Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Geochemical characteristics of sulfide mineralizations from the Pindos ophiolite complex : preliminary data Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Ηλιόπουλος, Στυλιανός Β. Σκουνάκης, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical characteristics of volcanic rocks from the Eastern Aegean on an axis perpendicular to the volcanic arc (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτης Μητρόπουλος, Αθανάσιος. Κατερινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geochemical characterization of natural gas manifestations in Greece Λεπτομέρειες   PDF
Alessandro W. D', L. Brusca, M. Martelli, A. Rizzo, Κ. Κυριακόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Geochemical characterization of satellite hydrocarbon formations in Prinos-Kavala basin (North Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Π. Κιομουρτζή, Ν. Πασαδάκης, Αβραάμ Μ. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Geochemical effect of the rock chemistry and the anthropogenic activities on groundwater: the case study of NW Euboea, Greece Περίληψη   PDF
Χ. Καννελόπουλος, Παναγιώτης Μητρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geochemical investigation and modelling of an acid pit lake from a high sulfidation ore deposit: Kirki, NE Greece Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Τριανταφυλλίδης, Νίκος Σ. Σκαρπέλης
 
Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) Geochemical investigation of amphibolites from Eastern and Central Rhodope = Γεωχημική μελέτη αμφιβολιτών της Ανατολικής και Κεντρικής Ροδόπης Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μπόσκος, Β. Περδικάτσης, Α. Λιάτη
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Geochemical investigation of aquifer pollution from waste management. The case of Komotini landfill (Greece) Λεπτομέρειες   PDF
B. Raco, Ε. Δοτσίκα, Δ. Ψωμιάδης, M. Doveri, M. Lelli, Ν. Ζήση, Κ. Μ. Παπακωνσταντίνου, Α. Λαζαρίδου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Geochemical mapping of urban soils in Athens, Greece - Preliminary results Περίληψη   PDF
Α. Αργυράκη, Ε. Κελεπερτζής, Γ. Φλίγος, Ε. Αθανασίου, Κ. Γαρδιάκος, Β. Κούργια
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Geochemical setting and hydrochemical evolution of three modrn saling lakes in Central Anatolia. Λεπτομέρειες   PDF
M.Y Savascian, R. Birsoy
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical setting and hydrochemical evolutions of three modern Saline lakes in Central Greece (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
M. Y. Savascin, R. Birsoy
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Geochemical study of the urban ans suburban area of Nafplion city, Argolidha prefecture, Hellas Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Τάσσιου, Ε. Βασιλειάδης
 
Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) Geochemical syrvey of sedimentary rocks and the water collumns S and se Crete / Mediterranean sea : preliminary report = Γεωχημιή έρευνα ιζηματογενών πετρωμάτων και η στάθμη του νερού Ν και ΝΑ Κρήτη / Μεσόγειος Θάλασσα : προκαταρκτική μελέτη Λεπτομέρειες   PDF
M. Rahders, P. Halbach, M. Quednau, M. Maggiulli, Γεώργιος Ν. Αναστασάκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Geochemical-mineralogical and metallogenetical aspects concerning the origin of sediments from Leg. 22 D.S.D.P drilled sites 212 and 213 in Eastern Indian Ocean Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Παπαβασιλείου
 
Τόμ. 22 (1990) Geochemische und statistische untersuchung im bleiglanz griechischer vorkommen = Γεωχημική έρευνα σε γαληνίτες ελληνικών κοιτασμάτων Λεπτομέρειες   PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Σ. Χαλκιάς
 
Τόμ. 13, Αρ. 2 (1978) Geochemistry and mineral exploration in Greece. II. Stream sediment surveys = Γεωχημική και ορυκτολογική έρευνα στην Ελλάδα. II. Διερεύνηση ποταμιών ιζημάτων. Λεπτομέρειες   PDF
,
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) Geochemistry and mineral exploration in Greece: general principles Λεπτομέρειες   PDF
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geochemistry and tectonic setting of eclogite protoliths from Kechros complex in East Rhodope (N.E. Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Βαζιώτης, Ε. Μπόσκος
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1977) Geochemistry of clay formations from the island of Aegina = Γεωχημεία των αργιλικών σχηματισμών της νήσου Αιγίνης Λεπτομέρειες   PDF
Παναγιώτα Σ. Τσώλη-Κατάγα
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemistry of metabasites from crystalline complexes of Transdanubia belt, Hungary: geodynamic implications (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
R.M Bedini, L. Morten, T. Szederkenyi
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Geochemistry of ultramafic rocks from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi Complex in East Rhodope (Ne. Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Βαζιώτης, Ε. Μπόσκος, Σ. Παλικάρη, Μ. Περάκη
 
Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) Geochemistry of Umm Rus gold-quartz veins, Central eastern desert Egypt. A new contribution Λεπτομέρειες   PDF
O.A. Kamel, Mahallawi M.M. El, H.M. Helmy
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) Geochronological and structural investigations of the northern Pelagonian crystalline zone. Constraints from K/AR and Zircon and Apatite fission track dating Λεπτομέρειες   PDF
T. Most, W. Frisch, B Kadosa, B Boev, Α. Αυγερινάς, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geoconservation legal status and geopark establishment in Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Χαιδαρλής, Α. Σηφάκης, Κ. Μπράχου
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Geodetic evidence for active uplift of the Olymbus MT, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Στείρος, Π. Τριανταφυλλίδης, Α. Χασάπης
 
526 - 550 από 2945 Στοιχεία << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>