Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση επιπτώσεων σεισμικού κινδύνου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Αθηνών = Estimation of the consequences of seismic risk in the wider area of the city of Athens  PDF
Δ. Γαλανόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωπεριβαλλοντική μελέτη των τουριστικών αιγιαλών της Νήσου Μήλου = Geoenvironmental study of the tourism beach zones of the Milos island  PDF
Π. Ανδρής, Σ. Πούλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η πόλη και οι άνθρωποι  PDF
Παρασκευή Χαραλαμπάκη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πρόβλεψη περιοχών υψηλού κινδύνου εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Κεφαλληνία με χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας = Identification of regions with high risk of soil erosion in the island Cephalonia using the universal soil loss equation  PDF
Ε. Λυκούδη, Δ. Ζάρρης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Localization of volcanic structures in the Miocene volcanic field of Lesvos island, Northeastern Aegean, combining remote sensing methods with field exploration  PDF
Μαρία Κούλη, K. St. Seymour, Κωνσταντίνος Βαμβoυκάκης, Ι Καρφάκης, Π. Κολοκούσης, Σ. Λαμέρα, G. Denes, Δ. Ρόκος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μαθαίνοντας γεωγραφία μέσα από τους χάρτες = Learning geography through maps  PDF
Κ. Κουτσόπουλος, Αικατερίνη Κλωνάρη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής του Οινόη ποταμού (Β. Αττική) κατά το τεταρτογενές = Geomorphological evolution of Inois river drainage basin (N. Attica) during quaternary  PDF
Κοσμάς Παυλόπουλος, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Karstic forms in Central Greece (area of mountains Parnasse, Giona, Elikonas) and their implication in the field of groundwater vulnerability = Καρστικές γεωμορφές στην Κεντρική Ελλάδα (Παρνασσός, Γκιώνα, Ελικώνας) και επιπτώσεις στην τρωτότητα των υπόγειων υδάτων  PDF
Θ. Μπέλλος, Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Κατανομή του δείκτη δυσφορίας κατά τον Ιούνιο στον Ελληνικό χώρο  PDF
Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης, Παπαδημητρίου Α. Αρσένη-, Π. Χαντσαρίδης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο [Εισαγωγικά στοιχεία]  PDF
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στο άνω τμήμα του Ιναχου ποταμού  PDF
Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν, Α Ζαμάνης
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Interrelations between drainage basin variables using Correspondance Analysis  PDF
Α Καράκος, Τ. Γκουρνέλλος
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μορφολογία των ακτών της νήσου Ζακύνθου  PDF
Γιώργος Λειβαδίτης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Η σπουδαιότητα της στρατιωτικής γεωγραφίας και η προβληματική της διδασκαλίας της  PDF
Δ. Σμοκοβίτης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης Περίληψη  PDF
Φ. Παπαδημητρίου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Αξιοποίηση των Γ.Σ.Π. στην ανάπτυξη μοντέλων για την επιλογή της καταλληλότερης θέσης για δόμηση και για τη διάκριση της περιοχής με κριτήρια γεωλογικής καταλληλότητας Περίληψη  PDF
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούδη, Α. Πλέσσα-Βαλαδάκη, Σ. Πλέσσας, Γ Στουρνάρας
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Αρχαιογεωλογία και μορφοτεκτονική στην περιοχή Λιβανάτων-Κύνου-Αρκίτσαςκατά το ολοκαίνιο Περίληψη  PDF
Γ. Παπαναστασίου, Χ. Μαρουκιάν, Δημήτριος Παπαναστασίου, Ν. Παλυβός
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ταξινόμηση των περιφερειών της Ευρώπης με βάση το ρίσκο για ενεργειακή φτώχεια = Classification of european regious under the risk of energy poverty  PDF
Σταμάτης Καλογήρου, Μαρία Γιαουτζή, Αναστασία Μπίσκα
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Σχεδίαση σύνθετου δείκτη ποιότητας ζωής για την τοπική αυτοδίοικηση - μία θεωρητική προσέγγιση = Design quality of life composite index for local government - a theoretical approach  PDF
Αντιγόνη Φάκα
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Οι κοινωνικές, διοικητικές και επιστημονικές αντιλήψεις για τη διαχείριση του κινδύνου. Γεφυρώνονται; = Public, administrative and scientific perception of risk management. Can they converge with each other?  PDF
Βασιλική Μασούρα, Καλλιόπη Σαπουντζάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Τα παράδοξα της γεωγραφίας της γενναιοδωρίας: Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθια στα Βαλκάνια (1991-2006)  PDF
Α. Χουλιάρας
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Θεωρητικές προσεγγίσεις του πολυδιάστατου της σχέσης φύσης πόλης υπαίθρου και της σύνθεσης τους στη μητρόπολη  PDF
Κ. Δημόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Αυτόματη χαρτογράφηση ακτογραμμών απο παγχρωματικές δορυφορικές εικόνες = Automatic coastline mapping from panchromatic satellite imagery  PDF
Κ. Kαράτζαλος, Δ. Αργιαλάς
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Περιεχόμενα (ψηφιακής μορφής)  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Υδρογεωλογικές συνθήκες νάσου Τήλου = Hydrogeological conditions in Tilos island  PDF
Ε. Λόγος, Β. Τσιούμας, Δ. Θεοχάρης, Ε. Λέκκας
 
176 - 200 από 419 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.