Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geotrails in Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ειρ. Θεοδοσίου, Ε. Αθανασούλη, Ν. Επιτρόπου, Ζ. Τζανικιάν, Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ, Ε. Νικολάου, Δ. Παπανίκος, Π. Πάσχος, Σ. Παυλίδου, Γ. Ε. Βουγιουκαλάκης
 
Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) Giants, dragons, saints and geological phaenomena = Γίγαντες, δράκοι, άγιοι και γεωλογικά φαινόμενα Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Ε. Παπαδοπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) GIS as an educational tool: mapping cultural sites in Greek space-time Περίληψη   PDF
Λ. Γαλάνη, Κ. Θεοδωρακοπούλου, Α. Σκέντος, Γεώργιος Κρητικός, Κ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) GIS- based application for geotechnical data managing Λεπτομέρειες   PDF
Π. Τσαγκαράτος, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) GIS development for ground deformation data management. A case study in Cephallonia island ( Western Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, Κ. Χουσιανίτης, Βασίλειος Α. Σακκάς, Β. Δαμιατά, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) GIS in urban geology: the case study of Nafplio, Argolis prefecture, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Ζερβάκου, Παναγιώτης Τσόμπος
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) Glacial features and snow - line trend during the last glacial age on Albanian and Greek mountains = Παγετώδεις χαρακτήρες και μέτωπα χιονιού κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο στα Αλβανικά και Ελληνικά βουνά Λεπτομέρειες   PDF
G. Palmentola
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Glass composition of perlites from Milos, Kimolos and Kos islands (Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας, A Dunham
 
Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) Global geochemical baselines : a fundamental international proect for environmental management Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δημητριάδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Globally valid relations converting magnitudes of intermediate and deep-focus earthquakes to Mw Περίληψη   PDF
Α. Δ. Τσαμπάς, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 28 (1992) Gneisses of Tekija region (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
V. Joksimovic
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Gneisses of Tekija region, NE Serbia. Λεπτομέρειες   PDF
V. Joksimovic
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Gold and arsenic mineralization associated with sedimentary rocks of Zarshuran mine, north of Takab, Iran Λεπτομέρειες   PDF
A. Yaghubpur, M. Karimi
 
Τόμ. 22 (1990) Gold composition in the Fe - Pb - Cu - (Ag - Zn) hydrothermal quartz veins of Kallianou area, Southern Euboea (Greece) = Σύσταση χρυσού στις υδροθερμικές χαλαζιακές φλέβες Fe - Pb - Cu - (Ag - Zn) της περιοχής Καλλιανού, Νότιας Εύβοιας (Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
 
Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) Gold in copper deposits from the srednogorie zone ( Bulgaria) = Χρυσοφορία σε αποθέσεις χαλκού από τη ζώνη Srednogorie ( Βουλγαρία ) Λεπτομέρειες   PDF
S. Strashimirov, V. Kovachev
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Gold silver and base metals in the Manganese mineral assmblages of the NE Chalkidiki ore deposits = Χρυσός, Αργυρος και βασικά μέταλλα στις παραγενέσεις Λεπτομέρειες   PDF
Β. Γαλανόπουλος, A. Θεοδωρούδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Grain size statistical parameters and palaeoflow velocity measurements of the Tertiary Pindos foreland basin turbitites Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Βακάλας, Γ. Ανανιάδης, Νικόλαος Κοντόπουλος, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Gravity modelling of the Arnea granite and its continuation below the Mygdonia graben sediments = Βαρυτική ερμηνεία του γρανίτη της Αρναίας και της συνέχειας του κάτω από τα ιζήματα της Μυγδονίας λεκάνης Λεπτομέρειες   PDF
Λευτέρης Γ. Κυριακίδης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, M. Brooks
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Greek coastal mires : a preliminary study of the Agoulinitsa Peatlend, western Peloponnese Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Σοφικίτης, Γ. Σιαβάλας, Α. Χατζηαποστόλου, Σ. Καλαϊτζίδης, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Ground deformation measurements over lake Trichonis based on SAR interferometry Περίληψη   PDF
Γεώργιος Μπενέκος, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Μ. Φουμέλης, Αθανάσιος Γκάνας
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Ground failure due to gypsum dissolution Λεπτομέρειες   PDF
Eleftheria Poyiadji, Νικόλαος Γ. Νικολάου, Π. Κάρμης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) ground penetrating radar and electrical resistivity tomography for locating buried building foundations: a case study in the city centre of Thessaloniki, Greece Περίληψη   PDF
Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Ν. Διαμαντή, Η. Φίκος, Α. Δ Σταμπολίδης, Θ. Μακεδών, Ν. Χατζηγώγος
 
Τόμ. 25 (1990) Ground water relationships with penios and titarisios rivers in the karstic aquifer of central Thessaly plain (abstracts) = Σχέσεις καρστικής υδροφορίας Κεντρικής Θεσσαλίας με Πηνειό και Τιταρήσιο. Λεπτομέρειες   PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, Β. Κ. Περλέρος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Groundwarer resources management in arid countries Λεπτομέρειες   PDF
R. Rausch, C. Schuth, Α. Καλλιώρας
 
626 - 650 από 2945 Στοιχεία << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>