Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Αξιολόγηση και διαχείρηση γεωτόπων = Geosite assessment and management  PDF
Ν. Ζούρος, Η. Βαλιάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση της τρωτότητας της παράκτιας περιοχής των Α και ΒΑ ακτών της Αττικής σε σχέση με μια μελλοντική άνοδο της θάλασσας στάθμης = An assessment of the vulnerability of the E and NE coastl zone of Attika with respect to A potential sea level rise.  PDF
Μ. Χατζηελευθερίου, Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Πούλος, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) [Περιεχόμενα του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 1]  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Γεωμορφολογική εξέλιξη της παράκτιας ζώνης της Αιγιαλείας στο ανώτερο Ολόκαινο : φυσικές παράμετροι και ανθρώπινη παρέμβαση = Geomorphological evolution of the coastal zone of Aigialia : physical parameters and human impact  PDF
Αγλαϊα Σκρέτα, Γιώργος Λειβαδίτης, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τεκμηρίωση μεταβολών των φυσικών χαρακτηριστικών της παράκτιας ζώνης της Νοτιοδυτικής Αττικής με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων αυτοματοποιημένης χαρτογραφίας : εφαρμογή στις ακτές Αγίου Κοσμά, Βούλας και Λαγονησίου = The documentation of the changes of the physical features in the coastal zone of Southwestern Attica, by using techniques of G. I. S. : an application in the coasts of "St. Cosmas", "Voula" and "Lagonisi"  PDF
Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιεχόμενα - Τόμος 2 = Contens - Volume 2  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφολογία και εξέλιξη της παράκτιας ζώνης του δέλτα του Αχελώου κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα = Morphological evolution of the coastal zone of Acheloos delta, Western Greece, during the second half of the twentieth century  PDF
Βασιλική Τζανετάτου, Γεώργιος Γκιώνης, Γ. Φερεντίνος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Landform evolution and morphotectonic stages : a fuzzy approach  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επεξεργασία πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων  PDF
Μ. Μουτσούλας, Ε. Χάρου, Ν. Βασιλάς, Σ. Περαντώνης, Σ. Βαρουφάκης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογικές και σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης  PDF
Παπαναστασίου Κ. Γάκη-, Δ. Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ελληνικό καρστ και περιβάλλον  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τουριστική γεωγραφία  PDF
Β. Ρούπας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στους υγρότοπους της Μακεδονίας (Βόρειας Ελλάδας) κατά τον 20ο αιώνα= Anthropogenic interference in the waterlands of Macedonia (Northen Greece) during the 20th century  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Χρήση των μη επανδρωμένων ερευνητκών δορυφόρων 1ης και 2η1 γεγεάς στις γεωεπιστήμες - παραδείγματα από την Ελλάδα  PDF
Θεόδωρος Αστάρας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Συμβολή στη μελέτη των επιπέδων ηχορρύπανσης στην Αθήνα Περίληψη  PDF
Α. Κανελοπούλου, Θ. Νάστος, Ι. Κανδύλης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παράκτια γεωμορφολογία των ανατολικών ακτών του Θερμαϊκού κόλπου στο νομό Θεσσαλονίκης και οι διαταραχές της ισορροπίας από ανθρωπογενείς παράγοντας Περίληψη  PDF
Κ. Αλμανάκης, Ν. Αβραμίδη, Θ. Κόρου, Κ. Βουβαλίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωγραφία Ελλάδας- γνωρίζω τον κόσμο, μαθαίνω την πατριδά μου = Geography of Greece- i get to know the world, i get to know my country  PDF
Άρης Ασλανίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ένταξη στοιχείων μορφοτεκτονικής έρευνας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό = Integration of morphotectonical data in architectural design  PDF
Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Νικόλαος Σκουτέλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Εκτίμηση διακινδύνευσης σε πλημμυρικά φαινόμενα στο Νομό Μαγνησίας = Flood hazard assessment for Magnisia prefecture  PDF
Αρχόντω Σενή, Καλλιόπη Γάκη-Παπαναστασίου, Πέτρος Κατσαφάδος, Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Στατιστική αξιολόγηση των προγνώσεων του ατμοσφαιρικού μοντέλου του χαροκόπειου πανεπηστημίου = Stattistical evaluation of the harokopio university atmospheric model forecasts  PDF
Νικόλαος Γκίκας, Ηλίας Μαυροματίδης, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Πέτρος Κατσαφάδος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η σχέση πόλης - υπαίθρου μέσα απο τις θεωρίες της δημοκρατίας. Η περίπτωση των τοπικά ανεπιθύμητων χρήσεων γης = The urban - rural relation through the theories of democracythe. Case of local unwanted land uses  PDF
Π. Σαμαρτζής
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χάρτες επιδεκτικότητας κατολίσθησης: Ένα χρήσιμο εργαλείο για διαχειριστές κινδύνου = Landslide susceptibility maps: A useful tool for risk managers  PDF
Δ. Γαλανόπουλος, Μ Σοϊλεμεζίδου, Α. Παπούλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Foresight in European space and geospatial policies: Repercussions for the geopolitical security of Europe  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους δόκιμους λίθους του Αμφιαρείου- Ωρωπού = Environmental effects on the building stone of Amphiario - Oropos, Attica, Greece  PDF
Βλάχου Μ. Τσίπουρα-, Κ. Μιχόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφοτεκτονική μελέτη και εφαρμογή μορφοτεκτονικών δεικτών στην περιοχή λευκοχωρίου- Οχθίων (Κεντροδυτική Πελοπόννησος) = Morphotectonic study and application of morphometric indices in Lefkohori- Ohthia area (central- Western Peloponnese)  PDF
Ι. Φουντούλης, Σ. Μαυρούλης, Δ. Θεοχάρης
 
201 - 225 από 419 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.