Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεθοδολογία για ανάδειξη και προστασία οικοσυστημάτων με τη δημιουργία δικτύου περιηγητικών διαδρομών, με χρήση ΓΣΠ- Η περίπτωση της ορεινής Κορινθίας = Methology for the emergence and protection of ecosystems with the creation of a path touring network, using GIS . case study : mountainous Korinthos  PDF
Λειβαδίτη Α. Αλεξούδη-, Γ. Σιγαλός, Γ. Φωτίου, Σ. Δασακλής, Σ. Αποστολόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Θαλλάσια βιοποικολότητα του ΒΑ Αιγαίου πελάγους = Marine biodiversity of NE Aegean sea  PDF
Α. Σιαματζιούρας, Δ. Σουλάντζου, Α. Τρούμπης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διάρθρωση τόμων  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Οι μεταβολές της ακτής της Ερατεινής κατά τους σεισμούς του Αιγίου (15 - 6 - 1995 Ms = 6.1 R) : εκτίμηση των γεωμορφολογικών συνθηκών στην ακτή και στις λεκάνες απορροής = Changes made to the coast of Eratini due to earthquake activity (Aegion, 15 - 6 - 1995 Ms = 6.1 R) : evaluation of geomorphological conditions in the coast and the drainage basins concerned  PDF
Σ. Πλέσσας, Παύλος Γ. Μαρίνος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Υπολογισμός επικινδυνότητας διάβρωσης στη νήσο Νάξο με τη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών = Erosion risk in Naxow with the use of GIS  PDF
Β. Σαμπώ, Ν. Ευελπίδου, Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Α. Βασιλόπουλος, Ανδριανός Ρετάλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) [Εισαγωγικά των Πρακτικών του 6ου Πενελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου - Τόμος 2]  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η βέλτιστη κατά Morton υπολογιστική εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής = The optmum, according to Morton, estimation of the evapotranspiration  PDF
Χαράλαμπος Π. Σταχτέας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Environmental interpretation using recent epiphytic foraminifera of western Crete, Greece  PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς, Σπυρίδων Μ. Μπελλάς
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Θεματικοί χάρτες σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας έναντι διαβρώσεων και παραγωγής φερτών υλών στην Αττική  PDF
Π. Μαρίνος, Σ. Πλέσσας, Πλέσσα Κ. Βαλαδάκη-
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μελέτη των αιολιανιτών στην περιοχή των Αντικυθήρων  PDF
Παπασπυριδάκος Ε. Βερύκιος-
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην εξέλιξη της λίμνης βεγορίτιδας  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Κ. Αλμπανάκης, E. Αντωνόπουλος, Α. Γεραμίαν
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο άνθρωπος και το περιβάλλον  PDF
Δ. Σμοκοβίτη
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Sedimentologische untersuchungen an einer neolithishen kreisgrabenanlage in Kamegg, Niederosterreich  PDF
S. Verginis, G. Trnka
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Μαθηματική μελέτη της κατά βάθος διαβίωσης και συσχέτιση της με τη γεωδυναμική  PDF
Σταμάτης Κατσίμπουλας, Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης, Βασίλειος Τσίνας, Γιώργος Φύριος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ημέρες άνεσης και θερμές ημέρες στην Αθήνα κατά την ψυχρή περίοδο Περίληψη  PDF
Παπαδημητρίου Α. Αρσένη-, Χ. Μπαλαφούτης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Τεταρτογενείς αναβαθμίδες του ποταμού Νέστου στο βύθισμα Παρανεστίου - Σταυρούπολης Περίληψη  PDF
Α. Ψιλοβίκος, Π. Στάικος, Κ. Βουβαλίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σχέδια εργασίας για την αντίληψη της έννοιας της κλίμακας και της απόστασης από μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης: από τη θεωρία στην πράξη = Instruction methods on the perception of the concept of map scale and distance by students with severe visual impairment: from theory to practice  PDF
Φίλιππος Κατσούλης, Βασίλειος Αργυρόπουλος, Νικόλαος Βαϊτσης, Έλενα Τσιάλλιου, Ευάγγελος Κουλούσης, Γεώργιος Πράνταλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ιδιαιτερότητες και προβλήματα του αναπτυξιακού σχεδιασμού στην Ελλάδα = Specifities and problems of the development planning in Greece  PDF
Νίκος Δαλάκης, Δημήτρης Κουρκουρίδης, Πέρυ Λαφαζάνη, Μύρων Μυρίδης, Ιωάννης Τσαμπούρης, Αναστασία Χριστοδούλου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Ζάκυνθο με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών = Soil erosion assessment using gis in Zakynthos island  PDF
Γεώργιος Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Σκυλοδήμου, Κωνσταντίνος Χουσιανίτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference [Εισαγωγικά στοιχεία του 9ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου]  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αστικά οικοτοπία και αστικές μετακινήσεις: Διεπιστημονική προσέγγιση μιας σχέσης  PDF
Χρυσάνθη Πετρουπούλου, T. Ramadier, Μ. Καρακώστα, Σ. Μανίκα, Α. Μπασιούκα, Ι. Παπαχρήστου, Ε. Ρ'ιστα
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρησης υδατικών πόρων: το έργο Realdems = Combined use for remote sensing and gis to support intergrated water management: The realdems project  PDF
Ν. Χρυσουλάκης, Χ. Φείδας, Δ. Βελιανίτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η χρήση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην ορεινή Ζάκυνθο = The use of it in sustainable tourism development of Zakynthos  PDF
Α. Μαρτίνης, Ε. Χαρου, Μ Στεφούλη, Α. Μαρμαρινός
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η χρήση ιστορικών δεδομένων στη μελέτη της οικονομικής γεωγραφίας - γεωλογίας: καταγραφή των μεταλλείων της Πελοποννήσου, από τις τοπικές εφημερίδες του 19-20ου αιώνα = Using the historic data in the study of the economic geography - geology: report on the mines of peloponnesus from the local newspapers of the 19-20th century  PDF
Σ. Τομπρος, Ν. Τόμπρος, Karen Seymour
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαχρονική καταγραφή των μεταβολών της ακτογραμμής της Λίμνης Βιστωνίδας = Spatio- temporal analysis of the geomorhologic changes of the lake Vistonida  PDF
Π. Τσόμπος, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χ. Σκυλοδήμου
 
176 - 200 από 235 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.