Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Geodiversity and sustainable development: geoparks- a new challenge for research and education in earth sciences Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Ζούρος
 
Τόμ. 28 (1992) Geodynamic implication of geochemical data for the early paleozoic matavolcanics from the geremic unit (Inner Western Carpathians) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
P. Ivan
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Geodynamic significance of the Paikon massif in the Hellenides : contribution of the volcanic rocks studies = Γεωδυναμική σημασία της μάζας του Πάϊκου στις Ελληνίδες : συμβολή της μελέτης των ηφαιστειακών πετρωμάτων Λεπτομέρειες   PDF
J. Bebien, B. Platevoet, Jacques Mercier
 
Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) Geodynamics and evolution of the Miocene mineralization in the Cycladic - Pelagonian belt, Hellenides = Γεωδυναμική και εξέλιξη των μειοκαινικών μεταλλοφοριών στο χώρο των Κυκλάδων και της Πελαγονίκης Λεπτομέρειες   PDF
Νίκος Σ. Σκαρπέλης
 
Τόμ. 25 (1990) Geodynamics of the Aegean area (abstracts) = Ενεργές τεκτονικές δυνάμεις στην περιοχή τουΑιγαίου. Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Geoecology: a challenge for new borehole geophysical applications = Γεωοικολογία. Πρόκληση για νέες εφαρμογές της γεωφυσικής επιστήμης με χρήση μεθόδων διαγραφιών γεωτρήσεων Λεπτομέρειες   PDF
K. Buckup, Γ. Ν. Σιδέρης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Geoelectric prospecting in university campus region for detection of possible geological discontinuities, Rio, Patra, Greece Περίληψη   PDF
Γ. Λ. Αγγέλης, Π. Στεφανόπουλος, Στ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Geogene und anthropogene beeinflussung der boden in Der West Thessalischen Ebene / Griechenland = Γεωγενής και ανθρωπογενής επίδραση στα εδάφη της πεδιάδας της Δυτικής Θεσσαλονίκης Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Σχιμάνη, Heinrich Emil Schneider
 
Τόμ. 25 (1990) Geogenic and anthropogenic influences on soils of the Western Thessaly plain, Greece. (abstracts) = Γεωγενής κι ανθρωπογενής επίδραση στα εδάφη της πεδιάδας της Δυτικής Θεσσαλίας. Λεπτομέρειες   PDF
Βασιλική Σχιμάνη, Heinrich Emil Schneider
 
Τόμ. 28 (1992) Geologic characteristics of the Santorini Caldera and the surrounding area (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Δ. Περισοράτης, Σ. Μιχαηλίδης, Π. Ζαχαράκης, Ι. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Geological and geochemical criteria on the classification of mesozoic volcanites of the Helikon mountains, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Π. Ασλανίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Geological and geochemical criteria on the classification of mesozoic volcanites of the Hellikon mountains, Greece (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Π. Ασλανίδης
 
Τόμ. 35 (2003) Geological and geochronological data for Skinos and Folegandros metamorphic units (Cyclades, Greece): their tectono-stratigraphic significance Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, S. Keay
 
Τόμ. 25 (1990) Geological and geomechanical characteristics of the Plio-pleistocene sediments of the Achaia region (abstracts) = Γεωλογική δομή και γεωμηχανικοί χαρακτήρες των πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων του νομού Αχαϊας. Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geological and geophysical data of ''Epsilon'' field in Prinos oil basin Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Μερτζανίδης, Ε. Καργιότης, Α. Μητρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geological and geotechnical behaviour of Evidos Dam following the impoundment Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Αγγελόπουλος, Β. Γ. Σούλης, Β. Μαλανδράκη
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Geological and mineralogical characterization of some zeolititc tuffs from NWrn Transylavnia, Romania Λεπτομέρειες   PDF
H. Bedelean, V. Codrea, O. Barbu
 
Τόμ. 46 (2012) Geological aspects on the sustainability of ancient aqueducts of Athens = Η αειφορία των αρχαίων υδραγωγίων των Αθηνών από γεωλογική άποψη Περίληψη   PDF
Ευστάθιος Χιώτης, Παύλος Γ. Μαρίνος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geological behaviour of rock masses in underground excavations Λεπτομέρειες   PDF
Π. Β. Μαρίνος
 
Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) Geological construction of southern part of Ionian zone based on interpretation of seismic data Λεπτομέρειες   PDF
Verginia Bare, M. Bako, V. Ngresi
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geological contribution to the tectono- stratigraphy of the Nafplion area (NW Argolis. Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Geological evolution- stratigraphy of Florina, Ptolemaida, Kozani and Saradoporo Graben Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μεταξάς, Δ. Ε. Καραγεωργίου, Γ. Βαρβαρούσης, Θωμάς Κώτης, Μ. Πλουμίδης, Γ. Παπανικολάου
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Geological, geomorphological and tectonic structure of NE Attica and Seismic hazard im;lications for the northern edge of the Athens plain Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Παπανικολάου, Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 28 (1992) Geological map of Greece- Aegina island 1:25 000 (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
V.J Dietrich, Παναγιώτης Γαϊτανάκης, I. Mercolli, R. Oberhansli
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Geological map of Greece, Aegina island, 1:25000 Λεπτομέρειες   PDF
V.J Dietrich, Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Παναγιώτης Γαϊτανάκης, I. Mercolli, R. Oberhaensli
 
551 - 575 από 2945 Στοιχεία << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>