Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Περιφερειακός πληθυσμιακός σχεδιασμός η περίπτωση της Ελλάδας= Regional population planning the case of Greece  PDF
Γ Τζαφέτας, Ι Τζούγιας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Οικολογική σήμανση (Ecolabelling) γεωγραφικών περιφερειών και τόπων Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου, Α. Ξανθούλη, Ν. Κάτσος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ταξινόμηση των ακτών της τέως λίμνης Κάρλας = Coastal types of the former lake Karla Περίληψη  PDF
Α. Παλικαρίδου, Α. Ψιλοβίκος, Ε. Βαβλιάκης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διαχείρηση δικτύου τραπεζών με την χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών  PDF
'Αγγελος Μιμής, Λάμπρος Καφίδας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Στοίχεια σύγκρισης της Αθήνας με Ελληνικές και Ευρωπαικές πόλεις μέσω κατάλληλων δεικτών χωρικής ανάπτυξης = Elements of comparison of Athens with Greek and European cities through suitble indicators of territorial development  PDF
Μ. Αγγελίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρική ανάλυση της συλλογής αποβλήτων (ΑΑΣΑ) στην Ελλάδα = Spatial analysis of the recyclable municipal solid waste (RMSW) collection in Greece  PDF
Αθανάσιος Ιωάννου, Κάτια Λαζαρίδη, Σταμάτης Καλογήρου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αστικά πλεονεκτήματα και ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην νοτιο-ανατολική Ευρώπη: Μια εμπειρική διερεύνηση = Urban advantages and SMEs competitiveness in southeastern Europe: An empirical investigation  PDF
Θεόδωρος Μεταξάς, Γ. Πετράκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διαδικασίες χωρικού 'εξευγενισμού' στην Αθήνα: Αναζητώντας το κοινωνικό τους αποτύπομα την περίοδο 1995-2001  PDF
Θ. Μαλούτας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμπεράσματα από τη χρήση του SRTM DEM σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας = Intergration of a SRTM DEM covering the greek territory  PDF
Κ. Νικολακόπουλος, Γ. Σκιάνης, Δ Βαϊόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Διάρθρωση τόμων  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ο ρόλος της γεωστατιστικής για την αποτύπωση της πιεζομετρίας των υδρογονανθράκων και των υπόγειων νερών σε περιοχές εγκαταστάσεων διύλισης πετρελαίων. Η περίπτωση της λίμνης Κουμουνδούρου ασπρόπυργου Αττικής = The role geostatistics for the impression of piezometric of hydrocarbons and underground waters in areas of petroleum refinement. the case of lake Koumoundourou  PDF
Θ. Μιμίδης, Σ. Ρίζος, Μ. Ψυχογιού, Α. Σγουμποπούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης σε τρεις λεκάνες της ΒΔ Πελοποννήσου με τη χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας = Soil erosion estimation with with the universal soil loss equation: a case study of three hellenic basins, NW Peloponnese, Greece  PDF
Μ. Παγώνας, Ν. Κοντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  PDF
Βασιλική Κατσούλη, Αικατερίνη Μαραγκίδου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντικά προβλήματα στην παράκτια περιοχή Αν. Μακεδονίας και Θράκης = Environmental problems on the coastal zone of East Macedonia - Thrace, Greece  PDF
Π. Δελημάνη, Γ. Σ. Ξειδάκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ενοποιημένα δορυφορικά δεδομένα εικόνων ERS - 2 και Spot - 2 Xs, και ψηφιακά μοντέλου ανάγλυφου στν χαρτογράφηση των ζωνών διάβρωσης = Unifie satellite data of images ERS - 2 and Spot - 2 Xs and DEM in mapping erosion zones  PDF
Ιωάννης Γάτσης, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα ορεωνύμια της Δυτικής Μακεδονίας στους χάρτες και στα γεωγραφικά έργα του 19ου αιώνα = The mountain toponymies of Western Macedonia in the maps and geographic texts of 19th century  PDF
Γεώργιος Π. Τσότσος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Βαθμοημέρες θέρμανσης στη Θεσσαλονίκη = Heating degree days in Thessaloniki  PDF
Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τα τοπωνύμια περιοχών, πόλεων και γεωγραφικών στοιχείων ως αδιάσειστη απόδειξη της Ελληνικότητας τους  PDF
Κ. Χατζηγιαννάκης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Προκαταρκτική μελέτη της ανάπτυξης των γεωμορφών τύπου Badlands στις βόρειες πλαγιές του Παναχαϊκού όρους, ( Β. Πελοπόνησος)  PDF
Λ. Σταματόπουλος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωγραφικό αρχείο πληροφοριών ιεράς μονής Σίμωνος πέτρας- Άγιον όρος  PDF
Γ. Σιδηρόπουλος.
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους στην υποβάθμιση του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων  PDF
Α. Κατσίκης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μεθοδολογική και μαθηματική προσέγγιση γεωσυστημάτων  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Κατακόρυφες κινήσεις της νήσου Έβοιας με βάση γεωμορφολογικές και σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις= Vertical movements of the island Euboea basen on geomorphological andseismotetectonic observations  PDF
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης, Ν. Δ. Δελημπάσης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (1ο : 1987 Φεβρ. 20-22 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά τόμου Α : Ι. Γενική Γεωγραφία ΙΙ. Ανθρωπογεωγραφία. ΙΙΙ. Μαθηματική Γεωγραφία. ΙV. Κλίμα  PDF
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Παλαιογεωγραφική και παλαιοπεριβαλλοντική σημασία των συμπυκνωμένων ακολουθιών στη νήσο Κεφαλληνία Περίληψη  PDF
Χ. Ντρίνια, Β Μ. Τριανταφύλλου., Α. Αντωναράκου, Δ. Δερμιτζάκης
 
76 - 100 από 418 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.