Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο σεισμός του Αιγαίου (15-6-1995), σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις και γεωμορφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  PDF
Δ. Παπαναστασίου, Παπαναστασίου Κ. Γάκη-
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Random walk models in earth sciences  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Χ.. Αλεξόπουλος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ο ρόλος της Ισλαμικής Τουρκίας στην σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση της λεκάνης της Μεσογείου  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η στρατιωτική γεωγραφία του Βασ.Νικολαϊδη -ένα σημαντικό γεωγραφικό έργο περί της Βαλκανικής Χερσονήσου (1851)  PDF
Γεώργιος. Δουζινάς
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) [Εισαγωγικά στοιχεία 1ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]  PDF
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: αρχές και μελλοντικές προοπτικές Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου, Α. Καλούδη
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η παραγωγή δορυφορικής ορθοεικόνας: μεθοδολογίες και συγκριτικά αποτελέσματα Περίληψη  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Ευάγγελος Αθανασίου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Μορφοτεκτονικά κριτήρια ανάγνωσης ενεργών ρηγμάτων στην περιοχή Άρκιτσας-Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων Περίληψη  PDF
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Χ. Χατζηπέτρος, Π. Γκουντρομίχου, Π. Αυγερόπουλος, Γ. Γιαννάτος, Δ. Βάσιος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σύστημα διαχείρισης γεωγραφικού περιεχομένου για την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακής χαρτογράφησης = Geographic content management system for developing web-GIS applications  PDF
Βασίλης Καψαχείλης, Μιχαήλ Βαϊτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η λαϊκή κουλτούρα ως στοιχείο του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα: Η αστική χωρο-χρονική διάσταση = Popular culture as element of modernization in Greece: the urban spatio-temporal dimension  PDF
Αλέξιος Δέφνερ
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Το υδατικό αποτύπωμα (ΥΔΑΠ) της χώρας  PDF
Γεώργιος Δουζίνας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Φεμινιστικές αναγνώσεις ανθρωπογεωγραφικών δεδομένων σε πολεοδομικά μεταβατικούς τόπους: Πολεοδομικός σχεδιασμός και χωρο-κοινωνική συγκρότηση της αστικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης = Feminist readings of human geographical data of places in urban planning transition: Urban planning and socio-spatial constitution in the urban periphery of Thessaloniiki  PDF
Χ.. I. Χριστοδούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ελαστικές μορφές απασχόλησης στη συγχρονη Ελλάδα: Μερική, προσωρινή και αυτο-απασχόληση σε αστικές και άλλες περιοχές = Atypical forms of emploument in contemporary Greece: Part-time, temporary and self-emploument in different types of areas  PDF
Στέλιος Γκιάλης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ανάπτυξη μεταδεδομένων παράκτιων ζωνών = Development of coastal metadata  PDF
Εμμανουήλ Στεφανάκης, Π. Πραστάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) "Στη Μόσχα... στη Μόσχα": Ιδιογραφική προσέγγιση μιας πόλης, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαθεσιμότητας, με τη βοήθεια θεατρικής παράστασης = "To Moscow... to Moscow" : an idiographic approach of a city in the context of the educational cross-thematic studies, through a play performance  PDF
Ι. Ρέντζος, Κ. Καζούκας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαφορές στο μόρφωμα των πυρκαγιών μεταξύ Αττικής και Έυβοιας = Differences in wildfire pattern between Attiki and Evia  PDF
Ε. Εμμανουηλάκης, Β. Δέτσης, Μ. Βαμβακάρη, Κ. Αμπελιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην παράκτια ζώνη μεταξύ Σχίνου και Ψάθας (Ανατολικός Κορινθιακός Κολπος) = Geomorphologival observations along the coastal zone between Schinos and Psatha (Eastern Gulf of Coorinth)  PDF
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Ε. Παπασπυριδάκου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Συνεργασία, εμπειρία και δράση σχολείων και τοπικής αυτοδίοικησης για μία βιώσιμη πόλη με θέμα: όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη ευθύνη όλων μας  PDF
Ζήσης Αγγελίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του λεκανοπεδίου Αθηνών = natural and human enviroment of Athens basin  PDF
B. Αντωνίου
 
401 - 419 από 419 Στοιχεία << < 12 13 14 15 16 17 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.