Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 1ου τόμου: Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία - Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική Εκπαίδευση.  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 3ου τόμου: Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 2ου τόμου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Die plio-pleistozanen loessprofile von stranzendorf und krems ( Niederosterreich)  PDF
Gernot Rabeder, S. Verginis
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή των τοπογραφικών χαρτών στην γεωλογική έρευνα  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Λ. Σωτηριάδης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η συμβολή του τροχιόδρομου στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Αθήνας Περίληψη  PDF
Π Φασούλας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ιζηματολογική έρευνα των παράκτιων ιζημάτων του Λακωνικού κόλπου (Γύθειο, Βαλτάκι, Δέλτα Ευρώτα) Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη, Γ. Λειβαδίτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διάθεσης γεωγραφικών δεδομένων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης = An intergrated information system for the management and distribution of educational geographical resources  PDF
Μιχαήλ Βαϊτης, Νικολέττα Κουκουρούβλη, Δημήτριος Σίμος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η γειτονιά και ο ελεύθερος χρόνος σε Ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους: Η περίπτωση της Λάρισας και του Βόλου = Neighbourhood and leisure time in medium sized Greek: The case of Larisa and Volos  PDF
Κλεάνθης Συρακούλης, Αλέξιος Δέφνερ
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη του υδρογραφικού δικτύου του Βολιναίου ποταμού, Βόρεια Πελοπόννησος = Quantivite geomorphological study of the Colineos river drainage network, Northen Peloponnese  PDF
Σταύρος Κατσέλης, Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιεχόμενα (ψηφιακής μορφής)  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Οι χωρικές δυναμικές ακι το μέλλον της αγροτικής παραγωγής σε περιαστικές ζώνες - μελέτη της αμπελοκαλλιέργειας στα Μεσόγεια Αττικής = Spatial dynamics and the future of agriculture in periurban areas - case study of viticulture in Mesogheia, Attiki  PDF
Σ. Νικολαϊδου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εφαρμογή τεχνικών αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας για την ταξινόμηση αμιγούς αστικής περιοχής (εφαρμογή για την περιοχή Γουδή Αττικής) με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων υψηλής διακριτικής ικανότητας = Object- oriented image analysis of an urban area using very high resolution remote sensing data. Case study: Goudi, Athens, Greece  PDF
Άγγελος Τζώτσος, Δ. Αργιαλάς
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χαρτογράφηση των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν στο σεισμό του Πακιστάν (2004) με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και IKONOS = Mapping of landslides triggered by the earthquake in pakistan (2004) using ASTER and IKONOS satellite images  PDF
Δ. Γεωργακάς, Σ. Κατσέλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωχημική και ισοτοπική μελέτη του φυσικού & τεχνητού υδρογραφικού δικτύου του Κωπαϊδικού πεδίου, Νομου Βοιωτίας = Hydrogeochemical and isotopical study of natural and artificial hydrographic network of Kopaida plain, Viotia  PDF
Ε. Τζίρίτης, Α. Κελεπερτζής
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η επίδραση των ανθρωπίνων επεμβάσεων στη μορφολογία και τη διαχείρηση της κοίτης του ποταμού Στρυμόνα της βόρειας Ελλάδας = Channel adjustments and management implications following human impacts in Strimonas river, northern Greece  PDF
Μ. Στύλλας, Κ. Βουβαλίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η γεωγραφία μέσα από τα προγράμματα Π.Ε. του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου- Κορδελιού  PDF
Αδάμ Παραδεισανός
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Desertification and economic growth : a study for the leading factors  PDF
Γιώργος Μ. Κορρές, Γιώργος Πολυχρονόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Interferometric mapping of ground deformation in Nissyros volcano, Aegean sea, during 1995 - 1996  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Ευάγγελος Λάγιος, V. J. Dietrich, Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, Lorenz Hurni, Γ. Ν. Σταυρακάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Simulations and visualizations of spatial changes as a teaching tool for the comprehension of geomorphologic phenomena : the case of evolution of the basin of Ioannina  PDF
Ι. Μπέλλου, Α. Κατσίκης, Τ. Α. Μικρόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ωκεανογραφικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας (ΝΔ / κή Πελοπόννησος) = Oceanographic observations in the lagoon of Gialova (SW Peloponnese)  PDF
Δ. Μπούζος, Νικόλαος Κοντόπουλος, Π. Αβραμίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ευρετήριο Συγγραφέων - Τόμος 1 = Authors's Index - Volume 1  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο περιβαλλοντικός ρόλος της λίμνης Λυσιμαχίας ως κομβικού υγροτοπικού συστήματος της τάφρου Αγρινίου  PDF
Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Χ. Παλικαρίδης, Κ. Βουβαλίδης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η ξηρασία και τα δυναμικά της αίτια στον ελληνικό χώρο  PDF
Γεώργιος Μαχαίρας, Φ. Κολυβά-Μαχαιρά
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Οι βράχοι καλόγεροι του Αιγαίου πελάγους γεωστρατηγική προσέγγιση  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
1 - 25 από 416 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.