Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Σύγχρονες στρατηγικές για τον χώρο και το φύλλο  PDF
Δ Χατζησάββα
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Μοντέλο εμπλουτισμένης ψηφιακής καταγραφής των γραμμικών οντοτήτων για την υποστήριξη της γενίκευσης κατα την δημιουργία των χαρτών στο διαδύκτιο = An enhanced model for linear features that supports generalization in the web context  PDF
Α. Σκοπελίτη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η οικονομική γεωγραφία των 500 πολυεθνικών του fortune: μια συστηματική αξιοποίηση της ωσ εισαγωγικού μαθήματος στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ανθρωπογεωγραφίας = The economic geography of fortune 500 multinationals: its systematic utilization as an introductory course in the teaching of human geography  PDF
Ι. Ρέντζος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη της ενδοημερησίας μεταβολής της βροχόπτωσης στην Ελλάδα με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων = Study of the diurnal variation of precipitation in Greece using satellite data  PDF
Χαράλαμπος Φείδας, Γ. Κοκολάτος, Α. Γιαννάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εξέλιξη της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού ποταμού κατά τη διάρκεια του ανώτερου ολοκαίνιου και ανθρωπογενείς διεργασές = Stream bed evolution of Boeotian Kiphsos river during the late holocane and human inhabitation  PDF
Α. Καρκάνας, Ν. Κοντόπουλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Αλιάκμονας: είναι σημαντικός παράγοντας για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή  PDF
Ρίτα Γαθή, Χριστίνα Μαραγκού, Γεωργία Στεφανίδου, Αλέξανδρος Κοκκάλου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Εκτίμηση της τρωτότητας στη διάβρωση των γεωλογικών σχηματισμών και της παραγωγής φερτών υλών στη Λέσβο = Investigation and delineation of areas of intense erosion and product of wasting materials at Lesvos island, Greece  PDF
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Γιώργος Λειβαδίτης, Ε. Λυκούδη
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Γεωστατιστική και περιφερειοποημένες μεταβλητές : εκτίμηση της ποιότητας του αποτελέσματος της εφαρμογής Kriging στο γήινο ανάγλυφο = Geostatistics and regionalized variables : estimation of the result's quality of the application of the Kriging method on landscape  PDF
Γεώργιος Αχιλλέως
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η δικτυακή υπηρεσία της τηλεργασίας στη στρατηγική ανάπτυξης και επικοινωνίας των ορεινών περιοχών της Ελλάδας - η περίπτωση της ορεινής Φωκίδας = Network service of tele - working in the strategy for the development and communication of mountainous areas in Greece, case of mountainous region of Fokida  PDF
Δημοσθένης Θεοχαρόπουλος, Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Γεώργιος Τσαντόπουλος, Αναστάσιος Παπασταύρου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή του έλεους του Σχοινιά Μαραθώνα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα = The development of natural environment of the marshland of Schinias, Marathon, from ancientry till today  PDF
Σοφία Μαργώνη, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Άρης Ψιλοβίκος, Γ. Τρώντσιος, Γ. Σταϊνχάουερ, Κ. Βουβαλίδης, Γ. Μουζούρη
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Διεθνές test γεωγραφίας Inter Geo Εφοαρμογή- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων- Συμπεράσματα  PDF
Α. Κατσίκης
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Ψηφιακά μοντέλα εδάφους και εφαρμογές τους  PDF
Π. Μαλλής
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Το καρστ ως έμεσος παράγοντας εξάπλωσης της ελιάς (Olea europea L.) και εξέλιξης προϊστορικών και ιστορικών πολιτισμών στο χώρο της Ελλάδος  PDF
Ε. Βαβλιάκης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη νήσο Ζάκυνθο  PDF
Γιώργος Λειβαδίτης, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Επίδραση της αστικοποίησης της πόλης Θεσσαλονίκης επί των βιοκλιματικών δεικτών της ψυκτικής ικανότητας του αέρα και του δείκτη δυσφορίας= Influence of the urbanization of the city Thessaloniki on the discomfort and wild-chill biometeorological indexes  PDF
Παναγιώτης Χ. Μαχαίρας, Χρήστος Ι. Μπαλαφούτης
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Die plio-pleistozanen loessprofile von stranzendorf und krems ( Niederosterreich)  PDF
Gernot Rabeder, S. Verginis
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Συμβολή των τοπογραφικών χαρτών στην γεωλογική έρευνα  PDF
Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Λ. Σωτηριάδης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Bodenkundliche Aspekte und Moglichkeiten zur Nutzung und Verwertung von Klarschlammen Περίληψη  PDF
R. Peticza, Σ. Βεργίνης
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Γεωγραφικό σύστημα αναγνώρισης και καταμέτρησης θαλάσσιας ανάβλυσης Περίληψη  PDF
Π. Δρακόπουλος, Β. Βαλαβάνης, Γ. Γεωργακαράκος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Περιφερειακές διαφοροποιήσεις της γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας σε επίπεδο νομού: 2000-2002 = Regional fertility differential of the population of Greece at prefecture level: 2000-2002  PDF
Κλέων Τσίμπος, Γεωργία Βερροπούλου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Τουριστική ανάπτυξη, βιοηχανική κληρονομιά και ειδικά μουσεία: Η περίπτωση του μουσείου καπνού Καβάλας  PDF
Αλέξιος Δέφνερ, Θεόδωρος Μεταξάς
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ταξιδεύοντας στο χώρο-χρόνο με το πλήρωμα του "θωρηκτού Αβέρωφ" = Traveling through space and time with the crew of the battleship Averof  PDF
Γεώργιος Κρητικός, Μανώλης Στεφανάκης
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Παλαιογεωγραφική έρευνα στην παράκτια ζώνη Αλύκανα Ζακύνθου (δυτική Ελλάδα) κατα το ολόκαινο = Palaleogeographical research in the coastal zone of Alikanas, Zante isl. (w. Greece) during upper holocine  PDF
Κ. Βουβαλίδης, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Σ. Σκοβόλας, Ε.υθυμία Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Λεωνίδας Σταματόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) "Τ'ωρα είμαστε όλοι ρατσιστές" : εργασία και ανισότητα στην αγροτική Ελλάδα = "we are all racists now": labor and inequality in rural Greece  PDF
C. Lawrence
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Παγκόσμια γεωγραφία της ανάπτυξης = The geography of economic development  PDF
Π. Αρβανιτίδης, Σ. Πουλέας, Γ. Πετράκος
 
201 - 225 από 417 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.