Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Foraminiferal record of environmental changes : preevaporitic diatomaceous sediments from Gavdos Island, Southern Greece. Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Ντρίνια, Α. Αντωναράκου, Ν. Τσαπάρας, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Γ. Κοντακιώτης
 
Τόμ. 28 (1992) Fossil coastlines of the Thera island reserches and their correlation with the tectonic and the recent transgression (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μ. Καμπουρόγλου, Ι. Μήτσης, Ν. Δ. Δελημπάσης
 
Τόμ. 28 (1992) Framboidal pyrite in the Fe- Cu- (Zn- Pb- Au) deposits of the Xylagani area, Rhodope county (Thrace) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Β. Μέλφος, Μιχάλης . Βαβελίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Γ. Χριστοφίδης, Ε. Ευαγγέλου
 
Τόμ. 22 (1990) Framboidal μορφή σιδηροπυρίτη σε βιτουμενιούχους πυριτικούς σχιστόλιθους της ηφαιστειοϊζηματογενούς σειράς στην περιοχή Σκρα του νομού Κιλκίς (Β. Ελλάδα) = Framboidal pyrite in the bitumenous chert schists of the volcanosedimentary series from the Skra ar Λεπτομέρειες   PDF
Κλεόπας Κ.. Μιχαηλίδης, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Π. Τσαμαντουρίδης
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) "Framboidal" Σιδηροπυρίτης στη μεταλλοφορία Fe - Cu - ( Zn - Pb - Au) της περιοχής Ξυλαγάνης του νομού Ροδόπης (Θράκη). Λεπτομέρειες   PDF
Β. Μέλφος, Μιχάλης Βαβελίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Γεώργιος Χριστοφίδης, Ε. Ευαγγέλου
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Framboids σιδηροπυρίτη στο κοίτασμα λιγνίτη της περιοχής Πλακιά - Λευκογείων Ρεθύμνου Κρήτης = Pyrite framboids in the lignite deposits of the Plakia - Lefkogia area, Crete Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας, Στυλιανός Β. Σκουνάκης
 
Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) FT - IR Spectroscopic study of Fibrous natural zeolites = FT - IR φασματοσκοπική μελέτη ινωδών φυσικών ζεολιθών Λεπτομέρειες   PDF
Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας, Δ. Χαρίστος, Τ. Ζορμπά, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Δημήτριος Ι. Σιάπκας
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) FTIR study of two different lignite lithotypes from neocene Achlada lignite deposits in NW Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος, Θεοδώρα Περράκη, Ν. Τουγιαννίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Further chemical data on the upper ordovician acidic plutonism in the Austrides of the Eastern Alps. (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
C. Mazzoli, R. Sassi
 
Τόμ. 28 (1992) Further evidence of a high thermal gradiet operating on a regional scale during the variscan metamorphism in the Eastern Alps (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
R. Sassi, R. Spiess
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Garnet clinopyroxenite from Bristica Southern Zlatibor, Serbia Λεπτομέρειες   PDF
Aleksandar A. Popevic, S.P. Korikovsky, Stevan Karamata
 
Τόμ. 28 (1992) Garnet clinopyroxenite from Bristrica Southern Zlatibor, Serbia (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Aleksandar A. Popevic, S.P Korikovsky, S. Karamata
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Garnets of Mica-Schists from CRNI VRH and Resavski Humovi (Serbia) Λεπτομέρειες   PDF
S. Eric, D. Milovanovic, D. Babic
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Genesis and physical characteristics of the Neogene Red beds from the Cedar Hills of Thessaloniki, Macedonia, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
 
Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) Genesis of a Volcanic industrial rock, Trachilas perlite deposit, Milos island, Greece = Δημιουργία ενός ηφαιστειακού βιομηχανικού πετρώματος. Περλιτικές αποθέσεις Τραχηλά, Μήλος, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας, A Dunham
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Genesis of alpinotype fissure minerals from Thasos island, Northern Greece - Mineralogy, mineral chemistry and crystallizing environment Περίληψη   PDF
Π. Βουδούρης, Σ. Κωνσταντινίδου, Μ. Κατή, Χ. Μαυρογόνατος, Χ. Κανελλόπουλος, Ε. Βολιώτη
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geoarchaeological studies in urban and suburban areas of the Argolis prefecture Λεπτομέρειες   PDF
Ι Ζανανίρι, Ευστάθιος Χιώτης, Παναγιώτης Τσόμπος, Β. Χαδεμένος, Α. Δ. Ζερβάκου
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) "Geo-characterization" of selected areas in Crete, Greece, towards realistic assessment of seismic design actions Περίληψη   PDF
Αντώνης Βαφείδης, Εμμανουήλ Στειακάκης, Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης, Ν. Ανδρονικίδης, Γ. Κρητικάκης, Ν. Α. Οικονόμου, Κ. Παντή, Ν. Σπανουδάκης, Α. Σαββαϊδης, Β. Μάργαρης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Β. Α. Λεκίδης, Χ. Ζ. Καρακώστας, Μ. Δ. Μανγκριώτης, Ιωάννης Καλογεράς, Σ. Κουτράκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Λουπασάκης, Θ. Ροντογιάννη, Π. Τσαγκαράτος, U. Dikmen, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Σαρρής, Π. Σουπιός, Ε. Κοκκίνου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μαρία Κούλη, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical and isotopic characteristics of present- Dy and past geothermal systems of Milos island (Aegean arc) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
C. Pflumo, L. Brique, J Boulegue, Αλέξανδρος Λιακόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical and isotopic (Sr, Nd) variation in magmatic series from the Bodrum volcanic complex (SE Aegean) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Ur Robert, J. Foden
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) geochemical and isotopic(Sr, Nd) variation in magmatic series from the Bodrum volcanic complex (Se Aegean) Λεπτομέρειες   PDF
Ursula Robert, J. Foden
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Geochemical and thermobarometric characteristics of fluids associated with quartz - sceelite veins of Metaggitsi - Salonikio, E. Chalkidiki peninsula = Γεωχημικά και θερμοβαρομετρικά χαρακτηριστικά ρευστών που σχετίζονται με φλέβες χαλαζία - σεελίτη της π Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Κίλιας
 
Τόμ. 25 (1990) Geochemical and thermobarometric characteristics of fluids associated with quartz- scheelite veins of Metaggitsi-Salonikio, E.Chalkidiki peninsula (abstracts) = Γεωχημικά και θερμοβαρομετρικά χαρακτηριστικά ρευστών που σχετίζονται με φλέβες χαλαζία-σεελίτη της περιοχής Μεταγγίτσι- Σαλονικιό, Α.Χαλκιδική. Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Κίλιας
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Geochemical aspects and K/Ar- Dating of ignimbrites in Cappadokia, Turkey. Λεπτομέρειες   PDF
R. Schumacher, U. Mues
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geochemical atlases of Europe produced by the eurogeosurveys geochemistry expert group: state of progress and potential uses Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δημητριάδης, C. Reimann, M. Birke, R. Salminen, Vos W. De, T. Tarvainen,
 
501 - 525 από 2945 Στοιχεία << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>