Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Υδρογεωλογικά προβλήματα χώρων διάθεσης απορριμάτων στον Ελλαδικό χώρο  PDF
Ν. Ξενάκης, Λειβαδίτη Α. Αλεξούλη-
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Λιθολογικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των παρακτιών υποθαλάσσιων ιζημάτων του λακωνικού κόλπου  PDF
Νικόλαος Κ. Κονισπολιάτης, Σωτήριος Π. Βαρνάβας, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (3ο : 1993 Απρ. 1-3 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά τόμου Α. I. Γενική Γεωγραφία  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο [Εισαγωγικά στοιχεία του 2ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου]  PDF
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή στη μελέτη του βιοκλίματος του ελληνικού χώρου εφαρμογή της μεθόδου του Emberger  PDF
Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Χημική ανάλυση και επεξεργασία του υδάτινου δυναμικού του χείμαρου Αγίας Τριάδος Αττικής Περίληψη  PDF
Β. Βασιλοπούλου, Α. Παγώνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) στον αντισεισμικό σχεδιασμό και την οργάνωση του δήμου Χαλανδρίου. Περίληψη  PDF
Ε. Λέκκας, Κ. Σούκης, Β. Λόζιος, Β. Αντωνίου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρικά πρότυπα παιδικής παχυσαρκίας στον Ελληνικό χώρο  PDF
Χρίστος Χαλκιάς, Γεώργιος Μπενέκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Η ανάλυση του τουριστικού τοπίου ως μέσο διερέυνησης της αποτελεσματικότητας των μοντέλων της γεωγραφίας του τουρισμού = Putting to test tourism geography models through tourist landscape structure analysis: A landscape indicator - based approach  PDF
Αικατερίνη Γκόλτσιου, Θεανώ Τερκενλή
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη μορφομετρικώνπαραμέτρων της υδρολογικής λεκάνης του Φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης στα δυτικά του εθνικού δρυμού Σαμαριάς, δυτική Κρήτη  PDF
Αικατερίνη Μπιζούρα, Ευδοξία Λυκούδη, Εμμανουήλ Μανούτσογλου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Στατιστική αξιολόγηση του συστήματος πρόγνωσης καιρού "Ποσειδώνα", για την περίοδο 01/12/2007 έως 30/11/2009 = Statistical evaluation of <>, weather forecasting system, for the period 01/12/2007 - 30/11/2009.  PDF
Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Αναστασίος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Περιβολιώτης, Π. Κατσαφάδος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ο ρόλος των μεταναστών εργατών στην γεωργία και το ζήτημα της ενσωματωσής τους στην τοπική κοινωνία - μια μελέτη των στάσεων και απόψεων των γεωργών- εργοδοτών και μεταναστών-εργατών = The role of migrant workers in agriculture and the issue of their integration in local society - a study of attitudes and preceptions of farmers and migrant workers  PDF
Λ. Καζακόπουλος, Ι. Γιδαράκου, Α. Κουτσούρης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Διάρθρωση τόμων  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τα ΓΠΣ ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό προτεραιότητας στην αποκατάση χώρων δίαθεσης αποβλήτων: εφαρμογή στο νόμο Λακωνίας = Application of GIS as a decision- making tool for prioritizing open dump restoration in the hellenic prefecture of Laconia  PDF
Α. Καραγιαννίδης, Ι. Αντωνόπουλος, Θ. Τσατσαρέλης, Γ. Περκουλίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εμπειρίες από την αποτίμηση ζημιών και τις διαδικασίες αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές το 2006 στην κεντρική Μακεδονία = Experience from damage assessment and recontruction processes following natural disasters in 2006 in central Macedonia  PDF
Κ. Μουστεράκη, Γ. Συμεωνίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Παράκτια ιζηματολογική και ωκεανογραφική μελέτη της παραλιακής ζώνης του Παράλιου ’στρους Κυνουρίας = A nearshore sedimentological and oceanographic study of the beach zone of paralio Astros Kinourias  PDF
Ε. Μαρκάκης, Α. Μπλέτα, Σ. Πούλος, Ε. Βερυκίου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η Θεσσαλονίκη του Βυζαντίου  PDF
Αλεξάνδρα Γκιόκα, Γεώργιος Χαραλαμπίδης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντική γεωχημική μελέτη των ιζημάτων των ποταμών Σαπόρεμα και Φιλιούρη στην περιοχή Σαπών - Ξυλαγανής του Νομού Ροδόπης στη Θράκη = Environmental geochemical study of the sediments in the Saporema and Filiouris rivers, Sapes - Xylagani area, Rhodope country, Thrace  PDF
Δ. Νταρλαγιάννης, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Κυριάκος Αρίκας, Β. Μέλφος, D. Goetz
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) A production of Digital Elevation Model (D. E. M.) by means of Sar tandem images in a volcanic landscape and its quality assessment  PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Βασίλειος Α. Σακκάς, Αθανάσιος Γκάνας, Α. Κατοπόδη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πολυγλωσσικός εκπαιδευτικός ψηφιακός δίσκος (CD) στην τηλεπισκόπηση και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών = Multilingual educatiional CD on remote sensing and GIS  PDF
Ν. Γ. Συλλαίος, Ι. Ζ. Γήτας, Χ. Γ. Καρύδας, Ε. Ν. Μουτζίκη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωγραφική διανομή των ανέμων στο Αιγαίο = Geographical distribution of the winds over Aegean  PDF
Κ. Ρωσσιάδου, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Έλενα Φλόκα
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η εφαρμογή παλαιοοικολογικών στατιστικών μεθόδων με βάση τα βενθονικά τρηματοφόρα για την διερεύνηση παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών = application of paleoecological statistical methods based on benthic foraminifera for the determination of the paleoenvironmental changes  PDF
Μ. Δημιζά, Χ. Ντρίνια, Α. Αντωναράκου, Ν. Τσαπάρας, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Προσομοίωση αιτιοκρατικών και στοχαστικών μοντέλων εξέλιξης του αναγλύφου  PDF
Δ. Βαϊόπουλος, Θ. Γκουρνέλλος, Β. Τσαρμπός
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η ρηχή λίμνη Οζερός ως χώρος εξαίρετης λειτουργίας φυσικοχημικών λιμνολογικών διεργασιών  PDF
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Χ. Παλικαρίδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η αλληλεπίδραση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος της Κασσάνδρας Χαλκιδικής  PDF
Άρης Ψιλοβίκος, Λ. Σωτηριάδης, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Κ. Αλμπανάκης
 
26 - 50 από 418 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.