Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Περιεχόμενα Β' τόμου  PDF
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Περιεχόμενα Α' τόμου  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Το σπήλαιο πηγή Μααρά Δράμας  PDF
Π.. Μαρίνος, Γ.Σ. Ξειδάκης, Α. Δημάδης, Θ. Γούναρης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογική μελέτη των ακτών της Καρπάθου=Geomorphological study of the coasts of the island of karpathos  PDF
Α. Λειβαδίτη
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας της γεωγραφίας και προυποθέσεις για την επίτευξη τους στην Ελλάδα  PDF
Παύλος Πιπερίδης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Γεωγραφική επιστήμη, διδακτική της γεωγραφίας και σχολική γεωγραφία, αναφορά στο πλαίσιο διασχέων Περίληψη  PDF
Α. Κατσίκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Προβλήματα σχεδιασμού της διαχείρησης των απορριμάτων στην Ελλάδα και οικονομική προσέγγιση Περίληψη  PDF
Ν. Ξενάκης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Γεωμορφολογικές μεταβολές και ιζηματογέννεση σπηλαίου Α' (Αγίασμα) Λουτρακίου Ν. Πέλλας (Μακεδονία) Περίληψη  PDF
Ε. Καμπούρογλου, Θ. Χατζηθεωδόρου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Εκτίμηση της επιδεκτικότητας κατολισθήσεων σε εθνική κλίμακα και προκαταρκτική ανάλυση διακινδύνευσης εφαρμόζοντας υπολογιστικές μεθόδους σε περιβάλλον ΓΠΣ = Landslide susceptibility mapping in national scale and preliminary risk analysis applying computational methods in a GIS environment  PDF
Μαρία Φερεντίνου, Χρίστος Χαλκιάς, Μιχάλης Σακελλαρίου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Πολιτισμικές περιοχές, αστική ανάπλαση και εξευγενισμός στην Αθήνα, το Μάντσεστερ και τη Βαρκελώνη = Cultural quarters, urban regeneration and certification in Athens, Manchester and Barcelona  PDF
Νικόλαος Καραχάλης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χαρτογράφηση των καταστροφικών πλημμύρων του οκτωβρίου 2006 στη Θεσσαλονικη και Χαλκιδική με τη χρήση δορυφορικών εικόνων ραντάρ (ENVISAT/ASAR) = Mapping the catastrophic october 2006 flood events in Thessaloniki and Halkidiki with envisat/ asar data  PDF
Μελίνα Νικολαϊδου, Αντώνιος Μουρατίδης, Δημήτριος Οικονομίδης, Θεόδωρος Αστάρας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αναζητώντας μια διαφορετική εννοιολογική της ανθρώπινης και της εθνικής ασφάλειας: Μια προσπάθεια σύνθεσης  PDF
Ν. Τζιφάκης, Ε/ Φακιόλας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Οι πολυκινηματογράφοι στην Ελλάδα: Τοπικοί ή παγκόσμιοι χώροι = Multiplex cinemas in Greece: Local or global spaces?  PDF
Α. Δέφνερ
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Υλοποιόντας την επόμενη γενιά υπηρεσιών θέσης = Implementing the next generation of location based sercices  PDF
Η. Φρέτζος, Κ. Γρατσίας, Γ. Θεοδωρίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωγραφικές ζωγραφιές και ζωγραφικές γεωγραφίες: Διδακτικά παραδείγματα από το έργο ελλήνων και ξένων εικαστικών καλλιτεχνών = Geographic paintings and painted geographies: Teaching examples taken from the work of greek and foreign visual artists  PDF
Ι. Ρέντζος, Π. Στρατάκης, Α. Τζωρτζακάκης, Η. Ηλιόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πειρατείες υδρογραφικού δικτύου στη λεκάνη απορροής του ποταμού δάφνωνα (ΝΑ Πελοπόννησος) = Cases of stream piracy in the drainage basin of dafnon river (SE Peloponnesus)  PDF
Α. Κόντου, Παπαναστασίου Κ. Γάκη-, Χ. Μαρουκιάν
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μεγάλης κλίμακας χαρτογράφηση κατιλισθητικής επικινδυνότητας με τη συνδυασμένη χρήση ΓΣΠ και μεθόδων πολυκριτήριας στήριξης αποφάσεων- ένα παράδειγμα στη Βόρεια Μεσσηνία (ΝΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα) = Large scale landslide susceptibility mapping using GIS- based weighted linear combination and multicriteria decision analysis - a case study in Northern Messinia (SW Peloponnesus, Greece)  PDF
Ι. Λαδάς, Ι. Φουντούλης, Η. Μαριολάκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γεωθερμική ενέργεια (ήπια μορφή ενέργειας) Η φιλική ενέργεια του ανθρώπου  PDF
Περικλής Ταχόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η επίδραση των διαρροών των στραγγισμάτων του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμάτων Άνω Λιοσίων στο χημισμό και την ορυκτολογική σύσταση ποταμοχειμαρριών ιζημάτων = The impact of the leakage of the sanitary landfill of A. Liossion on the chemical and mineralogical composition of river sediments  PDF
Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος, Σ. Γαλανοπούλου, Νικόλαος Κ. Κονισπολιάτης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Χαρτογράφηση καμένων περιοχών στη Ζάκυνθο με τη βοήθεια δεδομένων τηλεπισκόπησης = mapping of burnt areas at Zakinthos island using remote sensing data  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Ελκυστικότητα της υπαίθρου σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (less favored areas, Lfa's) : η περίπτωση της Λέσβου = Rular attractiveness in Lfa's : the case of Lesvos  PDF
Θανάσης Κίζος, Ιωάννης Σπιλάνης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφολογικές παρατηρήσεις στην πετιοχή που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας = Morphological observations in the area surrounding the archaelogical site of Nemea  PDF
Κ. Μέξια, Δ. Τσουκλίδου, Γιώργος Λειβαδίτης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Οι σχέσεις Τουρκίας- Συρίας- Ιράκ Ένα υδρογεωπολιτικό παίγνιο  PDF
Ι. Μάζης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Νεοτεκτονικός χάρτης Ανατολικής αττικής.Χρήση και εφαρμογή του με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών  PDF
Δ. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Σ. Γ. Λόζιος, Ι. Παπούλια
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μαθηματικό μοντέλο ροής υπογείων υδάτων και μεταφοράς λυμάτων  PDF
Α. Κρεμιζής, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος
 
276 - 300 από 418 Στοιχεία << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.