Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Geological materials testing and uncertainty calculations: a simple gum-based algorithm Περίληψη   PDF
Δ. Ξηρουχάκης, Α. Μπουζινός
 
Τόμ. 21 (1990) Geological observations and a possible subduction zone along the Sithonia - Doirani belt, Nothern Greece = Γεωλογικές παρατηρήσεις και μια πιθανή ζώνη βύθισης κατά μήκος της λωρίδας Σιθωνίας - Δοϊράνης, Βόρεια Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημήτρης Κωστόπουλος, Αριστείδης Κελεπερτζής
 
Τόμ. 28 (1992) Geological observations on the Erzincan earthquake, March 1992, Eastern Turkiye (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
S. Bargu, S. Ersoy
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geological, petrological and tectonic features characterizing the commerciality of the marbles of southern Vermion mountain Λεπτομέρειες   PDF
Π. Πλούμης, Ι. Χατζηπαναγής
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Geological solutions concluded by petroleum geochemical data in western Greece Περίληψη   PDF
Ν. Ρηγάκης, Βασίλης Καρακίτσιος, Φ. Μαρνέλης, Σπ. Σωτηρόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Geological structure and evolution of the Nisyros volcano (abstacts) = Γεωλογική δομή κι εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου Λεπτομέρειες   PDF
Δ Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Δ. Θ. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) Geological structure of Inner Messiniakos Gulf = Γεωλογική δομή του Άνω Μεσσηνιακού Κόλπου Λεπτομέρειες   PDF
Π. Παυλάκης, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Γ. Χρόνης, Βασίλειος Λυκούσης, Χ. Αναγνώστου
 
Τόμ. 25 (1990) Geological structure of SW Argolis (Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Γεωλογική δομή της ΝΔ Αργολίδας (Πελοπόννησος, Ελλάδα) Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 28 (1992) Geological structure of the broad area of Falakro mountain and tectonic relationships between W. Rhodope zone and Serbomacedonian massif (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Χατζηπαναγής, Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης, Ε. Μπόσκος
 
Τόμ. 28 (1992) Geological structure of the Serbomacedonian massif in NE Chalkidiki penisula (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Σακελλαρίου, St. Durr
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geological study for a wetland restoration: the case of the drained Mouria lake (W. Peloponnese) Περίληψη   PDF
Α. Χατζηαποστόλου, Γ. Σιαβάλας, Σ. Καλαϊτζίδης, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Geological-geophysical study for the design of a hazardous waste landfill in Albania Λεπτομέρειες   PDF
E. Beqiraj, P. Alikaj, M. Lamaj, Y. Muceku, B. Canga, G. Leka
 
Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) Geologisch - lagerstaettenkundliche studien ueber die perlitvorkommen von den gebieten Dhadhia Westthraziens und Kalloni der insel Lesbos. = Γεωλογικαί και κοιτασματολογικαί μελέται επί των εμφανίσεων περλίτου των περιοχών Δαδιάς δυτικής Θράκης και Καλλον Λεπτομέρειες   PDF
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
 
Τόμ. 2, Αρ. 1 (1954) Geologische beobachtungen im Asterussia - Gebirge auf der insel Kreta Λεπτομέρειες   PDF
A. Wurm, Wurzburg
 
Τόμ. 28 (1992) Geology of the non- metamorphic formations around Milet (Western Turkey) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
B. Schroder, U. Yalcin
 
Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) Geology of the Zagreb aquifer system Λεπτομέρειες   PDF
A. Bacani, M. Sparica
 
Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) Geology ot the Non - Metamorphic formations around Milet / Turkey Λεπτομέρειες   PDF
B. Schroder, U. Yalcin
 
Τόμ. 33 (1999) Geometry and kinematics of the Tertiary post - metamorphic Circum Rhodope Belt Thrust System ( CRBTS), Northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μάρκος Δ. Τρανός, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 25 (1990) Geometry of acid intrusives in Plaka, Laurium, and relation between magmatism and deformation (abstracts) = Γεωμετρία όξινων πυριγενών Πλάκας Λαυρίου και σχέση μαγματισμού -παραμόρφωσης. Λεπτομέρειες   PDF
Δ Παπανικολάου, Δ. Συσκάκης
 
Τόμ. 42, Αρ. 2 (2008) Geomorphologic and satellite imagery approaches for the reconstruction of Neolithic Thessaly landscape Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Αλεξάκης, Α. Σαρρής, Θεόδωρος Αστάρας, Δημήτριος Οικονομίδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Geomorphological and archaeological study of the Broader area of the Mycenaean Dam of Megalo Rema and ancient tiryns, Southeastern Argive plain, Peloponnesus Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Μαρουκίαν, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χ. Πιτερός
 
Τόμ. 44 (2010) Geomorphological and Environmental changes in Western Greece: a remote sensing perspective Περίληψη   PDF
Εμμανουήλ Βασιλάκης, Ευθυμία Βερυκίου-Παπασπυριδάκου
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Geomorphological chatacteristics of the Sandune field of the central Kyparissiakos gulf Λεπτομέρειες   PDF
Θ. Καραμουσάλης, Σ. Πούλος, Χ. Μαρουκίαν, Γεώργιος Γκιώνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geomorphological mapping of Messogia plain (East Attica, Greece) Περίληψη   PDF
Α. Σκέντος, Ν. Λιόσης, Κ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geomorphological quantitative analysis of Sperchios river basin area (Central Greece) utilizing geographical information systems Περίληψη   PDF
Εμ. Ψωμιάδης, Γεώργιος Π. Μίγκιρος, Β. Αντωνίου
 
576 - 600 από 2945 Στοιχεία << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>