Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Geomorphological reconnaisance of the Psathopyrgos and Rion- Patras fault zones (Achaia, NW Peloponnesus) Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Παλύβος, Δ. Παντώστη, Λ. Σταματόπουλος, Martini P.M De
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Geomorphological study of Kleinovitikos stream drainage network (Trikala prefecture - western Thessaly) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Γιώργος Λειβαδίτης, Γιώργος Λειβαδίτης, Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geomythological approach of Asopos river (Aegina, Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Μαριολάκος, Δ. Θεοχάρης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geoparks management and assessment Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Ζούρος, Η. Βαλιάκος
 
Τόμ. 25 (1990) Geophysical implications in environmental geology for development of the eastern Nile Delta, A.R. Egypt.(abstracts) = Γεωφυσικές εφαρμογές στην περιβαλλοντική γεωλογική μελέτη της ανάπτυξης του Ανατολικού Δέλτα του Νείλου, Αίγυπτος. Λεπτομέρειες   PDF
M. El-Gamili Mahmoud, Ei-Radi Ch.Hassanien Abd, Ei-Said El-Mahmoudi Ahmed
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Geophysical investigation and its geological interpretation in the frame of an intergrated survey prior to a dam construction in Plati river valley, Rethymno, Greece Περίληψη   PDF
Γ. Αποστολόπουλος, Κ. Παυλάκη, Β. Κ. Περλέρος, Γ. Αμολοχίτης
 
Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) Geophysical investigation in the Delta of Sperchios river Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Αποστολόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geophysical investigations at Nafplion city, Greece. Hydrogeological impication Λεπτομέρειες   PDF
Π. Κάρμης, Π. Γιαννουλόπουλος, Παναγιώτης Τσόμπος
 
Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) Geophysical prospection for mapping of the qanat systems : application to the qanat system of Agia Paraskevi - Chortiati of Thessaloniki (n. Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Π. Τσούρλος, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Κ. Αλεξάνδρου, P. Tzeli
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Geophysical research for geological structure determination in the region of South Mesogheia (Attica) Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Δ. Αλεξόπουλος, Σπυρίδων Δίλαλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Geophysical studies and tectonism of the Hellenides Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Π. Μακρής
 
Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) Geophysical studies relating to the tectonic structure of Kos island (Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Λάγιος, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Γ. Αποστολόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Geophysical study of the upper crust structure in Orestias area, Eastern Rhodope (abstracts) = Γεωφυσική μελέτη της δομής του άνω φλοιού στην περιοχή της Ορεστιάδας, Ανατολική Ροδόπη. Λεπτομέρειες   PDF
Φωτεινή Μαλτέζου, Μάρκος Ζ. Λουκογιαννάκης, Δ. Ευγένης
 
Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) Geotechnical - neotectonic foundation conditions of the Mendenitsa castle (Fthiotida, Central Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Η. Κράνης
 
Τόμ. 28 (1992) Geotechnical behaviour of Olonos-Pindos zone formations with emphasis on the construction of the large technical works (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξ. Μ. Τζίτζιρας, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ν. Νικολάου, Ε. Πογιατζή
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Geotechnical foundation conditions of Mesologion swimming pool center. Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Δουβέας, Δ. Καβαδία, Π. Παπαδοπούλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geotechnical investigation of the rock slope stability problems occurred at the foundations of the coastal Byzantine wall of Kavala city, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Λουπασάκης, Ν. Σπανού, Δ. Κανάρης, Δ. Εξιζόγλου, Ανδρέας Γεωργακόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Geotechnical problems of the underground structures and dam foundations in the hydroelectric project piges Aoos. (abstracts) = Γεωτεχνικά προβλήματα στις υπόγειες κατασκευές και στις θεμελιώσεις των φραγμάτων του ΥΗΕ πηγών Αώου. Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Καραπαντελάκης
 
Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) Geotectonic evolution of the Aegean Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 28 (1992) Geotectonic evolution of the Aegean (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geothermal drilling activity in the Akropotamos area (Macedonia, Northern Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ν. Κολιός, Α. Α. Αρβανίτης, Γρ. Καρυδάκης, Σ. Κουτσίνος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Geothermal exploitation in the Sani - Afytos area of the Kassandra peninsula (Chalkidiki peninsula, Northern Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Χρήστος Π. Κουγκουλής, Απόστολος Αρβανίτης, Ν. Κολιός, Σ. Κουτσίνος, Ι.-Σ. Κουγκουλής
 
Τόμ. 25 (1990) Geothermal exploration in the Mygdonia basin (abstracts) = Η γεωθερμική έρευνα στη λεκάνη της Μυγδονίας. Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Τραγανός
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Geothermal resource management - a reservoir simulation approch - the Paris basin case Περίληψη   PDF
Μ. Παπαχρήστου, P. Ungemach, Μιχαήλ Δ. Φυτίκας
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geothermic status of Thermopylae - Anthili area in Fthiotida prefecture Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μεταξάς, Γ. Βαρβαρούσης, Γρ. Καρυδάκης, Ε. Δοτσίκα, Γ. Παπανικολάου
 
601 - 625 από 2945 Στοιχεία << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>