Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η σπουδαιότητα της στρατιωτικής γεωγραφίας και η προβληματική της διδασκαλίας της  PDF
Δ. Σμοκοβίτης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Χαλαζοφόρες καταιγίδες στην Πελοπόννησο Περίληψη  PDF
Κ. Παγώνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Qantitative geomorphological study of Eurotas river drainage network (Greece) Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Προβλήματα ανάγνωσης και ερμηνείας της κλίμακας των χαρτών από μαθητές της Α' και Β' γυμνασίου = Barriers affecting the ability of the greek middle school students to understand and use map scales  PDF
Θεόδωρος Τσουνάκος, Λία Γαλάνη, Βασιλική Περάκη
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Συγκοινωνιακές υποδομές και αξία ακινήτων στην περιοχή των Μεσογείων Αττικής = Transport infrasructure and property values in Mesogeia - Athens area  PDF
Ιωάννης Παπαευθυμίου, Θάνος Βλαστός
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Μελέτη πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική (αστικό και περιαστικό περιβάλλον) = Study of flood ecents in Attica (urban and rural environment)  PDF
Βασιλική Παπαζώη, Παναγιώτης Νάστος, Κώστας Φιλάνδρας
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωρική και χρονική μεαβλητότητας του δείκτη ξηρότητας στην Ελλάδα = Spatial and temporal variability of the aridity index  PDF
Νάντια Πολίτη, Παναγιώτης Νάστος, Κώστας Δουβής
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Θέση ως παράγοντας διαμόρφωσης της αξίας των αστικών ακινήτων = Housing valuation with respect to urban location  PDF
Δ. Σκόυρας, Π. Αρβανιτίδης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Σύγκριση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών εξαγόμενων από δορυφορικά δεδομένα και τοπογραφικούς χάρτες, με την βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών/ G.I.S. ένα παράδειγμα από την Σιθωνία Χαλκιδικής= Comparing geomorphological characteristics derived from satellite and topographical maps, with the aid of gis. An example from Sithonia, Halkidiki area, Greece  PDF
Δημήτριος Οικονομίδης, Α. Μουρατίδης, Θεόδωρος Αστάρας, Σ. Ελπέκογλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ers sar power satellite image interpretation and urban characteristics: The case of Athens  PDF
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Π. Δελλαδετσίμας, Π. Κουρκούλη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση επιπτώσεων σεισμικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Αθηνών = Estimation of the consequences of seismic risk in the wider area of the city of Athens  PDF
Δ. Γαλανόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωπεριβαλλοντική μελέτη των τουριστικών αιγιαλών της Νήσου Μήλου = Geoenvironmental study of the tourism beach zones of the Milos island  PDF
Π. Ανδρής, Σ. Πούλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η πόλη και οι άνθρωποι  PDF
Παρασκευή Χαραλαμπάκη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πρόβλεψη περιοχών υψηλού κινδύνου εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Κεφαλληνία με χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας = Identification of regions with high risk of soil erosion in the island Cephalonia using the universal soil loss equation  PDF
Ε. Λυκούδη, Δ. Ζάρρης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Self - organizing maps - a helpful tool in clustering areas with similar factors of erosion risk  PDF
A. Bartkowiak, Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Ν. Ευελπίδου, Α. Βασιλόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η ανασυγκρότηση του αστικού χώρου μέσα από την μητροπολιτική οργάνωση και την αειφόρο ανάπτυξη = Reshaping the urban space through metropolitan organisation and sustainable development  PDF
Π. Α. Παταργιάς
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής της λίμνης Κορώνειας και η επίδραση του στην εξέλιξη των μορφομετρικών χαρακτηριστικών της = The hydrologic balance of drainage basin of lake Koroneia and it's effect on the evolution of it"s morphometric characteristics  PDF
Γ. Μουζούρη, Κ. Αλμπανάκης, Άρης Ψιλοβίκος, Κ. Βουβαλίδης, Σοφία Μαργώνη
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Recent orientations of enviromental education, aims and practices: The shape of things to come  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επίδραση της νεοτεκτονικής στην εξέλιξη του υδρογραφικού συστήματος του ρέματος  PDF
Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου, Α. Ψιλοβίκος, Ε. Βαβλιάκης, Χ. ΠΑλικαρίδης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Εφαρμογή μεθόδων στατιστικής πολυμεταβλητής ανάλυσης σε προβλήματα μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από βαρεά μέταλλα  PDF
Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) The geographical dimension of the rural policies in some O.E.C.D countries  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Φυσικογεωγραφικά κριτήρια για την επιλογή χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων  PDF
Ν. Ξενάκης, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Οι απολιθωμένεσ ακτογραμμές της ερέτριας νήσου Έβοιας και η σημασία τους στην γεωμορφολογική εξέλιψη της περιοχής κατά το ολόκαινο= The fossil coasts of eretria Euboia island and the contribution in the geomorphological evolution of the area during the holocene  PDF
Ε. Μ. Καμπουρόγλου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Αξιοποίηση των Γ.Σ.Π. στην ανάπτυξη μοντέλων για την επιλογή της καταλληλότερης θέσης για δόμηση και για τη διάκριση της περιοχής με κριτήρια γεωλογικής καταλληλότητας Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη, Α. Πλέσσα-Βαλαδάκη, Σ. Πλέσσας, Γ Στουρνάρας
 
176 - 200 από 419 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.