Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αστικά πλεονεκτήματα και ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην νοτιο-ανατολική Ευρώπη: Μια εμπειρική διερεύνηση = Urban advantages and SMEs competitiveness in southeastern Europe: An empirical investigation  PDF
Θεόδωρος Μεταξάς, Γ. Πετράκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διαδικασίες χωρικού 'εξευγενισμού' στην Αθήνα: Αναζητώντας το κοινωνικό τους αποτύπομα την περίοδο 1995-2001  PDF
Θ. Μαλούτας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμπεράσματα από τη χρήση του SRTM DEM σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας = Intergration of a SRTM DEM covering the greek territory  PDF
Κ. Νικολακόπουλος, Γ. Σκιάνης, Δ Βαϊόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Διάρθρωση τόμων  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ο ρόλος της γεωστατιστικής για την αποτύπωση της πιεζομετρίας των υδρογονανθράκων και των υπόγειων νερών σε περιοχές εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίων. Η περίπτωση της λίμνης Κουμουνδούρου ασπρόπυργου Αττικής = The role geostatistics for the impression of piezometric of hydrocarbons and underground waters in areas of petroleum refinement. the case of lake Koumoundourou  PDF
Θ. Μιμίδης, Σ. Ρίζος, Μ. Ψυχογιού, Α. Σγουμποπούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης σε τρεις λεκάνες της ΒΔ Πελοποννήσου με τη χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας = Soil erosion estimation with with the universal soil loss equation: a case study of three hellenic basins, NW Peloponnese, Greece  PDF
Μ. Παγώνας, Ν. Κοντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  PDF
Βασιλική Κατσούλη, Αικατερίνη Μαραγκίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντικά προβλήματα στην παράκτια περιοχή Αν. Μακεδονίας και Θράκης = Environmental problems on the coastal zone of East Macedonia - Thrace, Greece  PDF
Π. Δελημάνη, Γ. Σ. Ξειδάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ενοποιημένα δορυφορικά δεδομένα εικόνων ERS - 2 και Spot - 2 Xs, και ψηφιακά μοντέλου ανάγλυφου στν χαρτογράφηση των ζωνών διάβρωσης = Unifie satellite data of images ERS - 2 and Spot - 2 Xs and DEM in mapping erosion zones  PDF
Ιωάννης Γάτσης, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα ορεωνύμια της Δυτικής Μακεδονίας στους χάρτες και στα γεωγραφικά έργα του 19ου αιώνα = The mountain toponymies of Western Macedonia in the maps and geographic texts of 19th century  PDF
Γεώργιος Π. Τσότσος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις επί των αποθέσεων του ανώτ. Πλειοκαίνου της τομής Ατσιπάδες (Κ. Κρήτη) = Paleoecological observations on the upper Pliocene deposits of Atsipades section (C. Crete)  PDF
Ε. Κ. Κοσκερίδου, Α. Αντωναράκου, Χ. Ντρίνια, Μαρία Β. Τριανταφύλλου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επίδραση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Όρμου Αλμυρής  PDF
Λειβαδίτη Α. Αλεξούλη,-
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογική και σεισμοτεκτονική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης,Χερσόνησος της Παραχώρας  PDF
Παπαναστασίου Κ. Γάκη-, Δ. Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές διεργασίες και ρυθμικές γεωμορφές στην παράκτια ζώνη του Κυπαρισσικού κόλπου  PDF
Γεώργιος Γκιώνης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τουρισμός και τουριστική γεωγραφία = Tourism and touristic geography  PDF
Γεωργίου Σ. Ιβάντσου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Περιεχόμενα Β' τόμος  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή στη μελέτη του ημερήσιου θερμομετρικού εύρους στον Ελλαδικό χώρο  PDF
Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Παλαιογεωγραφική και παλαιοπεριβαλλοντική σημασία των συμπυκνωμένων ακολουθιών στη νήσο Κεφαλληνία Περίληψη  PDF
Χ. Ντρίνια, Β Μ. Τριανταφύλλου., Α. Αντωναράκου, Δ. Δερμιτζάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό ρευστοποιήσεων. Συγκριτικά στοιχεία από τους σεισμούς του Πύργου και του Κόμπε Περίληψη  PDF
Ε. Λέκκας, Εμμανουήλ Βασιλάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του οροπεδίου βόρεια της Τρίπολης από Α. Πλειόκαινο έως σήμερα Περίληψη  PDF
Ι. Αλεξόπουλος, Τ. Παπαδόπουλος, Σ. Λέκκας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Αναγνώριση γεωμορφών με τη συνδυασμένη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και συστημάτων των γεωγραφικών πληροφοριών = Detecting basic geomorfological features using remote sensed data and geographic information systems  PDF
Ευαγγελία Γιώτη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παρουσίαση του ανθρωπογεωγραφικού προφίλ ενός νομού: Η περίπτωση του Ν. Ημαθίας = Presentation of human geography's profil of a perfecture: the case of Imathia perfecture  PDF
Νικόλαος Καρανικόλας, Παύλος Μπόλος, Αγάπη Ξιφλίδου, Ευάγγελος Σουριανός, Καλλιόπη Κυριακού
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Υψομετρικές μεταβολέςστην ευρήτερη περιοχή του Καβαλαρίου βασισμένες σε διαχρονικά ψηφιακά μοντέλα ανάγλυφου και εκτεταμένες μετρήσεις GNSS = Hypsometric changes near Kavallari based on multi - temporal DEMs and extensive GNSS measurements  PDF
Α. Μουρατίδης, Κ. Αλμπανάκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Μεταναστευτικές εισροές και περιφερειακές δομές του πληθυσμού της Ελλάδας = Migration inflows and regional structures of the population of Greece  PDF
Στέλιος Ζημεράς, Κ. Τσίμπος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Χωρική ανάπτυξη και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα = Spatial development and social changes in Athens in the first decade of the 21st century  PDF
Μ. Αγγελίδης, Δ. Αγγελίδης, Β. Μανουσαρίδης
 
226 - 250 από 416 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.