Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μοντέλα ανάλυσης της τουριστικής κατανομής των ελληνικών μουσείων = Mdel analysis of the touristic distribution of greek museums  PDF
Ευστάθιος Αραποστάθης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σύγχρονες αλλαγές στο μητροπολιτικό χώρο του Μεξικού και της Κωνσταντινούπολης. Μία συγκριτική προσέγγιση  PDF
Χρυσάνθη Πετρουπούλου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σημανικές παράμετροι δράσης και διαδικασιών για την επιτυχή διαχείριση πλημμύρας στην Ελλάδα = Important action and procedure parameters for the successful flood management in Greece  PDF
Βαρβάρα Συνοδινού, Ζωή Νιβολιανίτου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Δημογραφία και ανθρώπινη ασφάλεια: Η περίπτωση των Βαλκανίων = Demography and human security: The case of the Balkans  PDF
Α. Τραγάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η προεκτίμηση των κοινωνικο-γεωγραφικών επιπτώσεων του μάρκετινγκ των πόλεων: Η εκπόνηση του πιλοτικού σχεδιού μάρκετινγκ πόλης για τη Νέα Ιωνία Μαγνησίας  PDF
Α. Δέφνερ, Θ. Μεταξάς
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανίχνευση γραμμικών παραμορφόσεων μικρής κλίμακας στον Κορινθιακό κόλπο με χρήση της τεχνικής των σταθερών σκεδαστών = Small scale surface deformationdetextion of the gulf of Corinth (Hellas) using permanent scatterers technique  PDF
Παναγιώτης Ηλίας, Χ. Kοντοές, Ι. Παπουτσής, Ι. Κώτσης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μία αξιολόγηση της διδασκαλίας της γεωγραφίας στην ελληνική γενική εκπαίδευση- αποτελέσματα μιας έρευνας = An evaluation of geography teaching in the greek general education-results of a research project  PDF
Κ. Σπανός, Ι. Ρέντζος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαχείρηση συν- καταστροφικού σταδίου σε παγκόσμιας κλίμακας φυσικές καταστροφές σε χώρες του τρίτου κόσμου: ο σεισμός Μ=9.2 R της 26ης δεκεμβρίου 2004 στον Ινδικό ωκεανό και ο σεισμός Μ=7.6 R της 8ης οκτωμβρίου 2005 στο Βόρειο Πακιστάν = Management stage during disastrous events in global scale natural disasters in third world countries: the M=9.2 E earthquake, 26th of december 2004 in the Idian ocean and the M=7.6 R earthquake, 8th of october 2005 in north Pakistan  PDF
Ε. Λέκκας, Ι. Παρχαρίδης, Ε. Σκούρτσος, Μ. Φουμέλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μηχανισμός γένεσης σπηλαιωδών εγκοίλων σε νεογενείς σχηματισμούς- Εκτίμηση συνθηκών Ευστάθειας = Generation mechanism of caves in geogene formations- evaluation of stability conditions  PDF
Γ. Λουπασάκης, Γ Κωνσταντοπούλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η πρόσληψη του γεωιστορικού περιβάλλοντος- παράδειγμα από την Πρέβεζα  PDF
Ιωάννης Ρέντζος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Υδρολογικό ισοζύγιο και δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης Στυμφαλίας (Ν. Κορινθίας) = Hydrological balance and possibilities of sustainable water resources management in Stimfalia basin (prefecture of Korinthos)  PDF
Κώστας Βουδούρης, Αναστάσιος Παναγόπουλος, Κ. Μαρκαντώνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Μαθηματική μελέτη της μορφολογικής εξέλιξης ηφαιστειακού κώνου λόγω διαβρωτικών διεργασιών = A mathematical study of the morphological evolution of a volcanic cone, as a result of erosional processes  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Β. Τσάρμπος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η συμβολή του γεωτουρισμού στη γεωγραφική περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας = The contribution of geo - tourism to the geographic and regional development of Greece  PDF
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Στατιστική ανάλυση μορφομετρικών και ιζηματολογικών παραμέτρων υποθαλάσσιων κρατήρων διαφυγής αερίων (ockmarks), ως μέσο μελέτης της εξέλιξης ενός ενεργού πεδίου τους στο ΒΑ Πατραϊκό κόλπο = A multivariate statistical approach to the investigation of pockmarks growth and activity : an example from a pockmark field in the gulf of Patras (W. Greece)  PDF
Χ. Μήτσης, Γ. Παπαθεοδώρου, Ι. Ραβασόπουλος, Δ. Χριστοδούλου, Γ. Φερεντίνος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Assessing land management in transfrontier areas  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Χάρτης ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού τόξου. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών  PDF
Δ. Παπανικολάου, Μ. Μουτσούλας, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Σ. Βασιλοπούλου, Ι. Παπούλια, Δ. Φουντούλης, Π. Καρβέλης, Ε. Λόγος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Διαχωρισμός περιοχών σε ενότητες με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Ένα παράδειγμα απο την πιερία λεκάνη Ανατολική Μακεδονία  PDF
Νίκος Λαμπρινός
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) A geographer's view of the maastricht treaty  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Εισαγωγή γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο ΙΓΜΕ=Introduction of geographical information systems in IGME  PDF
Ειρ Χατζηκωνσταντή-Τσαλαχούρη, Ρόβη Χαρ Φούντου, Χαρ. Φαλτσέτας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η τυφλή κοιλάδα του μελάνα ποταμού Βοιωτία  PDF
Κ. Παπαδοπούλου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Καρστικό λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χωματερής Δουρούτης Περίληψη  PDF
Β. Καρακίτσιος, Θ. Γκουρνέλλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Using internet-based G.I.S. technology to handle geomorphological data and environmental data Περίληψη  PDF
Θ. Γουρνέλος, Α. Βασσιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) [Εισαγωγικά στοιχεία του 5ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου.] Περίληψη  PDF
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωροθέτηση τοπικά ανεπιθύμητων χρήσεων γης = Factors involved in social acceptability of decisions concerning locally unwanted land uses  PDF
Παναγιώτης Σαμαρτζής
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ο ρόλος των αναχωρητών και οι εσωτερικές μετακινήσεις στη χερσόνησο του ’θω τον 18ο 19ο αιώνα = The role of anachorites and the interanl migrations, on the 19th century in mount Athos  PDF
Γεώργιος Σιδηρόπουλος
 
126 - 150 από 419 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.