Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Μαθηματική μελέτη της μορφολογικής εξέλιξης ηφαιστειακού κώνου λόγω διαβρωτικών διεργασιών = A mathematical study of the morphological evolution of a volcanic cone, as a result of erosional processes  PDF
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Β. Τσάρμπος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η συμβολή του γεωτουρισμού στη γεωγραφική περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας = The contribution of geo - tourism to the geographic and regional development of Greece  PDF
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Στατιστική ανάλυση μορφομετρικών και ιζηματολογικών παραμέτρων υποθαλάσσιων κρατήρων διαφυγής αερίων (ockmarks), ως μέσο μελέτης της εξέλιξης ενός ενεργού πεδίου τους στο ΒΑ Πατραϊκό κόλπο = A multivariate statistical approach to the investigation of pockmarks growth and activity : an example from a pockmark field in the gulf of Patras (W. Greece)  PDF
Χ. Μήτσης, Γ. Παπαθεοδώρου, Ι. Ραβασόπουλος, Δ. Χριστοδούλου, Γ. Φερεντίνος
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Assessing land management in transfrontier areas  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Χάρτης ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού τόξου. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών  PDF
Δ. Παπανικολάου, Μ. Μουτσούλας, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Σ. Βασιλοπούλου, Ι. Παπούλια, Δ. Φουντούλης, Π. Καρβέλης, Ε. Λόγος
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Διαχωρισμός περιοχών σε ενότητες με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Ένα παράδειγμα απο την πιερία λεκάνη Ανατολική Μακεδονία  PDF
Νίκος Λαμπρινός
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) A geographer's view of the maastricht treaty  PDF
Φοίβος Παπαδημητρίου
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Εισαγωγή γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στο ΙΓΜΕ=Introduction of geographical information systems in IGME  PDF
Ειρ Χατζηκωνσταντή-Τσαλαχούρη, Ρόβη Χαρ Φούντου, Χαρ. Φαλτσέτας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Η τυφλή κοιλάδα του μελάνα ποταμού Βοιωτία  PDF
Κ. Παπαδοπούλου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Καρστικό λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χωματερής Δουρούτης Περίληψη  PDF
Β. Καρακίτσιος, Θ. Γκουρνέλλος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Using internet-based G.I.S. technology to handle geomorphological data and environmental data Περίληψη  PDF
Θ. Γουρνέλος, Α. Βασσιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) [Εισαγωγικά στοιχεία του 5ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου.] Περίληψη  PDF
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Χωροθέτηση τοπικά ανεπιθύμητων χρήσεων γης = Factors involved in social acceptability of decisions concerning locally unwanted land uses  PDF
Παναγιώτης Σαμαρτζής
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ο ρόλος των αναχωρητών και οι εσωτερικές μετακινήσεις στη χερσόνησο του ’θω τον 18ο 19ο αιώνα = The role of anachorites and the interanl migrations, on the 19th century in mount Athos  PDF
Γεώργιος Σιδηρόπουλος
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Φυσικό - Γεωγραφική μελέτη των παραλιακών ζωνών Γιαλού και Μυλοπόταμου της νήσου Ίου  PDF
Κωνσταντία Καραγκιώζογλού, Σεραφείμ Πούλος, Ευθυμία Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Αλεξανδράκης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Προσαρμογή και ευελιξία της απασχόλησης των μεταναστών στις αγροτικές αγορές εργασίας: συγκριτική ανάλυση του δήμου Βελού (Ν. Κορινθίας) και του δήμου Φιλιατρών (Ν. Μεσσηνίας) = Adaptation and flexibility of immigrant labour in rural labour markets: analytical comparison between the municipality of velo (Korinthia) and the municipality of filiatra (Messinia)  PDF
Α. Παπαδόπουλος, Α. Βάλβη, Φ. Λυμπεροπούλου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Ανάπτυξη και εφαρμογή της ανάλυσης των τουριστικών πολλαπλασιαστών σε περιφερειακό επίπεδο  PDF
Δ. Λαγός
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ένα μοντέλο για την προσομοίωση του κύκλου σκόνης στην ατμόσφαιρα έλεγχοι ευαισθησίας = A model to simulate the atmospheric dust cycle: Sensitivity tests  PDF
Χ. Σπύρου, Π. Κατσαφάδος, Μ Αστήθα, Γ. Κάλλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Αξιολόγηση και διαχείρηση γεωτόπων = Geosite assessment and management  PDF
Ν. Ζούρος, Η. Βαλιάκος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Εκτίμηση της τρωτότητας της παράκτιας περιοχής των Α και ΒΑ ακτών της Αττικής σε σχέση με μια μελλοντική άνοδο της θάλασσας στάθμης = An assessment of the vulnerability of the E and NE coastl zone of Attika with respect to A potential sea level rise.  PDF
Μ. Χατζηελευθερίου, Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Πούλος, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) [Περιεχόμενα του 7ου Πανελληνίου Γεωγραφικού Συνεδρίου. Τόμος 1]  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Γεωμορφολογική εξέλιξη της παράκτιας ζώνης της Αιγιαλείας στο ανώτερο Ολόκαινο : φυσικές παράμετροι και ανθρώπινη παρέμβαση = Geomorphological evolution of the coastal zone of Aigialia : physical parameters and human impact  PDF
Αγλαϊα Σκρέτα, Γιώργος Λειβαδίτης, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τεκμηρίωση μεταβολών των φυσικών χαρακτηριστικών της παράκτιας ζώνης της Νοτιοδυτικής Αττικής με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων αυτοματοποιημένης χαρτογραφίας : εφαρμογή στις ακτές Αγίου Κοσμά, Βούλας και Λαγονησίου = The documentation of the changes of the physical features in the coastal zone of Southwestern Attica, by using techniques of G. I. S. : an application in the coasts of "St. Cosmas", "Voula" and "Lagonisi"  PDF
Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιεχόμενα - Τόμος 2 = Contens - Volume 2  PDF
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφολογία και εξέλιξη της παράκτιας ζώνης του δέλτα του Αχελώου κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα = Morphological evolution of the coastal zone of Acheloos delta, Western Greece, during the second half of the twentieth century  PDF
Βασιλική Τζανετάτου, Γεώργιος Γκιώνης, Γ. Φερεντίνος
 
226 - 250 από 418 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.