Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Το υδατικό αποτύπωμα (ΥΔΑΠ) της χώρας  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Φεμινιστικές αναγνώσεις ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων σε πολεοδομικά μεταβατικούς τόπους: Πολεοδομικός σχεδιασμός και χωρο-κοινωνική συγκρότηση της αστικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης = Feminist readings of human geographical data of places in urban planning transition: Urban planning and socio-spatial constitution in the urban periphery of Thessaloniiki  PDF
Χ.. I. Χριστοδούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ελαστικές μορφές απασχόλησης στη συγχρονη Ελλάδα: Μερική, προσωρινή και αυτο-απασχόληση σε αστικές και άλλες περιοχές = Atypical forms of emploument in contemporary Greece: Part-time, temporary and self-emploument in different types of areas  PDF
Στέλιος Γκιάλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων ζωνών = Development of coastal metadata  PDF
Εμμανουήλ Στεφανάκης, Π. Πραστάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) "Στη Μόσχα... στη Μόσχα": Ιδιογραφική προσέγγιση μιας πόλης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαθεσιμότητας, με τη βοήθεια θεατρικής παράστασης = "To Moscow... to Moscow" : an idiographic approach of a city in the context of the educational cross-thematic studies, through a play performance  PDF
Ι. Ρέντζος, Κ. Καζούκας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαφορές στο μόρφωμα των πυρκαγιών μεταξύ Αττικής και Έυβοιας = Differences in wildfire pattern between Attiki and Evia  PDF
Ε. Εμμανουηλάκης, Β. Δέτσης, Μ. Βαμβακάρη, Κ. Αμπελιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη μεταξύ Σχίνου και Ψάθας (Ανατολικός Κορινθιακός Κολπος) = Geomorphologival observations along the coastal zone between Schinos and Psatha (Eastern Gulf of Coorinth)  PDF
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Ε. Παπασπυριδάκου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Συνεργασία, εμπειρία και δράση σχολείων και τοπικής αυτοδίοικησης για μία βιώσιμη πόλη με θέμα: όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη ευθύνη όλων μας  PDF
Ζήσης Αγγελίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του λεκανοπεδίου Αθηνών = natural and human enviroment of Athens basin  PDF
B. Αντωνίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων ανάγλυφου με ψηφιοποίηση ισοϋψών από τοπογραφικούς χάρτες και στατιστική ποσοτικοποίηση του σφάλματος που υπεισέρχεται κατά την κατασκευή τους = DTM creation from digitized contours of topographic maps and statistical quantification of the error implicated in the consruction  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Modeling out - migration rates in England and wales : global and local models of males aged 30 - 44  PDF
Σ Καλογήρου, A. S. Fotheringham
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) A case of drainage derangement and reversal between the Viotikos Kefissos and N. Evoikos basins (Central Greece) = Μια περίπτωση διαταραχής και αναστροφής υδρογραφικού δικτύου μεταξύ των βυθισμάτων του Βοιωτικού Κηφισσού και του Β. Ευβοϊκού κόλπου  PDF
Χαμπίκ Μαρουκιάν, Ν. Παλύβος, Γιώργος Λειβαδίτης, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η πραγματική Ομηρική τοπογραφία της Τροίας  PDF
Κ. Κουτρουβέλης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο σεισμός του Αιγαίου (15-6-1995), σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις και γεωμορφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  PDF
Δ. Παπαναστασίου, Παπαναστασίου Κ. Γάκη-
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Random walk models in earth sciences  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Χ.. Αλεξόπουλος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ο ρόλος της Ισλαμικής Τουρκίας στην σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση της λεκάνης της Μεσογείου  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η στρατιωτική γεωγραφία του Βασ.Νικολαϊδη -ένα σημαντικό γεωγραφικό έργο περί της Βαλκανικής Χερσονήσου (1851)  PDF
Γεώργιος. Δουζινάς
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) [Εισαγωγικά στοιχεία 1ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]  PDF
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παράκτια ζώνη ως υποσύνολο ενός ευρύτερου ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου: του παράκτιου συστήματος Περίληψη  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ανάπτυξη-αξιολόγηση-αξιοποίηση ψηφιακού μοντέλου εδάφους (Digital terrain model) ως δομικού θεματικού στοιχείου του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών εφαρμογή στην περιοχή Λαυρεωτικής Περίληψη  PDF
Ν. Χ. Χαλκιάς
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα = The management of solid wastes in Greece  PDF
Νικόλαος Ξενάκης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οι αναδασμοί στην ελληνική ύπαιθρο, μελέτη περίπτωσης στον κάμπο της Φλώρινας = Land consolidation in Greek landscape, study on Florina's plain  PDF
Διονυσία Μαρκοπούλου, Θεόδωρος Κομηνός
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ιεροί χώροι και κοινωνικός χώρος: από το οθωμανικό μίλλετ στο ελληνικό κράτος = Sacred spaces and social space: from the ottoman millet to the greek state  PDF
Γεώργιος Κρητικός
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη της διαβρωσης της παραλιακής ζώνης των Ίριων (Αργολικός κόλπος), με έμφαση στην ανθρωπογενή παρέμβαση.  PDF
Γιαννούλη Δήμητρα-Ιλιάννα, Σεραφείμ Ε. Πούλος, Π. Ανδρής, Στυλιανός Πετράκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ανάλυση των αμοιβών των μεταναστών = Analysis of migrants' earnings  PDF
Θ. Λιανός
 
126 - 150 από 417 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.