Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Συγκεντρώσεις του μονοξειδίου του άνθρακα στην Αθήνα  PDF
Ι. Γ. Δικαιάκος, Ν. Σακελλαρίου, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Ε Ιωάννου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Παλαιογραφική ανάπτυξη και προοδευτική εξέλιξη των δελταικών σχηματισμών των περιοχών Αυλίδος και Βασιλικού-Μπούρτζιου τησ νήσου Εβοίας= Paleogeographc development and gradual evolution of the deltaic formation of Avlida-bourtzi region in the island of Euboea  PDF
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ελληνικά σχολικά εγχειρίδια γεωγραφίας  PDF
Γεώργιος Πλουμίδης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ημέρες άνεσης και θερμές ημέρες στην Αθήνα κατά την ψυχρή περίοδο Περίληψη  PDF
Παπαδημητρίου Α. Αρσένη-, Χ. Μπαλαφούτης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Τεταρτογενείς αναβαθμίδες του ποταμού Νέστου στο βύθισμα Παρανεστίου - Σταυρούπολης Περίληψη  PDF
Α. Ψιλοβίκος, Π. Στάικος, Κ. Βουβαλίδης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σχέδια εργασίας για την αντίληψη της έννοιας της κλίμακας και της απόστασης από μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης: από τη θεωρία στην πράξη = Instruction methods on the perception of the concept of map scale and distance by students with severe visual impairment: from theory to practice  PDF
Φίλιππος Κατσούλης, Βασίλειος Αργυρόπουλος, Νικόλαος Βαϊτσης, Έλενα Τσιάλλιου, Ευάγγελος Κουλούσης, Γεώργιος Πράνταλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ιδιαιτερότητες και προβλήματα του αναπτυξιακού σχεδιασμού στην Ελλάδα = Specifities and problems of the development planning in Greece  PDF
Νίκος Δαλάκης, Δημήτρης Κουρκουρίδης, Πέρυ Λαφαζάνη, Μύρων Μυρίδης, Ιωάννης Τσαμπούρης, Αναστασία Χριστοδούλου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Ζάκυνθο με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών = Soil erosion assessment using gis in Zakynthos island  PDF
Γεώργιος Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Σκυλοδήμου, Κωνσταντίνος Χουσιανίτης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference [Εισαγωγικά στοιχεία του 9ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου]  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αστικά οικοτοπία και αστικές μετακινήσεις: Διεπιστημονική προσέγγιση μιας σχέσης  PDF
Χρυσάνθη Πετρουπούλου, T. Ramadier, Μ. Καρακώστα, Σ. Μανίκα, Α. Μπασιούκα, Ι. Παπαχρήστου, Ε. Ρ'ιστα
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Συνδυασμένη χρήση τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την υποστήριξη της ενιαίας διαχείρησης υδατικών πόρων: το έργο Realdems = Combined use for remote sensing and gis to support intergrated water management: The realdems project  PDF
Ν. Χρυσουλάκης, Χ. Φείδας, Δ. Βελιανίτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Η χρήση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην ορεινή Ζάκυνθο = The use of it in sustainable tourism development of Zakynthos  PDF
Α. Μαρτίνης, Ε. Χαρου, Μ Στεφούλη, Α. Μαρμαρινός
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η χρήση ιστορικών δεδομένων στη μελέτη της οικονομικής γεωγραφίας - γεωλογίας: καταγραφή των μεταλλείων της Πελοποννήσου, από τις τοπικές εφημερίδες του 19-20ου αιώνα = Using the historic data in the study of the economic geography - geology: report on the mines of peloponnesus from the local newspapers of the 19-20th century  PDF
Σ. Τομπρος, Ν. Τόμπρος, Karen Seymour
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Διαχρονική καταγραφή των μεταβολών της ακτογραμμής της Λίμνης Βιστωνίδας = Spatio- temporal analysis of the geomorhologic changes of the lake Vistonida  PDF
Π. Τσόμπος, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χ. Σκυλοδήμου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Γλυκά και αλμυρά νερά Θεσσαλονίκης  PDF
Στυλιανός Αξαρλής, Αθηνόδωρος Μπαντής
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε σεισμικές καταστροφές = Environmental problems caused by seismic disasters  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Classification of drainage basins for environmental purposes in GIS platform using soft computing approach  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Ν. Ευελπίδου, Α. Βασιλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωγραφία και γεωγραφική εκπαίδευυση : αποτίμηση και προοπτικές αναβάθμισης = Geography and geographic education : assesment and directions for an innovative intervention  PDF
Α. Κατσίκης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Χαλαζοφόρες καταιγίδες θερμής περιόδου στην Ελλάδα = thermal annual hailstorms in Hellas  PDF
Κ. Α. Παγώνης, Φ. Ι. Κανδύλης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Περιεχόμενα - Τόμος 1 = Contens - Volume 1  PDF
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ο σεισμός του Αιγαίου (15-6-1995), σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις και γεωμορφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον  PDF
Δ. Παπαναστασίου, Παπαναστασίου Κ. Γάκη-
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Random walk models in earth sciences  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Χ.. Αλεξόπουλος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Ο ρόλος της Ισλαμικής Τουρκίας στην σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση της λεκάνης της Μεσογείου  PDF
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Η στρατιωτική γεωγραφία του Βασ.Νικολαϊδη -ένα σημαντικό γεωγραφικό έργο περί της Βαλκανικής Χερσονήσου (1851)  PDF
Γεώργιος. Δουζινάς
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) [Εισαγωγικά στοιχεία 1ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 2]  PDF
 
101 - 125 από 417 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.