandei, D. Frunzescu, G. Branoiu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Olistostromes of the Pieniny Klippen belt, northern Carpathians  PDF
J. Golonka, M. Cieszkowski, A. Waskowska, M. Krobicki, A. Slaczka
 
101 - 125 από 276 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.