Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γλυκά και αλμυρά νερά Θεσσαλονίκης  PDF
Στυλιανός Αξαρλής, Αθηνόδωρος Μπαντής
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε σεισμικές καταστροφές = Environmental problems caused by seismic disasters  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Classification of drainage basins for environmental purposes in GIS platform using soft computing approach  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Ν. Ευελπίδου, Α. Βασιλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωγραφία και γεωγραφική εκπαίδευυση : αποτίμηση και προοπτικές αναβάθμισης = Geography and geographic education : assesment and directions for an innovative intervention  PDF
Α. Κατσίκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Χαλαζοφόρες καταιγίδες θερμής περιόδου στην Ελλάδα = thermal annual hailstorms in Hellas  PDF
Κ. Α. Παγώνης, Φ. Ι. Κανδύλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Περιεχόμενα - Τόμος 1 = Contens - Volume 1  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Στατιστική ανάλυση Ελληνικών χρονοσειρών για τη διαπίστωση ύπαρξης κλιματικών αλλαγών  PDF
Χ. Ανυφαντή
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στην περιοχή Σχίνου (Ν. Κορινθίας), με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών  PDF
Α. Βαλαδάκη-Πλέσσα, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η γεωπολιτική εξέταση της χερσονήσου του Αίμου η Ελλάς εν μέσω εχθρών και φίλων  PDF
Αναστάσιος Αλεξόπουλος
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Συγκεντρώσεις του μονοξειδίου του άνθρακα στην Αθήνα  PDF
Ι. Γ. Δικαιάκος, Ν. Σακελλαρίου, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Ε Ιωάννου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Παλαιογραφική ανάπτυξη και προοδευτική εξέλιξη των δελταικών σχηματισμών των περιοχών Αυλίδος και Βασιλικού-Μπούρτζιου τησ νήσου Εβοίας= Paleogeographc development and gradual evolution of the deltaic formation of Avlida-bourtzi region in the island of Euboea  PDF
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ελληνικά σχολικά εγχειρίδια γεωγραφίας  PDF
Γεώργιος Πλουμίδης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: αρχές και μελλοντικές προοπτικές Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου, Α. Καλούδη
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παραγωγή δορυφορικής ορθοεικόνας: μεθοδολογίες και συγκριτικά αποτελέσματα Περίληψη  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Ευάγγελος Αθανασίου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μορφοτεκτονικά κριτήρια ανάγνωσης ενεργών ρηγμάτων στην περιοχή Άρκιτσας-Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων Περίληψη  PDF
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Χ. Χατζηπέτρος, Π. Γκουντρομίχου, Π. Αυγερόπουλος, Γ. Γιαννάτος, Δ. Βάσιος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σύστημα διαχείρισης γεωγραφικού περιεχομένου για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακής χαρτογράφησης = Geographic content management system for developing web-GIS applications  PDF
Βασίλης Καψαχείλης, Μιχαήλ Βαϊτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η λαϊκή κουλτούρα ως στοιχείο του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα: Η αστική χωρο-χρονική διάσταση = Popular culture as element of modernization in Greece: the urban spatio-temporal dimension  PDF
Αλέξιος Δέφνερ
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Το υδατικό αποτύπωμα (ΥΔΑΠ) της χώρας  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Φεμινιστικές αναγνώσεις ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων σε πολεοδομικά μεταβατικούς τόπους: Πολεοδομικός σχεδιασμός και χωρο-κοινωνική συγκρότηση της αστικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης = Feminist readings of human geographical data of places in urban planning transition: Urban planning and socio-spatial constitution in the urban periphery of Thessaloniiki  PDF
Χ.. I. Χριστοδούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ελαστικές μορφές απασχόλησης στη συγχρονη Ελλάδα: Μερική, προσωρινή και αυτο-απασχόληση σε αστικές και άλλες περιοχές = Atypical forms of emploument in contemporary Greece: Part-time, temporary and self-emploument in different types of areas  PDF
Στέλιος Γκιάλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων ζωνών = Development of coastal metadata  PDF
Εμμανουήλ Στεφανάκης, Π. Πραστάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) "Στη Μόσχα... στη Μόσχα": Ιδιογραφική προσέγγιση μιας πόλης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαθεσιμότητας, με τη βοήθεια θεατρικής παράστασης = "To Moscow... to Moscow" : an idiographic approach of a city in the context of the educational cross-thematic studies, through a play performance  PDF
Ι. Ρέντζος, Κ. Καζούκας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαφορές στο μόρφωμα των πυρκαγιών μεταξύ Αττικής και Έυβοιας = Differences in wildfire pattern between Attiki and Evia  PDF
Ε. Εμμανουηλάκης, Β. Δέτσης, Μ. Βαμβακάρη, Κ. Αμπελιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη μεταξύ Σχίνου και Ψάθας (Ανατολικός Κορινθιακός Κολπος) = Geomorphologival observations along the coastal zone between Schinos and Psatha (Eastern Gulf of Coorinth)  PDF
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Ε. Παπασπυριδάκου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Συνεργασία, εμπειρία και δράση σχολείων και τοπικής αυτοδίοικησης για μία βιώσιμη πόλη με θέμα: όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη ευθύνη όλων μας  PDF
Ζήσης Αγγελίδης
 
201 - 225 από 235 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.