Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Landform evolution and morphotectonic stages : a fuzzy approach  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επεξεργασία πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων  PDF
Μ. Μουτσούλας, Ε. Χάρου, Ν. Βασιλάς, Σ. Περαντώνης, Σ. Βαρουφάκης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογικές και σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης  PDF
Παπαναστασίου Κ. Γάκη-, Δ. Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ελληνικό καρστ και περιβάλλον  PDF
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Τουριστική γεωγραφία  PDF
Β. Ρούπας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Ανθρωπογενείς επεμβάσεις στους υγρότοπους της Μακεδονίας (Βόρειας Ελλάδας) κατά τον 20ο αιώνα= Anthropogenic interference in the waterlands of Macedonia (Northen Greece) during the 20th century  PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Χρήση των μη επανδρωμένων ερευνητκών δορυφόρων 1ης και 2η1 γεγεάς στις γεωεπιστήμες - παραδείγματα από την Ελλάδα  PDF
Θεόδωρος Αστάρας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Συμβολή στη μελέτη των επιπέδων ηχορρύπανσης στην Αθήνα Περίληψη  PDF
Α. Κανελοπούλου, Θ. Νάστος, Ι. Κανδύλης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παράκτια γεωμορφολογία των ανατολικών ακτών του Θερμαϊκού κόλπου στο νομό Θεσσαλονίκης και οι διαταραχές της ισορροπίας από ανθρωπογενείς παράγοντας Περίληψη  PDF
Κ. Αλμανάκης, Ν. Αβραμίδη, Θ. Κόρου, Κ. Βουβαλίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γεωγραφία Ελλάδας- γνωρίζω τον κόσμο, μαθαίνω την πατριδά μου = Geography of Greece- i get to know the world, i get to know my country  PDF
Άρης Ασλανίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ένταξη στοιχείων μορφοτεκτονικής έρευνας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό = Integration of morphotectonical data in architectural design  PDF
Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Νικόλαος Σκουτέλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Εκτίμηση διακινδύνευσης σε πλημμυρικά φαινόμενα στο Νομό Μαγνησίας = Flood hazard assessment for Magnisia prefecture  PDF
Αρχόντω Σενή, Καλλιόπη Γάκη-Παπαναστασίου, Πέτρος Κατσαφάδος, Ευθύμιος Καρύμπαλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Στατιστική αξιολόγηση των προγνώσεων του ατμοσφαιρικού μοντέλου του χαροκόπειου πανεπηστημίου = Stattistical evaluation of the harokopio university atmospheric model forecasts  PDF
Νικόλαος Γκίκας, Ηλίας Μαυροματίδης, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Πέτρος Κατσαφάδος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η σχέση πόλης - υπαίθρου μέσα απο τις θεωρίες της δημοκρατίας. Η περίπτωση των τοπικά ανεπιθύμητων χρήσεων γης = The urban - rural relation through the theories of democracythe. Case of local unwanted land uses  PDF
Π. Σαμαρτζής
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χάρτες επιδεκτικότητας κατολίσθησης: Ένα χρήσιμο εργαλείο για διαχειριστές κινδύνου = Landslide susceptibility maps: A useful tool for risk managers  PDF
Δ. Γαλανόπουλος, Μ Σοϊλεμεζίδου, Α. Παπούλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Foresight in European space and geospatial policies: Repercussions for the geopolitical security of Europe  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους δόκιμους λίθους του Αμφιαρείου- Ωρωπού = Environmental effects on the building stone of Amphiario - Oropos, Attica, Greece  PDF
Βλάχου Μ. Τσίπουρα-, Κ. Μιχόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφοτεκτονική μελέτη και εφαρμογή μορφοτεκτονικών δεικτών στην περιοχή λευκοχωρίου- Οχθίων (Κεντροδυτική Πελοπόννησος) = Morphotectonic study and application of morphometric indices in Lefkohori- Ohthia area (central- Western Peloponnese)  PDF
Ι. Φουντούλης, Σ. Μαυρούλης, Δ. Θεοχάρης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) "Νερό πηγή ζωής" λίμνη Κορώνεια  PDF
Φωτεινη Αυγερίδου, Μαρία Γάντζου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Διαχείριση έκτακτης ανάγκης σε μεγάλης κλίμακας σεισμικές καταστροφές = Emergency management in large - scale seismic disasters  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αλγόριθμος διευθέτησης ευθύγραμμων τμημάτων ισαριθμικών καμπυλών = An algorithm for arranging contour segments into strings  PDF
Θ. Ζήσης, Η. Τέλογλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η θέση της γεωγραφίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία σήμερα = The status of geography in the greek educational system in the compulsory schools  PDF
Αικατερίνη Κλωνάρη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Συμβολή στην μελέτη του αριθμού ημερών υετού στον ελληνικό χώρο = Number of rainy days over Greece  PDF
Κ. Α. Παγώνης, Παναγιώτης Θ. Νάστος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η μορφοτεκτονική δομή της Αττικής = the Μorphotectonic structure of Attica  PDF
B. Αντωνίου, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Μετρήσεις επιφανειακών θαλάσσιων θερμοκρασιών στο κεντρικό Αιγαίο από δεδομένα LANDSAT TM  PDF
Αθ. Γκανάς, Μ. Στεφούλη
 
251 - 275 από 418 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.