Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Τα Μώλεια της Νεστάνης (Αρκαδία). Η αρχαότερη γιορτή για το νερό και το περιβάλλον: Μα γεω-μυθολογική προσέγγιση = The Moleia of Nestani. The most ancient ceremony decicated to the water and environment: A geo-mythological approach  PDF
Η. Μαριολάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη της σχέσης των ακραίων φαινομένων βροχόπτωσης με τύπους κυκλοφορίας στην ελληνική περιοχή = Extreme precipitation events in Greece and their relations with circulation types  PDF
Ε. Κωστοπούλου, Κ. Τολίκα, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση ρυθμού τεκτονικής ανύψωσης με την ποσοτικοποίηση μορφομετρικών δεικτών = Estimation of tectonic uplift rate using quantified morphometric indices  PDF
Ε. Βασιλάκης, Ε. Σκούρτσος, Χ. Κράνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συμβολή στη διαχείρηση και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση του ποτάμιου συστήματος του Νέστου = Contribution in management and environmental monitoring of Nestos river  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Σοφία Μαργώνη, Άρης Ψιλοβίκος, Δ. Ιωαννίδης, Γ. Μακρυγιώργος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την αξιολόγηση των προγνωστικών πεδίων βροχόπτωσης του μετεωρολογικού μοντέλου Bolam 2000 = Development of a GIS for the evaluation of the meteorological model Bolam 2000 precipitation forecasts  PDF
Χαράλαμπος Φειδάς, Θεμιστοκλής Κοντός, Νικόλαος Α. Σουλακέλης, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Οι περιβαλλοντικοί δείκτες αειφόρου ανάπτυξης και το πρόβλημα της τροποποιούμενης χωρικής μονάδας = Sustainable development indicators and the modifiable areal unit problem  PDF
Αθηνά Αθανασούλη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Coastal geomorphological classification in GIS environment of Kfallinia island  PDF
Α. Βασιλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Determination of long - term morphological changes in a human affected coastal system using G.I.S., inner Thermaikos Gulf, Greece  PDF
Βασίλειος Καψιμάλης, Α. Π. Καραγεώργης, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών  PDF
Κ. Στεφανάκης, Λύσανδρος Τσούλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Οι γεωμορφές των Μετεώρων  PDF
Μ. Δερμιτζάκης, Χ. Ντρίνια
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογική εξέλιξη της περιοχής Κερατέας-Θορικού νότια Αττική από το τέλος του νεογένους μεχρι σήμερα  PDF
Κ. Παυλόπουλος, Α Ζαμάνη, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η γεωγραφική διάσταση του κυπριακού προβλήματος = The geographical dimension of the Cyprous problem  PDF
Ανδρέας Κλ. Σοφοκλέους
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Συμβολή της γνώσης των φυσικο-γεωγραφικών στοιχείων στην επίλυση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων η περίπτωση των τεχνητών πηγών νερού των αρχαίων Αβδήρων  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η αστική επίδραση στο κλιματικό και βιοκλιματικό καθεστώς της αθήνας  PDF
Ι.Γ Δικαιάκου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η αξιοποίηση του νερού της βροχής από το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο για την επίλυση προβλημάτων πυρόσβεσης. Υδρευσης και άρδευσης προβληματικών περιοχών της Ελλάδος Περίληψη  PDF
Ε. Βαβλιάκη, Κ. Αλμπανάκη, Α. Ψιλοβίκος, Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Επίδραση πλημμυρικού επεισοδίου στη μεταβολή των ιζηματολογικών χαρακτηριστικών των αιγιαλών της Άνδρου Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης για την χρήση των Σ.Γ.Π. στην εκπαίδευση = Primary and secondary education teachers' opinion on the GIS use  PDF
Αικατερίνη Κλωνάρη, Βικτώρια Λαϊνά
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρικός σχεδιασμός και αναπτυξιακός προγραμματισμός σε επίπεδο ΟΤΑ: Το παράδειγμα του δήμου Περάματος νομού Ιωαννίνων = Spatial and development planning in level of local authority: The example of Perama municipality of Ioannina prefecture  PDF
Λάζαρος Τάτσης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παράκτια και υποθαλάσσια γεωμορφολογική και ιζηματολογική μελέτη του όρμου Κατελείου της νήσου Κεφαληνίας  PDF
Αντωνία Τσούτσια, Α. Καρδιτσά, Γεώργιος Αλεξανδράκης, Σεραφείμ Ε. Πούλος, Στυλιανός Πετράκης, Μ. Ανασταάτου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Διερεύνηση των επιπτώσεων πυρκαγιών του νομού Ηλείας στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον = Analysis of the atmospheric conditions of the fires in 2007 and examination of their impacts on the atmospheric environment  PDF
Ρήγα Χρυσούλα, Παναγιώτης Σκριμεζέας, Πέτρος Κατσαφάδος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Νέες αγορές διασκέδασης στην Αθήνα: χωροθετικά σχήματα μικρών επιχειρήσεων διασκέδασης και καταναλωτικές πρακτικές (1990-2005) = New leisure markets in Athens: localization patterns of small leisure firms and consumption practices (1990-2005)  PDF
Ν. Σουλιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιεχόμενα (ψηφιακής μορφής)  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τα μεστά της Χίου. Αναβίωση μιας λανθάνουσας πραγματικότητας = The settlement of mesta in Chios. The revival of a dormant reality  PDF
Γ. Σιδηρόπουλος., Α. Γιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Καταστροφές και περιβάλλον: Συγλίσεις και στεγανά των πεδίων έρευνας και πολιτικής στην πορεία προς ένα αβέβαιο μέλλον = Disasters and the environment : converge and segregation of research and policy domains towards an uncertain future  PDF
Μ. Δανδουλάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη της υδατοπαροχής και στερεοπαροχής των ποταμών της Βόρειας Πελοποννήσου που εκβάλλουν στον Κορινθιακό κόλπο = A study of the water and sediment fluxes of the rivers of the North Peloponnesos which discharge into Korinthiakos gulf  PDF
Ι. Γουρδουμπάς, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
176 - 200 από 418 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.